Dokument & lagar (187 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:637 av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 februari Fråga 2008/09:637 Nederländerna, Nederländska Antillerna och skatteflykt av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m I april 2008 frågade jag statsrådet om åtgärder mot skatteflykt och skadlig skattekonkurrens med bas på Aruba och Nederländska Antillerna. Båda dessa jurisdiktioner är

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:632 av Sachet, Ameer (s)

den 18 februari Fråga 2008/09:632 ROT-avdraget och olika upplåtelseformer av Ameer Sachet s till finansminister Anders Borg m Skatteregler ska vara neutrala inför den skattskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. Skatter och avdrag ska inte påverkas av den skattskyldiges val. ROT-avdraget är inte neutralt

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:631 av Sachet, Ameer (s)

den 18 februari Fråga 2008/09:631 ROT-avdrag för upprustning av skolor och andra byggnader av Ameer Sachet s till finansminister Anders Borg m En rundringning bland skolledningarna på Örebros grundskolor som gjorts av kommunens liberala tidning visar att underhållet inte är tillräckligt på hälften av dem. Många

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:625 av Backman, Hans (fp)

den 13 februari Fråga 2008/09:625 Minskning av arbetsgivaravgifterna för småföretag av Hans Backman fp till näringsminister Maud Olofsson c Fram till den 1 januari 2007 hade småföretagen en tillfällig rabatt på arbetsgivaravgiften om 5 procentenheter. Rabatten togs bort. 1 procentenhet återfördes den 1 januari

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:622 av Waidelich, Tommy (s)

den 13 februari Fråga 2008/09:622 Sjukförsäkringsavgiften för företagare av Tommy Waidelich s till näringsminister Maud Olofsson c I september lovade regeringen att arbetsgivar- och egenavgifterna skulle sänkas med 1 procent. Effekterna blir i stället det omvända det blir dyrare att driva företag trots alla löften.

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:328 av Ygeman, Anders (s)

den 12 februari Interpellation 2008/09:328 Klimatförändringar och Världsbankens roll av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatförändringar drabbar fattiga människors och utvecklingsländers möjligheter till ekonomisk utveckling. Detta hotar möjligheterna att uppnå FN:s millenniemål. Rika länder

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatförändringar och Världsbankens roll

Interpellation 2008/09:327 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 12 februari Interpellation 2008/09:327 Höga chefers bonusar och arvoden i storföretag av Sven-Erik Österberg s till finansminister Anders Borg m Sverige är ett väl rustat land med goda förutsättningar för en bra utveckling med stark ekonomi och nya jobb. Men regeringens oförmåga att hantera jobbkrisen slår hårt

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Höga chefers bonusar och arvoden i storföretag

Skriftlig fråga 2008/09:613 av Rådström, Britta (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:613 Kronofogdemyndighetens resurser av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m I oktober ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet med anledning av Kronofogdemyndighetens ekonomiska situation. Rikskronofogden beskrev läget som att 150 av de totalt 2 500 anställda måste

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:601 av Olsson, Hans (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:601 Folkomröstning i kantonen Zürich om skatter av Hans Olsson s till finansminister Anders Borg m Schweiz och dess drabantstat Liechtenstein måste fortlöpande pressas via EU på att överge sin osunda skattekonkurrens och vara ett gömställe för kriminellas ekonomiska tillgångar. Den

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:595 av Ternemar, Tommy (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:595 Svensk finanspolitik av Tommy Ternemar s till näringsminister Maud Olofsson c Maud Olofsson skriver i ett svar på en skriftlig fråga, 2008/09:477, att den borgerliga regeringens ekonomiska politik enligt EG-kommissionen är den mest expansiva i EuropaI regeringens proposition 2008/09:97

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:594 av Ternemar, Tommy (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:594 Påståendet om den expansiva svenska ekonomiska politiken av Tommy Ternemar s till näringsminister Maud Olofsson c Maud Olofsson skriver i ett svar på en skriftlig fråga, 2008/09:477, att den borgerliga regeringens ekonomiska politik enligt EG-kommissionen är den mest expansiva

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:593 av Åström, Karin (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:593 ROT-avdrag och småföretagare av Karin Åström s till finansminister Anders Borg m Regeringen håller på att förbereda en proposition om skattereduktion för renovering och ombyggnad av hus och lägenheter, där avdraget infogas i systemet med skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:590 av Sachet, Ameer (s)

den 9 februari Fråga 2008/09:590 Skatteparadisen och skattekonsulterna av Ameer Sachet s till finansminister Anders Borg m Sveriges Radios program Kaliber presenterade i december i fjol en undersökning av hur problemet med skatteparadis vuxit sedan 2000-talets början. Mellan åren 2000 och 2008 har antalet svenska

Inlämnad: 2009-02-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:574 av Lindestam, Åsa (s)

den 4 februari Fråga 2008/09:574 Flygplatsen i Söderhamn av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Helsinge Airport, den kommunala flygplatsen i Söderhamn, står ständigt i blickpunkten för invånarna i Söderhamn. Nu senast i kommunfullmäktige lades ett medborgarförslag om att avveckla flygplatsen

Inlämnad: 2009-02-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:561 av Örnfjäder, Krister (s)

den 3 februari Fråga 2008/09:561 Arbetsgivaravgiften av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m I helgen läste jag en artikel i Dagens Industri som handlade om sänkningen av arbetsgivaravgiften, en sänkning som blev till en höjning för många företagare som bedriver sin verksamhet i enskild firma.

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:556 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 2 februari Fråga 2008/09:556 Ränta på uppskjuten skatt av Jan Emanuel Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har beslutat att företag med ekonomiska problem under den rådande bankkristen ska få möjlighet att dröja upp till två månader med att betala in skatten, och att dröjsmålet ska belastas

Inlämnad: 2009-02-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:555 av Karlsson, Sonia (s)

den 2 februari Fråga 2008/09:555 Redogörelse för finanspolitiken av Sonia Karlsson s till finansminister Anders Borg m Den 27 januari sade arbetsmarknadsministern följande: att vi har den mest expansiva finanspolitiken i hela EuropaI riksdagen sade finansministern följande den 23 januari: Då har Sverige, tillsammans

Inlämnad: 2009-02-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:292 av Björck, Patrik (s)

den 28 januari Interpellation 2008/09:292 Utanförskapet av Patrik Björck s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen skriver i RiR 2008:26: Avsaknaden av en klar definition av vad som utgör utanförskapet kan medföra problem för politikens inriktning. Om ett uttryckligt mål är att minska utanförskapet samtidigt

Inlämnad: 2009-01-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:536 av Olovsson, Fredrik (s)

den 27 januari Fråga 2008/09:536 Enklare skatteregler vid försäljning av värdepapper och fonder av Fredrik Olovsson s till finansminister Anders Borg m I dag betalar arbetsgivare och banker in preliminärskatt för löntagare eller personer som får ränteinkomster. Systemet underlättar för enskilda individer och gör

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:279 av Green, Monica (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:279 Begreppet utanförskap av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Arbetslösheten rusar i höjden, ungdomsarbetslöshetssiffrorna är än värre. Det finns en stor risk att människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation. Trots detta påstår regeringen att det så kallade

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)