Dokument & lagar (193 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2164 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2164 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Ylva Johansson om  privatläkare Landstingsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att inte tillåta en privatläkare att överlåta sin läkarmottagning till en annan läkare. Vid årsskiftet mister sålunda 4 000 patienter sin läkare och många företag

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2163 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2163 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till statsrådet Ylva Johansson om konsumentdatabasen och läkemedelsbiverkningar År 1997 startade Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa Kilen en konsumentdatabas som tar emot rapporter från konsumenter och anhöriga om läkemedelsbiverkningar.

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2162 av Hellquist, Solveig (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2162 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor om dödsorsaksregistrets kvalitet och aktualitet Det svenska dödsorsaksregistret har internationellt ett gott anseende. Det har gett ovärderlig kunskap om hälsoutvecklingen och effekten av folkhälsoarbetet över tid. Viktigt för

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2153 av Andrén, Gunnar (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2153 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatternas integritetspåverkan Enligt riksdagens beslut den 16 juni 2004 i samband med godkännandet av regeringens förslag till lag om trängselskatt ändrades också 1980 års sekretesslag 9 kap. 10 enligt följande ändringar

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2152 av Bergbäck, Åke (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2152 av Åke Bergbäck fp till finansminister Pär Nuder om åtgärder för att förhindra smuggling av finsk eldningsolja I gränslandet mellan Finland och Sverige kan smugglingen av finsk rödolja beräknas omsätta mycket stora summor. I samförstånd önskar säljare och köpare dölja den illegala

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2137 av Bargholz, Helena (fp)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2137 av Helena Bargholz fp till justitieminister Thomas Bodström om trängselavgifter och integriteten Från och med årsskiftet kommer samtliga bilister som åker in eller ut ur Stockholm att registreras när försöket med trängselavgifter införs. Trängselavgiften är en skatt och därigenom offentlig

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2127 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2127 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Ylva Johansson om möjlighet att ta mobiltelefoner från patienter inom rättspsykiatrin I mitt hemlandsting, Kronobergs läns landsting, har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats hur patienter inom rättspsykiatrin använder bland annat mobiltelefon

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2097 av Bergbäck, Åke (fp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2097 av Åke Bergbäck fp till finansminister Pär Nuder om finsk eldningsolja När riksdagen den 3 juni 2005 godkände skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU32 anförde utskottet att möjligheten att ingripa straffrättsligt mot skatteundandragandet som rör införsel av mineraloljeprodukter från

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2095 av Hägg, Carina (s)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2095 av Carina Hägg s till statsrådet Ylva Johansson om utländska kvinnors rätt till abort Det pågår nu en utredning som har uppdraget att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att utländska kvinnor får rätt att göra abort i Sverige. Jag utgår ifrån att utredningen kommer att

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2090 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2090 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om om bristen på förskolelärare I svaret på en skriftlig fråga 2003/04:1391 som jag ställde för ett år sedan anförde statsrådet Hallengren att hon avser att verka för att regeringen aktivt bevakar utvecklingen samt vidtar ytterligare

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2083 av Norlander, Göran (s)

den 4 augusti Fråga 2004/05:2083 av Göran Norlander s till finansminister Pär Nuder om beskattning av fordon med alkolås Alkoholpåverkade är inblandade i många trafikolyckor. Om arbetet att radikalt minska antalet döda och skadade i trafiken ska bli framgångsrikt är det helt nödvändigt med kraftfulla insatser för att

Inlämnad: 2005-08-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2057 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 juli Fråga 2004/05:2057 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder för att stävja olaga arbete inom den hushållsnära sektorn Det är känt att regeringspartiet tillsammans med sina stödpartier i riksdagen inte önskar biträda förslaget om att skapa en vidgad legal arbetsmarknad inom den hushållsnära

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2054 av Frans, Joe (s)

den 21 juli Fråga 2004/05:2054 av Joe Frans s till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Niger Enligt rapporter från ett antal internationella hjälporganisationer dör barn på grund av en tilltagande svältkatastrof i Niger. Trots att svälten förutspåddes redan i november förra året har väldigt litet gjorts för att

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2037 av Frans, Joe (s)

den 15 juli Fråga 2004/05:2037 av Joe Frans s till finansminister Pär Nuder om Sveriges position i IMF:s styrelse Belgien, Holland, Schweiz och Norge, som representerar Sverige i IMF har antagit en position som blockerar skuldavskrivningen till 18 av världens fattigaste länder i Afrika. Det är bekymmersamt att initiativet

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2033 av Nordlund, Harald (fp)

den 13 juli Fråga 2004/05:2033 av Harald Nordlund fp till statsrådet Jens Orback om mainstreaming av äldrepolitiken Jag har till statsrådet Ylva Johansson ställt frågor om dels äldre i arbetslivet och dels äldre i politiken. Frågorna har bedömts vara en fråga om arbetsmarknadspolitik och en fråga om jämställdhet

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2020 av Frans, Joe (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2020 av Joe Frans s till statsrådet Carin Jämtin om förhållandet mellan Afrika och EU Den brittiska regeringen har inför toppmötet med G 8 och det brittiska EU-ordförandeskapet, presenterat en ambitiös strategi för Afrika. Strategin handlar om alltifrån ekonomiskt stöd, inklusive skuldavskrivning,

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1992 av Hellquist, Solveig (fp)

den 5 juli Fråga 2004/05:1992 av Solveig Hellquist fp till finansminister Pär Nuder om valutakurser Hösten 2004 inlämnade undertecknad med flera en motion till riksdagen om eurokursen och behovet av anpassning till verklig växelkurs euro/SEK i svenska strukturfondsprogram. Riksdagen har härefter uppmanat regeringen

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1990 av Andrén, Gunnar (fp)

den 5 juli Fråga 2004/05:1990 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om likabehandling av skattebetalare Skatteverket har utvecklat sina administrativa rutiner på ett mycket bra sätt, både sett ur intern synvinkel och från skattebetalarnas perspektiv. Genom de omfattande erbjudandena om en pappersfri hantering

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1989 av Åström, Karin (s)

den 5 juli Fråga 2004/05:1989 av Karin Åström s till finansminister Pär Nuder om internationell tullflygplats i Luleå Sveriges Rese- och turistråd har prioriterat fyra turistiska områden: Malmö, Göteborg, Stockholm och Swedish Lappland. I tre av dessa finns internationella tullflygplatser. I det fjärde, Swedish Lappland,

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1963 av Nordlund, Harald (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1963 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ylva Johansson om tillgängligheten i sjukvården Enligt en jämförelse av sjukvårdssystemen i tolv europeiska länder ur patientens synvinkel håller svensk sjukvård högsta medicinska kvaliteten. Jämförelsen finns i den första versionen av Eurohealth

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Ylva Johansson (S)