Dokument & lagar (21 träffar)

Interpellation 2003/04:543 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:543 av Karin Pilsäter fp till statsminister Göran Persson om kvinnolöner I samband med den internationella kvinnodagen för tre år sedan gick statsminister Göran Persson ut och lovade krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna. Strax innan hade jämställdhetslagen skärpts och nya regler

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:518 av Franzén, Mia (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:518 av Mia Franzén fp till statsrådet Gunnar Lund om bemötandet i offentlig service Vi har en stor offentlig sektor med social service av olika slag. Det gäller bland annat myndigheter som arbetsförmedling, socialkontor, vägverk, skatteverk, kommunala bostadsföretag och CSN. Myndigheter

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:496 av Wikström, Cecilia (fp)

den 14 maj Interpellation 2003/04:496 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sida och den palestinska myndigheten Efter externa påstötningar släpptes docent Sune Perssons hemligstämplade rapport om den palestinska myndigheten PA i januari i år av Sida. Sedan dess har rapporten gett eko i medierna och

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:433 av Nilsson, Ulf (fp)

den 16 april Interpellation 2003/04:433 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om kommunernas värdering av förskollärarna Förskolläraryrket har kommit att lida av samma problem som läraryrket drabbats av sedan flera år tillbaka. Få personer vill utbilda sig till förskollärare. Problemen med att det

Inlämnad: 2004-04-16 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:409 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 2 april Interpellation 2003/04:409 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Lena Hallengren om kvalitet inom barnomsorgen De närmaste åren kommer många förskollärare och barnskötare att gå i pension. Det ställer stora krav på nyrekrytering av kompetent personal inom båda yrkesgrupperna för att stärka kvaliteten.

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:375 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 19 mars Interpellation 2003/04:375 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Lena Hallengren om kvalitet inom barnomsorgen De närmaste åren kommer många förskollärare och barnskötare att gå i pension. Det ställer stora krav på nyrekrytering av kompetent personal inom båda yrkesgrupperna, för att stärka kvaliteten.

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:369 av Bengtsson, Anders (s)

den 18 mars Interpellation 2003/04:369 av Anders Bengtsson s till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhet inom idrottsrörelsen Idrottsrörelsen i Sverige har under de senaste åren skördat flera VM-medaljörer i olika grenar, de flesta utmärkande idrottarna är unga kvinnor som får chansen att representera Sverige i världen

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: jämställdhet inom idrottsrörelsen

Interpellation 2003/04:327 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 4 mars Interpellation 2003/04:327 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om strukturell diskriminering Häromdagen fick jag ett mail från en kemist, författare till tre böcker utgivna på främmande språk om gummiteknik. Han har även arbetat i elva år i ett annat land på olika chefspositioner. Kemisten

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strukturell diskriminering

Interpellation 2003/04:325 av Nilsson, Ulf (fp)

den 3 mars Interpellation 2003/04:325 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Lena Hallengren om antalet förskollärare Folkpartiet har länge drivit att utbildade förskollärare ska vara ansvariga för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Att begreppet dagis har ersatts av en pedagogisk förskola med egen läroplan måste

Inlämnad: 2004-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:294 av Krantz, Tobias (fp)

den 13 februari Interpellation 2003/04:294 av Tobias Krantz fp till statsrådet Gunnar Lund om kvalitetsproblem i det svenska utredningsväsendet Resonemangen och slutsatserna är inte tillräckligt väl underbyggda i form av data, analys och dokumentation. Kontakterna med forskningen är bristfällig. Det finns omfattande

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvalitetsproblem i det svenska utredningsväsendet

Interpellation 2003/04:217 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 januari Interpellation 2003/04:217 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om alliansfrihetens ändrade innebörd Under luciahelgen 2003 misslyckades EU:s stats- och regeringschefer att fatta beslut om en ny grundlag för EU. I det förslag som låg på bordet fanns framförhandlade politiska överenskommelser

Inlämnad: 2004-01-05 Besvarare: Göran Persson (S)

Interpellation 2003/04:178 av Malmström, Louise (s)

den 2 december Interpellation 2003/04:178 av Louise Malmström s till statsrådet Lena Hallengren om framtiden för yrkesgrupperna inom förskolan Den svenska förskolan erbjuder alla barn en verksamhet med unik pedagogik på lekens grund. Omsorgen om barnen är sammanflätad med den mer strukturerade pedagogiska verksamheten.

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:175 av Wigström, Cecilia (fp)

den 2 december Interpellation 2003/04:175 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Vitryssland Vitryssland är den enda kvarvarande diktaturen i Europa. Sedan våren 2003 har den vitryska regimen ytterligare stärkt det politiska greppet om samhället. Detta har bland annat tagit sig uttryck

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:174 av Fransson, Sonja (s)

den 1 december Interpellation 2003/04:174 av Sonja Fransson s till statsrådet Mona Sahlin om våld som politisk metod För inte så länge sedan brann foderfabriken på Svenljunga Mink, till följd av det andra brandattentatet på två år. I Falkenberg trakasseras chinchillauppfödare genom nattliga besök och telefonsamtal.

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:102 av Högman, Berit (s)

den 12 november Interpellation 2003/04:102 av Berit Högman s till statsrådet Lena Hallengren om ungdomars situation Ungdomar är betydelsefulla. Ungdomar är inte bara framtiden. De är också en viktig del av samhället. I december 1999 antog riksdagen ett antal mål för den nationella ungdomspolitiken. Bland annat slås

Inlämnad: 2003-11-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:101 av Astudillo, Luciano (s)

den 12 november Interpellation 2003/04:101 av Luciano Astudillo s till statsrådet Lena Hallengren om ungdomsarbetslöshet De största klyftorna och orättvisorna i samhället går mellan de som har och de som saknar jobb. Ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden är särskilt sårbara. Många ungdomar får inte ens chansen

Inlämnad: 2003-11-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:83 av Wigström, Cecilia (fp)

den 5 november Interpellation 2003/04:83 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Lena Hallengren om jämställdheten i förskolan Bristen på jämställdhet i Sverige är inte ett problem som dyker upp plötsligt ur tomma intet, utan könsrollerna låses fast i tidig ålder. Barbiedockornas rosa utseendefixering och manlighetens

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:81 av Krantz, Tobias (fp)

den 5 november Interpellation 2003/04:81 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om statliga myndigheters opinionsbildning Först agiterade skattemyndigheten för vilka hemskheter i form av minskad välfärd som skulle drabba svenska folket om det nuvarande höga skattetrycket inte bibehölls. Några sekunder senare

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:63 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:63 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Lena Hallengren om jämställdhetsplaner i förskolan Passivt rosafärgat Barbieland kontra aktivt självsäkra småpojkar. Dagislandskapet i ett nötskal. Dessvärre verkar inte mycket ha hänt på jämställdhetsfronten under dessa 24 år sedan min

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Paginering