Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:298 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:298 av Johan Pehrson fp till justitieministern om vittnesstöd den 29 januari Alltfler vittnen till brott och brottsoffer är rädda för att vittna vid en rättegång. Rädslan beror på det faktum att organiserade eller oorganiserade personer systematiskt tillämpar hot och tvång. Med all tydlighet har deras

Inlämnad: 1999-01-29 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:898 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:898 av Johan Pehrson fp till justitieministern om Brottsoffermyndighetens utbetalningar den 9 september Att människor som utsatts för brott får ersättning för sin skador är viktigt för tilltron till rättsstaten. Det har den senaste tiden förekommit uppgifter om att brottsoffer som vänder sig till Brottsoffermyndigheten

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:17 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:17 av Johan Pehrson fp till justitieministern om fastighetsbedrägeri den 16 oktober Nyligen har en ny typ av bedrägeri uppdagats i Sverige. Det har gått till på så vis att skrupelfria personer utnyttjat det faktum att det vid tingsrätterna endast företas en formell kontroll av köpehandlingar avseende

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:467 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:467 av Johan Pehrson fp till justitieministern om olämpligt polisuppträdande den 18 mars Inom polisen pågår ständigt ett arbete med att förstärka förtroende mellan polis och allmänheten. Trots detta går det aldrig att undvika att enstaka tjänstemän av olika anledningar kan göra misstag av övergreppskaraktär.

Inlämnad: 1999-03-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)