Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1474 av Pilsäter, Karin (fp)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1474 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om FN-konvention för homosexuellas rättigheter Enligt internationella instanser som FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen är homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter en del av de mänskliga

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:665 av Pehrson, Johan (fp)

den 4 februari Fråga 2001/02:665 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder för att stryka svenskar från FN:s terrorlista I den svenska grundlagen föreskrivs i 1 kap. 1 regeringsformen att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och i 1 kap. 2 regeringsformen att den offentliga makten

Inlämnad: 2002-02-04 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:561 av Pehrson, Johan (fp)

den 21 januari Fråga 2001/02:561 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om rättssäkerhet för svenska medborgare Eftersom det är uppenbart att behandlingen av de tre svenska medborgare, som drabbats av EU:s sanktioner, inte uppfyller grundläggande krav på ett rättssäkert förfarande ett ställningstagande

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:365 av Pilsäter, Karin (fp)

den 6 december Fråga 2001/02:365 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om religionsfriheten i Turkiet Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Turkiet är inte tillfredsställande.Så lyder ett vanligt förekommande uttalande om ett av EU:s kandidatländer. Till de allvarligare kränkningarna

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:196 av Pehrson, Johan (fp)

den 12 november Fråga 2001/02:196 av Johan Pehrson fp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Dublinkonventionen Dublinkonventionen utgör en viktig del i EU:s migrationspolitik eftersom denna ska klargöra vilket land som ska pröva en asylansökan. Det står dock det enskilda landet fritt att frångå Dublinkonventionens

Inlämnad: 2001-11-12 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:898 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:898 av Johan Pehrson fp till justitieministern om Brottsoffermyndighetens utbetalningar den 9 september Att människor som utsatts för brott får ersättning för sin skador är viktigt för tilltron till rättsstaten. Det har den senaste tiden förekommit uppgifter om att brottsoffer som vänder sig till Brottsoffermyndigheten

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:818 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:818 av Karin Wegestål s till utrikesministern om jugoslaviska Röda korset den 29 juli UNHCR varnade den 20 juli 1999 för en kritisk flyktingsituation i flera serbiska städer, som fått ta emot en våg av flyende serber och zigenare från Kosovo. De flesta nyanlända flyktingar har tagit sin tillflykt till

Inlämnad: 1999-07-29 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:788 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:788 av Karin Wegestål s till försvarsministern om humanitära insatser i Jugoslavien den 2 juli Förbundsrepubliken Jugoslavien, en suverän stat, har i strid med internationell rätt utsatts för 80 dygn av terrorbombningar. Nu stundar en lång och mödosam återuppbyggnad av en nation i ruiner. Statens Räddningsverk

Inlämnad: 1999-07-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:467 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:467 av Johan Pehrson fp till justitieministern om olämpligt polisuppträdande den 18 mars Inom polisen pågår ständigt ett arbete med att förstärka förtroende mellan polis och allmänheten. Trots detta går det aldrig att undvika att enstaka tjänstemän av olika anledningar kan göra misstag av övergreppskaraktär.

Inlämnad: 1999-03-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:298 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:298 av Johan Pehrson fp till justitieministern om vittnesstöd den 29 januari Alltfler vittnen till brott och brottsoffer är rädda för att vittna vid en rättegång. Rädslan beror på det faktum att organiserade eller oorganiserade personer systematiskt tillämpar hot och tvång. Med all tydlighet har deras

Inlämnad: 1999-01-29 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:17 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:17 av Johan Pehrson fp till justitieministern om fastighetsbedrägeri den 16 oktober Nyligen har en ny typ av bedrägeri uppdagats i Sverige. Det har gått till på så vis att skrupelfria personer utnyttjat det faktum att det vid tingsrätterna endast företas en formell kontroll av köpehandlingar avseende

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)