Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1854 av Monica Haider (S)

Fråga 2016/17:1854 Ekonomistyrning inom sfi av Monica Haider S till Statsrådet Anna Ekström S Under sommaren har en ny auktorisationsmodell för vuxenutbildning och sfi trätt i kraft i Växjö kommun. Denna modell är resultatbaserad, där utbildningssamordnaren får full betalning först då en elev har erhållit betyget godkänd.

Inlämnad: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1854 av Monica Haider (S) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1500 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:1500 OECD-projektet Higher Education System Performance av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sveriges deltagande i internationella kunskapsmätningar som PISA och Timss har gett ökad förståelse för situationen i svensk skola samt bidragit till idéer om vad som kan göras för att

Inlämnad: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1500 av Christer Nylander (L) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1353 av Lena Emilsson (S)

Fråga 2016/17:1353 Kompensatoriska hjälpmedel vid högskoleprovet av Lena Emilsson S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Elever med funktionshinder har under hela sin skoltid rätt att använda kompensatoriska hjälpmedel. Detta gäller grundskola, gymnasium och högre utbildningar av olika slag. Hjälpmedlen kan vara

Inlämnad: 2017-05-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1353 av Lena Emilsson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1342 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1342 Bidrag till hatpredikanter av Roger Haddad L till Statsrådet Anna Ekström S Nyligen debatterade Liberalerna genom en interpellation till statsrådet Bah Kuhnke frågan om regler kring bidrag till icke demokratiska organisationer. Under debatten framkom att demokratiministern inte ansåg sig kunna uttala

Inlämnad: 2017-05-04 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1342 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L)

Fråga 2016/17:1288 Rymdstrategi av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Vid ett flertal tillfällen har jag lyft behovet av en svensk rymdstrategi. Före forskningspropositionen sa rymdministern att besked kommer efter forskningspropositionen. Nu har det gått mer än ett halvår sedan den presenterades,

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:1143 YH-utbildningar av Laila Naraghi S till Statsrådet Anna Ekström S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin dess företag och anställda

Inlämnad: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:878 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:878 Tjänstepension vid gränspendling av Lars Mejern Larsson S till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nyligen besökte jag Grensetjänsten vid den svensk-norska gränsen. Grensetjänsten arbetar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. De har

Inlämnad: 2017-02-17 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:878 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:737 Inväxling av mynt och sedlar av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Senast den sista juni nästa år ska de gamla en-två- och femkronorna vara utbytta i samband med det stora sedel- och myntutbyte som pågår. Branschorganisationen Svensk Handel som gått ut med en rekommendation om att affärerna

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:538 av Caroline Helmersson Olsson (S)

Fråga 2016/17:538 Naturbruksprogrammet av Caroline Helmersson Olsson S till Statsrådet Anna Ekström S Skolverket har lämnat förslag till regeringen om att inte införa nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. Detta har gjorts i två steg. Dels i april detta år, då Skolverket bland annat föreslår att

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:538 av Caroline Helmersson Olsson (S) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:490 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:490 Förändringar av IB-elevers betyg av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Nyligen beslutade UHR om förändringar för svenska IB-elevers betyg. IB har en sjugradig betygsskala och en maxpoäng på 45. Totalt 2 av 1 330 IB-elever mindre än en procent fick förra året betyget 45. Med

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:490 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:405 Skriftliga avtal vid telefonförsäljning av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Julfilmsserien Fröken Frimans krig handlar om hur kvinnor tog strid mot dåliga varor och skumma krediter för sin tids fattiga. Dagens konsumentrörelse tar strid mot de företag inom telemarketingbranschen som kränger

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:335 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:335 Rekrytering av lärare från Finland av Roger Haddad L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Lärarbristen i Sverige fortsätter att utgöra ett reellt problem för landets kommuner. Skolor tvingas ta in vikarier och obehöriga lärare, och därmed lyckas skolorna inte följa de skärpta behörighetskraven

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:335 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:107 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2016/17:107 Rymdstrategi av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Rymdbranschen är i stor förändring runt om i världen. Investeringar ökar, omsättning ökar och flera spännande projekt är på gång, både från statliga aktörer och från kommersiella. I Sverige efterfrågar aktörerna inom

Inlämnad: 2016-11-10 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:107 av Mathias Sundin (L) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rymdstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:303 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:303 Treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Frågan om treårig tandhygienistutbildning har varit aktuell i många år. I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. I april 2014 beslöt regeringen att ge Universitetskanslersämbetet

Inlämnad: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:303 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:103 av Hannah Bergstedt (S)

Interpellation 2016/17:103 Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen av Hannah Bergstedt S till Statsrådet Anna Ekström S Det senaste årets rapportering kring sexualbrott har satt fokus på problem som funnits under lång tid, men som nu med rätta, ställer krav på agerande från samhället. Regeringen har uttryckt att

Inlämnad: 2016-11-03 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:103 av Hannah Bergstedt (S) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:174 En rättvis bedömning för elever som går IB-program av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S International Baccalaureate är en utbildning på gymnasial nivå med en internationellt definierad standard och höga kunskapskrav. En lång rad skolor erbjuder programmet och det är en stor

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:130 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:130 Högskolors lokalisering av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Högskolan Dalarnas styrelse fattade under hösten 2015 ett enhälligt beslut om att tillsätta en utredning som ska se över för- och nackdelar med att samla högskolans verksamhet i Falun. I dagsläget finns det två

Inlämnad: 2016-10-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:130 av Christer Nylander (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:115 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:115 Handläggningen av uppehållstillstånd för studenter och forskare av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den pågående flyktingkrisen har belastat Migrationsverket hårt, och handläggningstiderna för vad som torde vara att betrakta som ganska självklara visum har blivit orimligt

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:115 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:68 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:68 Beslut om treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Frågan om treårig tandhygienistutbildning har varit aktuell i många år. I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. I april 2014 beslöt regeringen att ge Universitetskanslersämbetet

Inlämnad: 2016-10-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:68 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:26 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:26 Rekryteringar till högskole- och universitetsstyrelser av Peter Persson S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I en kommentar till Macchiariniskandalen har statsvetarprofessorn Li Bennich Björkman hävdat att den i själva verket snarare är toppen på isberget eller visar på ett större systemfel. Hon

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:26 av Peter Persson (S) (pdf, 80 kB)
Paginering