Dokument & lagar (53 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1302 av Patriksson, Runar (fp)

den 5 juni Fråga 2001/02:1302 av Runar Patriksson fp till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten på Säve I Försvarsbeslut 2000 beslutades att helikopterverksamheten på Säve skulle bibehållas i nuvarande omfattning fram t.o.m. den 31 december 2004. FM helikopterflottilj har i en utredning angivit

Inlämnad: 2002-06-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1098 av Flyborg, Eva (fp)

den 23 april Fråga 2001/02:1098 av Eva Flyborg fp till försvarsminister Björn von Sydow om könsneutral totalförsvarsplikt Pliktutredningen föreslog att värnplikten ska bli könsneutral. Tyvärr har regeringen kommit till slutsatsen att det inte för närvarande är aktuellt att utöka skyldigheten att fullgöra värnplikt

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:988 av Ångström, Yvonne (fp)

den 4 april Fråga 2001/02:988 av Yvonne Ångström fp till försvarsminister Björn von Sydow om ambulanshelikopter Västerbottens läns landsting har sedan sju år haft en mycket väl fungerande ambulanshelikopterverksamhet med helikopter placerad i Lycksele. Nu har enligt uppgift försvaret sagt nej till förnyelse av kontraktet,

Inlämnad: 2002-04-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:964 av Patriksson, Runar (fp)

den 25 mars Fråga 2001/02:964 av Runar Patriksson fp till försvarsminister Björn von Sydow om militärhelikopteraffären Förra året slöt Sverige avtal med NH Industries om att köpa 18 militärhelikoptrar. I samband med affären har det rapporterats om industrispionage som skulle kunnat leda till en fördyring av affären

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:605 av Nordlund, Harald (fp)

den 25 januari Fråga 2001/02:605 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om intagningsprov Inför antagningarna till musikklasser behöver en färdighetsprövning göras för att se om eleven har fallenhet för det musikaliska området. Skolorna anser det vara en självklarhet att kunna genomföra tester då

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:567 av Hägg, Carina (s)

den 22 januari Fråga 2001/02:567 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om personlig skyddsmask Jag har erfarit att man inom totalförsvaret avser att se över utbildningen samt införskaffa ytterligare skyddsutrustning. Frågan om utdelning av skyddsmasker till svenska folket utreds nu av totalförsvarets

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:439 av Leijonborg, Lars (fp)

den 18 december Fråga 2001/02:439 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ordningsproblemen i skolan I en omfattande OECD-studie som omfattar 246 000 15-åringar i 32 länder hamnar Sverige nära botten vad gäller ordning och arbetsro i skolan. Studien bekräftar bilden att vardagsstöket är mycket

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

den 5 december Interpellation 2001/02:128 av Monica Green s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:361 av Nilsson, Martin (s)

den 4 december Fråga 2001/02:361 av Martin Nilsson s till försvarsminister Björn von Sydow om minröjningssamarbete De nordiska länderna har en omfattande kapacitet både avseende civil humanitär minröjning och militär minröjning för fredsbevarande insatser. Men hur samordnas denna kapacitet I en riksdagsdebatt den 19

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:73 av Nilsson, Ulf (fp)

den 14 november Interpellation 2001/02:73 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om måluppfyllelse i skolan Ett stort problem i skolan är att så många elever inte uppnår kunskapsmålen. Enligt Skolverkets statistik har mer än 30 av dem som började gymnasiet 1996 inte uppnått gymnasiebehörighet fyra år

Inlämnad: 2001-11-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:200 av Klockare, Lennart (s)

den 13 november Fråga 2001/02:200 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om fördelning av helikoptrar Försvarsmakten har planerat att köpa in 25 nya helikoptrar hkp 14men med hänsyn till myndighetens ekonomi stannar köpet vid 18. I det senaste försvarsbeslutet och i regeringens proposition 2001/02:10

Inlämnad: 2001-11-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:158 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 2 november Fråga 2001/02:158 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolsponsring Företagssponsring av utbildning, både på grundskole- och gymnasienivå, blir allt vanligare. Dessvärre är regelverket kring sponsring i skolan otydligt. Näringslivets närvaro i skolan är på många sätt bra.

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:50 av Nilsson, Ulf (fp)

den 1 november Interpellation 2001/02:50 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om likvärdiga betyg och nationella prov Betygen i skolan är viktiga som uppföljningsinstrument av hur skolan uppnår de nationella målen. De innebär dels att elevens insatser utvärderas men också att lärarens och skolans insatser

Inlämnad: 2001-11-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: likvärdiga betyg och nationella prov

Skriftlig fråga 2001/02:143 av Hagberg, Michael (s)

den 31 oktober Fråga 2001/02:143 av Michael Hagberg s till försvarsminister Björn von Sydow om militära reservkraftverk för civil användning Föregående vinter var det stora problem med kraftförsörjningen på grund av storm och nedfall av träd över kraftledningar på landsbygden, vilket drabbade bönder och småföretagare

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:48 av Nordlund, Harald (fp)

den 4 oktober Fråga 2001/02:48 av Harald Nordlund fp till försvarsminister Björn von Sydow om PCB-utsläpp vid Musköbasen Analyser av sediment vid Musköbasen i Stockholms skärgård, påvisade stark förgiftning av PCB, upp till 1 milligram per kilo, och vissa tungmetaller. Troligen kommer gifterna i sedimenten från äldre

Inlämnad: 2001-10-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering