Dokument & lagar (160 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2149 av Wahlgren, Marie (fp)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2149 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Hy Ways I dag byggs vårt samhälle i stor utsträckning på en energi- och teknologibas som är mycket beroende av olja och andra fossila bränslen. Det är uppenbart att världen behöver en omställning bort från en teknologi

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2123 av Darell, Linnéa (fp)

den 24 augusti Fråga 2004/05:2123 av Linnéa Darell fp till statsrådet Ibrahim Baylan om skolgång för gömda flyktingbarn Enligt uppgift från Rädda Barnen har antalet gömda flyktingbarn ökat dramatiskt. År 2000 sökte polisen 253 barn som levde gömda efter avvisningsbeslut förra året var det 1 523 barn och i dag är det

Inlämnad: 2005-08-24 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2090 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2090 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om om bristen på förskolelärare I svaret på en skriftlig fråga 2003/04:1391 som jag ställde för ett år sedan anförde statsrådet Hallengren att hon avser att verka för att regeringen aktivt bevakar utvecklingen samt vidtar ytterligare

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2054 av Frans, Joe (s)

den 21 juli Fråga 2004/05:2054 av Joe Frans s till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Niger Enligt rapporter från ett antal internationella hjälporganisationer dör barn på grund av en tilltagande svältkatastrof i Niger. Trots att svälten förutspåddes redan i november förra året har väldigt litet gjorts för att

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2020 av Frans, Joe (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2020 av Joe Frans s till statsrådet Carin Jämtin om förhållandet mellan Afrika och EU Den brittiska regeringen har inför toppmötet med G 8 och det brittiska EU-ordförandeskapet, presenterat en ambitiös strategi för Afrika. Strategin handlar om alltifrån ekonomiskt stöd, inklusive skuldavskrivning,

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2007 av Nylander, Christer (fp)

den 7 juli Fråga 2004/05:2007 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om kommunernas ansvar för skolbiblioteken Skolbibliotekets pedagogiska roll i skolan blir alltmer betydelsefull.Så svarade skolministern på en skriftlig fråga från undertecknad i maj detta år. Nu visar en ny undersökning från Biblioteksföreningen

Inlämnad: 2005-07-07 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1988 av Malmström, Louise (s)

den 4 juli Fråga 2004/05:1988 av Louise Malmström s till statsrådet Ibrahim Baylan om lika villkor för elever vid kommunala och fristående skolor Just nu planerar tusentals ungdomar som slutat grundskolan för höstens gymnasiestudier. Många har valt och kommit in på utbildningar som inte finns på hemorten. De kan söka

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1965 av Lundström, Nina (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1965 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens hantering av Boverkets bullerrapport Boverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta fördjupat underlag för tillämpning av riktvärdena avseende buller. Boverket redovisade uppdraget i november 2004 och rekommenderar

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1930 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1930 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om fryst bistånd till Etiopien Efterspelet till parlaments- och lokalvalen i Etiopien i mitten på maj har visat sig bli mycket våldsamt. Protester från demonstranter med anledning av det dröjande valresultatet har besvarats med kraftigt

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1922 av Backman, Hans (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1922 av Hans Backman fp till statsrådet Ibrahim Baylan om praktikplatser för lärarstudenter Det finns lärarstudenter som inte får en praktikplats. Orsaken till detta, menar Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, är otillräckliga resurser. Vissa kommuner väljer nämligen att avstå

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1915 av Eneroth, Tomas (s)

den 20 juni Fråga 2004/05:1915 av Tomas Eneroth s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om försäljning av bostäder Allmännyttan har en central roll för att vi ska klara målet om allas rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad och för att vi ska kunna tillgodose kravet på ett varierat utbud av bostäder. Men

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1912 av Nylander, Christer (fp)

den 20 juni Fråga 2004/05:1912 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om avhoppen från yrkesförberedande gymnasieprogram Avhoppen från gymnasiets yrkesutbildningar har ökat med 50 de senaste tio åren. Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, som skrivit boken Svensk yrkesutbildning vägval i internationell

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1871 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1871 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om avbrottssäkra elnät Det är ett viktigt uppdrag som givits Energimarknadsinspektionen att framlägga lagförslag på hur man ska tvinga elnätbolagen åstadkomma elnät som är helt avbrottssäkra. De konsekvenser orkanen Gudrun

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1867 av Nordlund, Harald (fp)

den 13 juni Fråga 2004/05:1867 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens möjligheter Energipolitiken handlar i första hand om att formulera krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö och, lika viktigt, att kontrollera att kraven uppfylls. Sådana krav som innebär en tydlig styrning

Inlämnad: 2005-06-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1843 av Persson, Göran (s)

den 10 juni Fråga 2004/05:1843 av Göran Persson i Simrishamn s till utrikesminister Laila Freivalds om preventivmedel i Filippinerna I Manila i Filippinerna, en stad med stor fattigdom och hög befolkningstillväxt, pågår just nu en offentlig kampanj mot preventivmedel. Aborter är förbjudna och nu jämställer borgmästaren

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1839 av Örnfjäder, Krister (s)

den 9 juni Fråga 2004/05:1839 av Krister Örnfjäder s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kärnkraften Det finns en politisk majoritet för att på sikt avveckla kärnkraften. Men vi har samtidigt slagit fast att omställningen av energisystemet är en genomgripande process som måste genomföras på ett ansvarsfullt

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1831 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1831 av Gunnar Nordmark fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lagen om allmännyttiga bostäder År 2004 stoppades i enlighet med lagen om allmännyttiga bostadsföretag en försäljning av en del av det allmännyttiga bostadsbeståndet i Älmhults kommun. I samband med detta framfördes kritik

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1778 av Nordlund, Harald (fp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1778 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energibesparing I de kommuner där särskilda satsningar på energibesparing har gjorts har det visat sig att besparingsmöjligheterna är mycket stora. I vissa kommuner har besparingar på 20 åstadkommits, men det finns också

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1763 av Petersson, Helene (s)

den 1 juni Fråga 2004/05:1763 av Helene Petersson s till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningen Regeringen har upprepade gånger, i tidigare folkbildningspropositioner, tydligt angivit att folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl stat som kommuner och landstingFrämst kommuner, men på senare år även landstingen,

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1753 av Strandberg, Torkild (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1753 av Torkild Strandberg fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck I dag stängs den andra reaktorn vid kärnkraftverket i Barsebäck. Detta sker trots stora kostnader, trots ökade utsläpp av koldioxid och trots försämrad konkurrenskraft för svensk

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)