Dokument & lagar (14 träffar)

Interpellation 2004/05:116 av Pilsäter, Karin (fp)

den 2 november Interpellation 2004/05:116 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder om reform av budgetlagen Den nya budgetordning som infördes 1997 syftade till att få bättre kontroll över statens utgifter och undvika att stora underskott skulle uppkomma. Ett avgörande inslag var den nya ordningen med utgiftstak.

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:115 av Pilsäter, Karin (fp)

den 2 november Interpellation 2004/05:115 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder om nytt mål för statsfinanserna I mitten av 90-talet infördes den nuvarande budgetordningen. Regeringen satte då två mål för statsfinanserna: att hålla statens utgifter under i förväg satta tak för utgifterna och att ha ett

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1701 av Pilsäter, Karin (fp)

den 24 maj Fråga 2005/06:1701 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder s Kunskapsintensiva småföretag och Sveriges konkurrenskraft För att komma väl ut i den globala konkurrensen behöver vi ett ständigt utvecklande näringsliv, nya produkter med högt kunskapsinnehåll. Sverige ligger fortfarande kvar i

Inlämnad: 2006-05-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:401 av Pilsäter, Karin (fp)

den 18 november Fråga 2005/06:401 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder s Förmögenhetsskatten Kapitalpension är en sparform som nu är befriad från förmögenhetsskatt och har lägre avkastningsskatt. Sparande i kapitalpension är följaktligen snabbt ökande. Enligt mäklarföretaget Avanza görs nu bedömningen

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 1999/2000:409 av Pilsäter, Karin (fp)

den 28 april Interpellation 1999/2000:409 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Ingela Thalén om perinatal död och spädbarnsdöd Att förlora ett barn i samband med förlossning perinatal död eller som spädbarn är en stor sorg och en mycket svår situation att råka ut för. Få föräldrar är förberedda på att detta faktiskt

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1789 av Pilsäter, Karin (fp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1789 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder om periodiseringsfonderna I budgetpropositionen för 2005 föreslog regeringen att periodiseringsfonderna skulle beläggas med skatt på fiktiv ränta, som motsvarar 4 effektiv ränta på fonderingen. Detta blev riksdagens beslut. Sedan dess

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:168 av Pilsäter, Karin (fp)

den 20 oktober Fråga 2004/05:168 av Karin Pilsäter fp till kulturminister Pär Nuder om förtroende för presstöd På senare tid har frågan om bristande moral och etik i näringsliv och offentlig förvaltning varit ständigt aktuell genom olika exempel på att girigheten tycks stor bland dem som redan har det bra. Regeringen

Inlämnad: 2004-10-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2001/02:365 av Pilsäter, Karin (fp)

den 6 december Fråga 2001/02:365 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om religionsfriheten i Turkiet Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Turkiet är inte tillfredsställande.Så lyder ett vanligt förekommande uttalande om ett av EU:s kandidatländer. Till de allvarligare kränkningarna

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1474 av Pilsäter, Karin (fp)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1474 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om FN-konvention för homosexuellas rättigheter Enligt internationella instanser som FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen är homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter en del av de mänskliga

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:79 av Pilsäter, Karin (fp)

den 18 oktober Fråga 2000/01:79 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om assyriernas situation Sedan EU:s toppmöte i Helsingfors i december 1999 har 13 länder erhållit status som kandidatland för EU-medlemskap. Av dessa har alla länder utom Turkiet påbörjat förhandlingar om medlemskap. För att Turkiet

Inlämnad: 2000-10-18 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:83 av Pilsäter, Karin (fp)

den 18 oktober Fråga 1999/2000:83 av Karin Pilsäter fp till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Vitryssland Under Aljaksandr Lukasjenkas tid som president i Vitryssland har det politiska klimatet successivt stramats åt och möjligheten för den enskilde att utnyttja sin rätt till yttrande- och föreningsfrihet

Inlämnad: 1999-10-18 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1252 av Pilsäter, Karin (fp)

den 27 juli Fråga 1999/2000:1252 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Ingela Thalén om den s.k. 2,5-årsregeln vid spädbarnsdöd I en interpellation nr 409 till statsrådet Thalén angående situationen för föräldrar som förlorar små barn tog jag bl.a. upp det faktum att regelverk och bemötande från stat och kommun inte

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:522 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:522 av Karin Pilsäter fp till socialministern om kvinnors hälsa Kvinnors hälsa är också en fråga om makt. Den som har låg lön och litet att säga till om t.ex. på jobbet har sämre hälsa, menar Gunilla Carstedt, hälsoforskare och läkare. Hon säger vidare att kvinnors hälsa är med andra ord summan av deras

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)