Dokument & lagar (180 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:144 av Hultqvist, Peter (s)

den 24 oktober Fråga 2008/09:144 Konsulär representation i The Kurdistan Region av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m I dag har elva länder konsulat eller honorärkonsuler placerade i The Kurdistan Region i norra Irak. I området finns många svenska medborgare boende permanent eller tillfälligt.

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:136 av Hultqvist, Peter (s)

den 24 oktober Fråga 2008/09:136 Investeringar på ockuperad mark av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m Det strider mot folkrättsliga principer och FN:s resolutioner att bygga bosättningar på ockuperad mark. Att etablera utländska företag på sådan mark innebär i praktiken ett stöd för den illegala

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:130 av Sonidsson, Eva (s)

den 22 oktober Fråga 2008/09:130 Kostnaden för radiokommunikationssystemet Rakel av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Under 2010 ska hela landet vara anslutet till det nya radiokommunikationssystemet Rakel. Systemet välkomnas av räddningstjänsten, men kostnaderna avskräcker. Exempelvis i Ådalen

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:126 av Malm, Fredrik (fp)

den 22 oktober Fråga 2008/09:126 Förföljelser av kristna i Irak av Fredrik Malm fp till utrikesminister Carl Bildt m Den kristna befolkningen i Irak har lidit svårt i de strider som plågat landet de senaste åren. Avsaknaden av stabilitet drabbar de kristna extra hårt eftersom de saknar beväpnade miliser och klaner

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:121 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 21 oktober Fråga 2008/09:121 De kristnas situation i Irak av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Carl Bildt m En serie mord på assyrier/syrianer/kaldéer i Mosul i Irak har utlöst stora oroligheter i staden. Andra har fått hotbrev med uppmaning att lämna området. Nu har tusentals familjer tvingats fly från våldet

Inlämnad: 2008-10-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:110 av Sachet, Ameer (s)

den 17 oktober Fråga 2008/09:110 Indien, kärnkraftsteknologi och icke-spridningsavtalet av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m Indien, officiellt en kärnvapenmakt sedan 1998, har tidigare nekats tillträde till den civila kärnkraftstekniken, detta på grund av att landet testade en kärnladdning 1974

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:108 av Wikström i Uppsala, Cecilia (fp)

den 17 oktober Fråga 2008/09:108 Våld mot den kristna minoriteten i Irak av Cecilia Wikström i Uppsala fp till utrikesminister Carl Bildt m Våld och förföljelse av den kristna minoriteten i Irak har pågått under lång tid, men situationen har under senaste tiden allvarligt förvärrats. EU kan utgöra ett kraftfullt

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:45 av Granlund, Marie (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:45 Murbygge på ockuperad mark av Marie Granlund s till utrikesminister Carl Bildt m Den 9 juli 2004 antog Internationella domstolen i Haag ett rådgivande yttrande som bland annat slog fast följande: Muren som Israel, ockupationsmakten, bygger på ockuperat palestinskt territorium,

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:43 av Strand, Thomas (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:43 Involvering av parterna i fredsprocessen mellan Israel och Palestina av Thomas Strand s till utrikesminister Carl Bildt m Palestinafrågan har varit kärnan i Mellanösternkonflikten i mer än åtta decennier. Många försök till en fredslösning har inletts, men lika ofta har dessa

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:41 av Zedell, Christina (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:41 Ekonomi och arbetares rättigheter i Palestina av Christina Zedell s till utrikesminister Carl Bildt m Före Osloprocessen var många, runt 100 000, palestinier anställda i Israel. Men politiska beslut i Israel har sedan 1993 gradvis stängt möjligheterna för palestinier från

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:40 av Tingsgård, Tone (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:40 Situationen på Gazaremsan av Tone Tingsgård s till utrikesminister Carl Bildt m Situationen på Gazaremsan är åter mycket spänd och bidrar därmed till att förvärra läget i hela Mellanöstern. Hösten 2005 drog sig staten Israel tillbaka från nästan 40 år av ockupation av Gazaremsan,

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:39 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:39 Folkrätten och israeliska bosättningar av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m Israel ockuperar sedan sexdagarskriget 1967 Västbanken. I dag bor 460 000 israeler i bosättningar som enligt internationell lag är olagliga. Totalt handlar det om 149 bosättningar.

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:38 av Green, Monica (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:38 FN:s barnkonvention i Palestina och Israel av Monica Green s till utrikesminister Carl Bildt m I Palestina och Israel pågår apartheid, det vill säga åtskillnadspolitik. Den mur eller barriär som till största delen byggs på palestinsk mark hindrar människor att ta sig till

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:37 av Sachet, Ameer (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:37 Jerusalems framtida status av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m Frågan om Jerusalems status är avgörande för en fredlig lösning på Palestinakonflikten. Grundproblemet handlar om den politiska kontrollen över Jerusalem, stadens geografiska utbredning gränser

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jerusalems framtida status

Skriftlig fråga 2008/09:96 av Härstedt, Kent (s)

den 16 oktober Fråga 2008/09:96 Biståndet till Ryssland av Kent Härstedt s till statsrådet Gunilla Carlsson m Den borgerliga regeringen snabbade på utfasningen av biståndet till Ryssland, inklusive stödet till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, trots att situationen i Ryssland just vad gäller demokrati

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:72 av Acketoft, Tina (fp)

den 8 oktober Fråga 2008/09:72 Hedersmord i Pakistan av Tina Acketoft fp till utrikesminister Carl Bildt m Varje dag tvingas människor i stora delar av världen att leva under hot och våld baserat på hederskulturer. Det senaste i raden skrämmande bevis på hedersvåldet är dokumenterat av NBC News och den asiatiska

Inlämnad: 2008-10-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:61 av Juholt, Håkan (s)

den 3 oktober Fråga 2008/09:61 Gotsam av Håkan Juholt s till försvarsminister Sten Tolgfors m Vid årsskiftet stänger regeringen Gotsam, landets enda permanenta samgruppering för olika myndigheters ledningsresurser. Gotsam beställdes av en enig riksdag med syftet att förbättra omedelbar krishanteringsförmåga genom

Inlämnad: 2008-10-03 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:48 av Nilsson, Dan (s)

den 1 oktober Fråga 2008/09:48 Ahmadiyamuslimernas situation i Pakistan av Dan Nilsson s till utrikesminister Carl Bildt m PMC Medical College har tvingat ett antal Ahmadiyamuslimska studenter att flytta till andra högskolor. Ett krav borde ställas på PMC att förklara denna handling samt att garantera kvarvarande

Inlämnad: 2008-10-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2008/09:7 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 18 september Interpellation 2008/09:7 Den iranska regimens övergrepp på de mänskliga rättigheterna av Maryam Yazdanfar s till utrikesminister Carl Bildt m Den iranska kvinnorättskämpen Parvin Ardalan har återigen dömts till fängelse av en iransk domstol. Ardalan har dömts till sex månaders fängelse tillsammans

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den iranska regimens övergrepp på de mänskliga rättigheterna

Interpellation 2008/09:4 av Astudillo, Luciano (s)

den 18 september Interpellation 2008/09:4 IT-företags investeringar I Sverige av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Enligt Invest in Sweden Agency går Sverige miste om stora investeringar från multinationella IT-företag till följd av FRA-lagen. Sverige har, genom vårt relativt kalla klimat

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: IT-företags investeringar I Sverige