Dokument & lagar (108 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:609 av Mats Persson (FP)

Fråga 2014/15:609 Gränshinder i socialförsäkringssystemen av Mats Persson FP till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I dag arbetspendlar omkring 18 000 personer över Öresund. Genom en vidgad arbetsmarknadsregion ökar möjligheten för människor att ta del av en större arbetsmarknad. Men det finns samtidigt gränshinder

Inlämnad: 2015-06-02 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:609 av Mats Persson (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:595 av Kent Härstedt (S)

Fråga 2014/15:595 Stöd till rohingyafolket av Kent Härstedt S till Statsrådet Isabella Lövin MP Det muslimska rohingyafolket, med sin traditionella tillhörighet till Burma, är en av världens mest utsatta minoriteter enligt FN. Deras mänskliga rättigheter har kränkts och de har utnyttjats av regimen i interna konflikter

Inlämnad: 2015-05-29 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:595 av Kent Härstedt (S) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:649 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:649 Svenskt bistånd till den assyriska folkgruppen i Irak av Robert Hannah FP till Statsrådet Isabella Lövin MP För lite mer än tio år sedan, när USA invaderade Irak, fanns det 1,5 miljoner assyrier i Irak. I dag efter Iraks kollaps och Isis invasion beräknas det enbart finnas 300 000350 000 kvar

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2014/15:649 av Robert Hannah (FP) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt bistånd till den assyriska folkgruppen i Irak

Skriftlig fråga 2014/15:576 av Kent Härstedt (S)

Fråga 2014/15:576 Stöd till Nepal av Kent Härstedt S till Statsrådet Isabella Lövin MP Nepal har på kort tid drabbats av två kraftiga jordbävningar och flera efterskalv. Jordbävningen den 25 april var den värsta på 80 år. Den har drabbat hundratusentals människor och krävt tusentals liv och skapat omfattande förödelse

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP) (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:576 av Kent Härstedt (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:426 av Mathias Sundin (FP)

Fråga 2014/15:426 Svenska institutet i Alexandria av Mathias Sundin FP till Utrikesminister Margot Wallström S Regeringen har nyligen utnämnt Peter Weiderud till direktör för Svenska institutet i Alexandria. På institutets hemsida står följande om uppdraget: Its main goal is to promote dialogue between Europe and the

Inlämnad: 2015-04-15 Besvarare: Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:426 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:372 av Mathias Sundin (FP)

Interpellation 2014/15:372 Bistånd till Palestina efter deras fördömande av Sverige av Mathias Sundin FP till Statsrådet Isabella Lövin MP Sverige har nyligen erkänt staten Palestina och även meddelat att biståndet till den palestinska myndigheten höjs med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden.

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2014/15:372 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bistånd till Palestina efter deras fördömande av Sverige

Interpellation 2014/15:355 av Maria Arnholm (FP)

Interpellation 2014/15:355 Mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad av Maria Arnholm FP till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Pensioner hanteras i dag på ett annat sätt än andra förmögenheter vid skilsmässa. Det får stora effekter för kvinnors och mäns levnadsvillkor vid skilsmässa nära eller under

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:355 av Maria Arnholm (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad

Interpellation 2014/15:351 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2014/15:351 Konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen av Mats Persson FP till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sverige är ännu ett ojämställt land. Det manifesteras inte minst i att kvinnors och mäns inkomster skiljer sig åt. Delvis är detta en följd av att

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:351 av Mats Persson (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2014/15:68 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:68 Demokrati som utvecklingsmål efter 2015 av Birgitta Ohlsson FP till Statsrådet Isabella Lövin MP En av de mest prioriterade frågorna i svenskt bistånd är utveckling av demokrati och stärkandet av respekten för mänskliga rättigheter. Demokrati och frihet är det viktigaste verktyget för att bekämpa fattigdom

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:68 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:64 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:64 Stöd till ryska demokratikämpar av Birgitta Ohlsson FP till Statsrådet Isabella Lövin MP Situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland är mycket oroande och försämras kontinuerligt. Exempelvis registrerar Ryssland sedan 2012 alla civila organisationer som mottar finansiering från utlandet. Organisationernas

