Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2004/05:116 av Pilsäter, Karin (fp)

den 2 november Interpellation 2004/05:116 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder om reform av budgetlagen Den nya budgetordning som infördes 1997 syftade till att få bättre kontroll över statens utgifter och undvika att stora underskott skulle uppkomma. Ett avgörande inslag var den nya ordningen med utgiftstak.

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:115 av Pilsäter, Karin (fp)

den 2 november Interpellation 2004/05:115 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder om nytt mål för statsfinanserna I mitten av 90-talet infördes den nuvarande budgetordningen. Regeringen satte då två mål för statsfinanserna: att hålla statens utgifter under i förväg satta tak för utgifterna och att ha ett

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1789 av Pilsäter, Karin (fp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1789 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder om periodiseringsfonderna I budgetpropositionen för 2005 föreslog regeringen att periodiseringsfonderna skulle beläggas med skatt på fiktiv ränta, som motsvarar 4 effektiv ränta på fonderingen. Detta blev riksdagens beslut. Sedan dess

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:168 av Pilsäter, Karin (fp)

den 20 oktober Fråga 2004/05:168 av Karin Pilsäter fp till kulturminister Pär Nuder om förtroende för presstöd På senare tid har frågan om bristande moral och etik i näringsliv och offentlig förvaltning varit ständigt aktuell genom olika exempel på att girigheten tycks stor bland dem som redan har det bra. Regeringen

Inlämnad: 2004-10-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)