Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:646 av Skårvik, Kenth (fp)

den 1 februari Fråga 2001/02:646 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om fördelning av start- och landningstider Fördelningen av start- och landningstider genom s.k. slots på de större flygplatserna är av stor betydelse för att främja konkurrensen inom flygmarknaden. I dag fördelas slots genom

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:23 av Skårvik, Kenth (fp)

den 25 september Fråga 2001/02:23 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om SJ och trafiksäkerheten Måndagen den 17 september kom beskedet att vd för SJ AB avgått. Orsaken sades vara att vd:n och ägarna staten inte hade samma uppfattning om vilken kontroll bolaget ska ha över tågtrafikens säkerhet.

Inlämnad: 2001-09-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1407 av Skårvik, Kenth (fp)

den 15 juni Fråga 2000/01:1407 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om flygtrafikledningssystemet År 1994 beställdes ett nytt PC-baserat flygtrafikledningssystem för svenska flygplatser och det svenska luftrummet, kallat System 2000. Systemet har alltsedan det beställdes dragits med problem i form

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1403 av Skårvik, Kenth (fp)

den 14 juni Fråga 2000/01:1403 av Kenth Skårvik fp till miljöminister Kjell Larsson om miljöhänsyn i kommunala parkeringsbestämmelser Utsläppen av koldioxid är ett mycket stort miljöproblem. När biltillverkarna tar fram miljöanpassade alternativ har de svårt att slå igenom på bred front på grund av att kostnaderna

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1180 av Skårvik, Kenth (fp)

den 9 maj Fråga 2000/01:1180 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om AB Svensk Bilprovning AB Svensk Bilprovning har monopol på kontrollbesiktningar i Sverige. Folkpartiet har vid ett antal tillfällen föreslagit att bilprovningen ska konkurrensutsättas, men detta förslag har tyvärr inte fått gehör

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:914 av Skårvik, Kenth (fp)

den 16 mars Fråga 2000/01:914 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om viltstängsel Ett antal människor omkommer eller skadas varje år på våra vägar i samband med viltolyckor. Bakom varje olycka döljer sig en personlig tragedi men kostnaderna för samhället är också betydande. I samband med ny- eller

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:607 av Skårvik, Kenth (fp)

den 31 januari Fråga 2000/01:607 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän Vid invigningen av en nybyggd del av E 6 norr om Uddevalla från Torp till Hogdal i november utlovade näringsministern att det omgående skulle påbörjas ytterligare ett avsnitt på E 6:ans förbättring

Inlämnad: 2001-01-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:55 av Skårvik, Kenth (fp)

den 12 oktober Fråga 2000/01:55 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om förbifart Katrineholm Sedan flera år har en förbifart förbi Katrineholm diskuterats för att få bort den tunga och besvärande genomfartstrafiken i staden. Alltfler kommuninvånare börjar bli trötta på den omfattande och miljöstörande

Inlämnad: 2000-10-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1136 av Skårvik, Kenth (fp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1136 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om planering av infrastrukturen Enligt den propositionsförteckning som regeringen lämnade till riksdagen i början av året planerade man att lämna förslag om satsningar på infrastrukturen för perioden 20022011 till riksdagen i

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:792 av Skårvik, Kenth (fp)

den 6 april Fråga 1999/2000:792 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om säkerhet till sjöss I Sjöfartsverkets budget fattas det, enligt uppgifter från flera olika håll, 60 miljoner kronor. Det är märkligt att underskottet uppstått då verket ska vara självfinansierande och kunna leverera in eventuellt

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:677 av Skårvik, Kenth (fp)

den 9 mars Fråga 1999/2000:677 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om vägarnas standard i Dalsland Alltfler larmrapporter kommer om att vägarnas standard i Dalsland försämras. I första hand är det åkarna som drabbas genom att de inte kan använda vägnätet. Åkarnas tunga lastbilar står stilla i hela

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:473 av Skårvik, Kenth (fp)

den 27 januari Fråga 1999/2000:473 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om riksväg 40 mellan Borås och Jönköping I höstens budgetproposition öppnade regeringen upp för alternativt finansierade infrastrukturprojekt s.k. PPP-projekt Public and Private PartnershipDetta är en positiv åtgärd som Folkpartiet

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:389 av Skårvik, Kenth (fp)

den 15 december Fråga 1999/2000:389 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om SJ:s årskort Vid årsskiftet kommer några andra entreprenörer än SJ att överta persontrafiken på vissa järnvägssträckor i Sverige. Det gäller t.ex. Västkustbanan och nattågen till och från övre Norrland. Att detta sker är

Inlämnad: 1999-12-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:313 av Skårvik, Kenth (fp)

den 30 november Fråga 1999/2000:313 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om vägstandarden i Norrland Alltfler larmrapporter kommer om att vägarnas standard i Norrland försämras alltmer. De dåliga vägarna innebär t.ex. att råvarorna inte kommer fram i tid till skogsindustrierna. Det har gått så långt

Inlämnad: 1999-12-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:292 av Skårvik, Kenth (fp)

den 26 november Fråga 1999/2000:292 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om mobiltelemarknaden Under senare tid har en viktig diskussion om den svenska telemarknaden varit om tjänsteföretag s.k. service providers ska tillåtas att konkurrera på mobiltelenäten. Detta skulle kunna medföra en kraftigt

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:164 av Skårvik, Kenth (fp)

den 4 november Fråga 1999/2000:164 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om sektorsmyndighet för spårvägstrafik Väg- och trafikforskningsinstitutet VTI har på uppdrag av Kommunikationsforskningsberedningen KFB inlett ett forskningstema om modern spårväg. Syftet är att studera vilka faktorer som måste

Inlämnad: 1999-11-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:515 av Skårvik, Kenth (fp)

Fråga 1998/99:515 av Kenth Skårvik fp till näringsministern om järnvägstrafiken på Öresundsbron den 30 mars I avtalet om Öresundsbron utgick man från att järnvägen sköts av statliga monopolföretag i Sverige och Danmark. Med hänvisning till detta skulle jag vilja ställa följande fråga till näringsministern. Hur kommer

Inlämnad: 1999-03-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:377 av Skårvik, Kenth (fp)

Fråga 1998/99:377 av Kenth Skårvik fp till näringsministern om lotsutkiken vid Fiskebäcksvik i Bohuslän den 18 februari Enligt uppgift så är lostutkiken vid Fiskebäcksvik i Lysekil vid inloppet till Brofjorden återigen hotad av indragning. Avsikten är att lostutkiken skall flyttas till en gemensam central i Marstrand.

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:58 av Skårvik, Kenth (fp)

Fråga 1998/99:58 av Kenth Skårvik fp till näringsministern om väg E 6 genom norra Bohuslän den 10 november Årets julkalender, När karusellerna soverhar väckt het debatt. Inte för innehållet, men för att SVT parallellt med försäljning av julkalendern säljer en cd-romskiva för 129 kr. Intäkterna från försäljningen delas

Inlämnad: 1998-11-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)