Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

den 5 december Interpellation 2001/02:128 av Monica Green s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:73 av Nilsson, Ulf (fp)

den 14 november Interpellation 2001/02:73 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om måluppfyllelse i skolan Ett stort problem i skolan är att så många elever inte uppnår kunskapsmålen. Enligt Skolverkets statistik har mer än 30 av dem som började gymnasiet 1996 inte uppnått gymnasiebehörighet fyra år

Inlämnad: 2001-11-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:50 av Nilsson, Ulf (fp)

den 1 november Interpellation 2001/02:50 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om likvärdiga betyg och nationella prov Betygen i skolan är viktiga som uppföljningsinstrument av hur skolan uppnår de nationella målen. De innebär dels att elevens insatser utvärderas men också att lärarens och skolans insatser

Inlämnad: 2001-11-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: likvärdiga betyg och nationella prov

Interpellation 2001/02:11 av Patriksson, Runar (fp)

den 24 september Interpellation 2001/02:11 av Runar Patriksson fp till försvarsminister Björn von Sydow om utlokalisering av delar av FORGUS-verksamheten FMUHC i Karlstad upphör inom kort och övergår i formationen FORGUS. FMUHC invigdes 1998 i Karlstad och hann knappt komma i verksamhet förrän det beslutades att arbetsområdet

Inlämnad: 2001-09-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:10 av Nordlund, Harald (fp)

den 24 september Interpellation 2001/02:10 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om talängslan Begreppet talängslan är belagt i svenska språket redan 1969 men är ett dolt och försummat handikapp. Under den senaste tiden har talängslan ändå fått någon uppmärksamhet, bl.a. genom Studenthälsans i Uppsala

Inlämnad: 2001-09-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:448 av Nilsson, Ulf (fp)

den 27 april Interpellation 2000/01:448 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betyg och kunskapsmål En elev blir inte hjälpt av att slussas vidare till en utbildning hon eller han inte klarar av. Därför måste kraven på de kunskaper som krävs för att gå vidare till högre nivå vara tydliga. För att

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:429 av Fransson, Sonja (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:429 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieungdomar med funktionshinder Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn och ungdomar ska erbjudas en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha samma möjligheter som andra elever till en god

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:415 av Nilsson, Ulf (fp)

den 26 april Interpellation 2000/01:415 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning Eleven K började på Munkhätteskolan i Malmö 1996, eftersom hon var mobbad på sin tidigare skola. Efter ett par år möts hon av glåpord och hot om våld även på sin nya skola. Värst är det på idrottslektionerna. En

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:357 av Flyborg, Eva (fp)

den 3 april Interpellation 2000/01:357 av Eva Flyborg fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lämplighetsprövning av personal i barnomsorg och skola Från årsskiftet måste alla som nyanställs inom skola och barnomsorg visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. De brott som kan finnas upptagna i registret

Inlämnad: 2001-04-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lämplighetsprövning av personal i barnomsorg och skola

Interpellation 2000/01:198 av Lundberg, Inger (s)

den 19 december Interpellation 2000/01:198 av Inger Lundberg s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ungdomsförbundens möjligheter att engagera skolungdomar Det finns starka skäl att känna oro för de politiska ungdomsförbundens svårigheter att nå ut till nya grupper ungdomar och den brist på engagemang för ungdomarnas

Inlämnad: 2000-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:190 av Jonsson, Elver (fp)

den 14 december Interpellation 2000/01:190 av Elver Jonsson fp till försvarsminister Björn von Sydow om räddningsverksamheten vid översvämningar De stora vattenmassor från översvämningskatastrofen i Värmland och Dalsland har nu fyllt Vänern till nya rekordnivåer, och flera städer kring Värnen kan komma att hotas av

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:182 av Björnemalm, Maud (s)

den 12 december Interpellation 2000/01:182 av Maud Björnemalm s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om svenskundervisning Goda kunskaper i svenska språket och kunskaper om det svenska samhället har avgörande betydelse för den enskilde individens möjligheter att delta i samhällslivet. Goda språkkunskaper underlättar

Inlämnad: 2000-12-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:124 av Nilsson, Ulf (fp)

den 16 november Interpellation 2000/01:124 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om profilering av skolor I dag finns det en oro på olika gymnasieskolor i Sverige för att de kanske måste upphöra med den profilering som de utvecklat på senare år. Många skolor i Sverige har använt sig av den tidigare

Inlämnad: 2000-11-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:105 av Nilsson, Ulf (fp)

den 10 november Interpellation 2000/01:105 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor Ingegerd Wärnersson uppger i en intervju i Svenska Dagbladet den 6 november 2000 att vi är på väg mot att vi bara kommer att ha fristående skolorDetta är mycket långt från sanningen, eftersom bara 3,5 av

Inlämnad: 2000-11-10 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:40 av Nilsson, Ulf (fp)

den 18 oktober Interpellation 2000/01:40 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betygssystemet Skolan måste ha ett arbetssätt så att elever kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Olika individer behöver olika tid för att nå kunskapsmålen. Tyvärr går många elever i den svenska skolan vidare

Inlämnad: 2000-10-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)