Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1753 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1753 Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Trängselskatter tas ut för svenskregistrerade bilar som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstäder dagtid på vardagar. Vissa bilar är undantagna från skattskyldighet. Bilarna

Inlämnad: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1753 av Nina Lundström (L) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1686 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1686 Tågförseningar av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Under midsommarhelgen drabbades svenska resenärer åter av omfattande tågförseningar till följd av en kabelbrand i Citytunneln. Behovet av underhåll är stort då spår, växlar och kontaktledningar är slitna till följd av hög belastning.

Inlämnad: 2017-06-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1686 av Nina Lundström (L) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1666 Utveckling av preclearance på Arlanda av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats. Den verkar som nav för flygtrafiken och har därmed stor betydelse för svensk ekonomi. För inrikestrafiken är Arlanda flygplats central och erbjuder ett stort utbud

Inlämnad: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1129 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1129 Signalsystemet ERTMS och Bombardier av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket ansvarar för införandet av det EU-gemensamma signalsystemet European Rail Traffic Management System ERTMS i Sverige. ERTMS införs successivt på det svenska järnvägsnätet, och beslut om den svenska införandeplanen

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1129 av Nina Lundström (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1038 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1038 Vinterdäck för tunga fordon av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S När vintervädret slår till hamnar många långtradare i svårigheter. Lastbilar kommer inte upp för backar, halkar av vägen och blir ibland stående länge, vilket påverkar all annan trafik. Fordon kör av vägen för att de inte

Inlämnad: 2017-03-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1038 av Nina Lundström (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:924 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:924 De statliga avgifterna för sjöfarten av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Det finns många skäl att underlätta transporter till sjöss. Därför är det oroväckande när ekonomiska förutsättningar skapas som påverkar möjligheterna negativt. Vid årsskiftet höjde regeringen de statliga avgifterna

Inlämnad: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:924 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:252 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:252 OPS och infrastruktursatsningar av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S I propositionen Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling slog regeringen fast att utveckling av viss infrastruktur ska ske i den takt ekonomin tillåter.

Inlämnad: 2017-01-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:252 av Nina Lundström (L) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2016/17:251 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:251 Dubbdäcksavgift av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Avåkningar, kollisioner och stopp i trafiken har varit återkommande problem när vinterns ishalka och snökanoner slagit till. Framkomligheten på vägarna har påverkats och förutom stopp i trafiken har personskador inträffat.

Inlämnad: 2017-01-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:251 av Nina Lundström (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:650 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:650 Trafiksäkerheten på väg 225 av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Nynäshamn har betydande sjöfart, som dessutom utvecklas i snabb takt. I dag finns sjötransporter till Gotland, Gdansk, Ventspils samt internationella kryssningsfartyg. Nu pågår även utvecklingen av nya containerhamnen Norvik.

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:650 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:534 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:534 Extra bidrag till Gotland av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har tecknat ett nytt avtal om färjetrafiken till och från Gotland. Det nya färjeavtalet för åren 20172027 syftar till en långsiktig och hållbar trafiklösning för resenärernas och näringslivets behov och önskemål.

Inlämnad: 2016-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:534 av Nina Lundström (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:424 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:424 Förslaget om en reviderad plan för ERTMS av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Införandet av signalsystemet ERTMS syftar till underlätta gränsöverskridande transporter i utpekade järnvägskorridorer inom EU. Dock har implementeringen hindrats av en rad problem av både teknisk och ekonomisk

Inlämnad: 2016-12-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:424 av Nina Lundström (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:373 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:373 Tvärbanan till Bromma flygplats av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S För alla mer betydelsefulla flygplatser måste målet vara att öka de klimatsmarta marktransporternas andel. Målsättningen bör vara att de klimatvänliga marktransporterna ökar. Bromma flygplats är en av de flygplatser

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:373 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:366 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:366 Statsbidrag till enskild väghållning av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S På många håll i landet finns orter med enskilda vägar. Om sträckningen är kortare än en kilometer utgår inga statsbidrag till driften. Det är oftast inte ett problem och driften är hanterbar. I vissa fall finns

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:366 av Nina Lundström (L) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:125 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:125 Införandet av signalsystemet ERTMS av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Den 11 oktober 2016 överlämnade regeringen propositionen Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling prop. 2016/17:21 till riksdagen, med förslag

Inlämnad: 2016-11-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:125 av Nina Lundström (L) (pdf, 99 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införandet av signalsystemet ERTMS

Interpellation 2016/17:124 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:124 Åtgärder för cykling av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Att cykla är klimatsmart. Cyklister minskar annan trafikträngsel i städer och påverkar luftkvaliteten positivt. Cyklister möter många utmaningar sommar som vinter. Trafikrytm, trängsel, osäkerhet, vägvisning och många

Inlämnad: 2016-11-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:124 av Nina Lundström (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för cykling

Skriftlig fråga 2016/17:271 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:271 Uppskjutet införande av ERTMS European Rail Traffic Management System av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Det finns ett stort behov av att genomföra reinvesteringar i järnvägssystemet för att säkerställa funktionen och kunna tillmötesgå nuvarande och framtida transportbehov. Under senare

Inlämnad: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:271 av Nina Lundström (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L)

Fråga 2015/16:1577 En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Våren 2015 beslutade riksdagen om tillkännagivanden till regeringen som rör cykelpolitiken. Ett av uppdragen till regeringen innebar att regeringen ska återkomma till riksdagen med en nationell

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:679 av Nina Lundström (FP)

Interpellation 2014/15:679 Cykelstråk av Nina Lundström FP till Statsrådet Anna Johansson S Byggandet av hållbara samhällen behöver omfatta gång-och cykeltrafikanter. Cykelstråk är också en viktig del i att utveckla besöksnäringen cykelturism. Arbetet med att komma i fatt Europas cykelturistländer pågår på många håll

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:679 av Nina Lundström (FP) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Cykelstråk

Skriftlig fråga 2014/15:118 av Nina Lundström (FP)

Fråga 2014/15:118 Väg 225 i Stockholms län av Nina Lundström FP till Statsrådet Anna Johansson S Stockholm och Mälardalsregionen växer, och många kommuner har höga ambitioner för att utveckla boendemiljöer och arbetsplatser. Nynäshamns kommun satsar både på ökad hamnverksamhet och på fler bostäder. Tillväxten skapar behov

Inlämnad: 2014-12-02 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:118 av Nina Lundström (FP) (pdf, 78 kB)