Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1474 av Pilsäter, Karin (fp)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1474 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om FN-konvention för homosexuellas rättigheter Enligt internationella instanser som FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen är homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter en del av de mänskliga

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1436 av Bargholtz, Helena (fp)

den 24 juli Fråga 2001/02:1436 av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Anna Lindh om svenskt bistånd Liberala Ungdomsförbundet LUF har uppmärksammat ett förstärkt behov av kontroll av biståndspengar. Den marxist-leninistiska organisationen PFLP får bistånd på hundratusentals kronor årligen av svenska biståndsorganisationen

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1376 av Bargholtz, Helena (fp)

den 24 juni Fråga 2001/02:1376 av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Anna Lindh om kurder i Syrien I Syrien lever ca 2,5 miljoner kurder varav de flesta systematiskt förtrycks av den syriska regimen. Landet styrs av Bathpartiet som i mer än 40 år har underkuvat kurderna i landet. Våld, misshandel, tortyr, gripanden

Inlämnad: 2002-06-24 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1073 av Bargholtz, Helena (fp)

den 18 april Fråga 2001/02:1073 av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Anna Lindh om Iran Den 1617 april genomförde utrikesministern en resa till Iran. Enligt UD var syftet med resan att stödja det iranska folkets vilja till reformer och aktivt hjälpa de krafter i Iran som verkar för en reformering och införande

Inlämnad: 2002-04-18 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:878 av Bargholtz, Helena (fp)

den 12 mars Fråga 2001/02:878 av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Anna Lindh om homosexuellas situation i Lettland Under det senaste året har hetsen mot homosexuella ökat markant i Lettland. Visserligen är homosexuella förbindelser inte längre kriminaliserade, men homosexualitet ses fortfarande som något mycket

Inlämnad: 2002-03-12 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:296 av Bargholtz, Helena (fp)

den 8 mars Interpellation 2001/02:296 av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Anna Lindh om säkerhetsrådets resolution 1325 Förenta nationerna, FN, har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter. Det har också givit resultat. Men de olika beslut som fattats av FN:s generalförsamling,

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:365 av Pilsäter, Karin (fp)

den 6 december Fråga 2001/02:365 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om religionsfriheten i Turkiet Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Turkiet är inte tillfredsställande.Så lyder ett vanligt förekommande uttalande om ett av EU:s kandidatländer. Till de allvarligare kränkningarna

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:846 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:846 av Helena Bargholtz fp till utrikesministern om kvinnor och USA:s kriminalvård den 11 augusti Det har kommit åtskilliga rapporter om hur illa behandlade kvinnliga fångar blir i amerikanska fängelser. Deras mänskliga rättigheter kränks dagligen. Enligt Amnesty sitter 138 000 kvinnor i amerikanska fängelser.

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:818 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:818 av Karin Wegestål s till utrikesministern om jugoslaviska Röda korset den 29 juli UNHCR varnade den 20 juli 1999 för en kritisk flyktingsituation i flera serbiska städer, som fått ta emot en våg av flyende serber och zigenare från Kosovo. De flesta nyanlända flyktingar har tagit sin tillflykt till

Inlämnad: 1999-07-29 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:788 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:788 av Karin Wegestål s till försvarsministern om humanitära insatser i Jugoslavien den 2 juli Förbundsrepubliken Jugoslavien, en suverän stat, har i strid med internationell rätt utsatts för 80 dygn av terrorbombningar. Nu stundar en lång och mödosam återuppbyggnad av en nation i ruiner. Statens Räddningsverk

Inlämnad: 1999-07-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:314 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:314 av Helena Bargholtz fp till justitieministern om godmansinstitutet den 3 februari I medierna har det senaste halvåret förekommit olika uppgifter som ifrågasätter hur institutet god man i föräldrabalken tillämpas. Det har dels gällt uppgifter om att gode män förordnas trots att uppdraget många gånger

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)