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:64 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:61 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:61 Framtiden för biståndet till Burkina Faso av Birgitta Ohlsson FP till Statsrådet Isabella Lövin MP I budgetpropositionen för 2015 slås det fast att regeringen river upp beslutet att fasa ut biståndet till Burkina Faso. Regeringen landade i sitt beslut att häva utfasningen innan militären i slutet av oktober

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:61 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:60 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:60 Bistånd till Somaliland av Birgitta Ohlsson FP till Utrikesminister Margot Wallström S Mitt på Afrikas horn ligger Somaliland, stundom kallat Afrikas bäst bevarade hemlighet. Somaliland var ett brittiskt protektorat, Brittiska Somaliland, fram till 1960, då landet blev en självständig stat erkänt av över

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:60 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:31 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:31 Den humanitära situationen för IS offer av Robert Hannah FP till Utrikesminister Margot Wallström S I Irak och Syrien lever de flyktingar som flytt undan terror, död och tvångskonvertering av Islamiska staten IS under knappa förhållanden och i misär. Att människor på grund av sin tro eller etniska tillhörighet

Inlämnad: 2014-10-21 Besvarare: Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:31 av Robert Hannah (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:750 av Örnfjäder, Krister (S)

den 6 september Fråga 2011/12:750 Kooperationens år av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C År 2012 är utsett att vara Kooperationens år, ett år då antalet aktiviteter för att uppmärksamma kooperationen som företeelse, verksamhet och företagsform borde vara extra stort och aktiviteterna vara tydliga

Inlämnad: 2012-09-06 Besvarare: Annie Lööf (C)

Skriftlig fråga 2011/12:705 av Karlsson, Anders (S)

den 20 juli Fråga 2011/12:705 Riskkapitalbolagens investeringar av Anders Karlsson S till statsrådet Peter Norman M Riskkapitalföreningen berättar på sin hemsida vad ett riskkapitalbolag är och gör det på följande sätt: Ett riskkapitalbolag förmedlar kapital till nystartade företag Riskkapitalbolags funktion är

Inlämnad: 2012-07-20 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2011/12:699 av Jakobsson, Leif (S)

den 13 juli Fråga 2011/12:699 Skatteundandragande vid försäljning av gemensam egendom av Leif Jakobsson S till statsrådet Peter Norman M I veckan blev det klart att en tredjedel av Svensk Bilprovnings 210 besiktningsstationer privatiseras. Köparen, börsnoterade Opus Produx, driver sedan tidigare bilbesiktningsverksamhet

Inlämnad: 2012-07-13 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2011/12:678 av Persson, Peter (S)

den 26 juni Fråga 2011/12:678 Statens ägarstyrning av AP-fonderna av Peter Persson S till statsrådet Peter Norman M I en artikel på Newsmill den 10 november 2011 konstaterade statsrådet att staten är ett föredöme på flera områden när det gäller företagsstyrningDen 3 november kommenterade statsrådet till SVT att

Inlämnad: 2012-06-26 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2011/12:634 av Axelsson, Lennart (S)

den 7 juni Fråga 2011/12:634 Återkallande av uppdrag vid ändrade majoritetsförhållanden av Lennart Axelsson S till statsrådet Peter Norman M Den 16 april bildade Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet en ny gemensam majoritet i Nora kommun, efter långvarig politisk osämja i den gamla sexpartikoalitionen,

Inlämnad: 2012-06-07 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2011/12:629 av From, Isak (S)

den 5 juni Fråga 2011/12:629 Nya gruvetableringar av Isak From S till näringsminister Annie Lööf C Den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken i Storumans kommun stoppas av Högsta förvaltningsdomstolen. Vapstens sameby överklagade regeringens beslut i oktober 2010 om att bevilja bearbetningskoncessioner till IGE Nordics

Inlämnad: 2012-06-05 Besvarare: Annie Lööf (C)

Skriftlig fråga 2011/12:628 av From, Isak (S)

den 5 juni Fråga 2011/12:628 Oklara beslut om nya gruvetableringar av Isak From S till miljöminister Lena Ek C Den långt gångna planeringen av nickelgruvan i Rönnbäcken i Storumans kommun stoppas av Högsta förvaltningsdomstolen. Vapstens sameby överklagade regeringens beslut i oktober 2010 om att bevilja bearbetningskoncessioner

Inlämnad: 2012-06-05 Besvarare: Annie Lööf (C)