Dokument & lagar (118 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2149 av Wahlgren, Marie (fp)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2149 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Hy Ways I dag byggs vårt samhälle i stor utsträckning på en energi- och teknologibas som är mycket beroende av olja och andra fossila bränslen. Det är uppenbart att världen behöver en omställning bort från en teknologi

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2090 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2090 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om om bristen på förskolelärare I svaret på en skriftlig fråga 2003/04:1391 som jag ställde för ett år sedan anförde statsrådet Hallengren att hon avser att verka för att regeringen aktivt bevakar utvecklingen samt vidtar ytterligare

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2054 av Frans, Joe (s)

den 21 juli Fråga 2004/05:2054 av Joe Frans s till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Niger Enligt rapporter från ett antal internationella hjälporganisationer dör barn på grund av en tilltagande svältkatastrof i Niger. Trots att svälten förutspåddes redan i november förra året har väldigt litet gjorts för att

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2020 av Frans, Joe (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2020 av Joe Frans s till statsrådet Carin Jämtin om förhållandet mellan Afrika och EU Den brittiska regeringen har inför toppmötet med G 8 och det brittiska EU-ordförandeskapet, presenterat en ambitiös strategi för Afrika. Strategin handlar om alltifrån ekonomiskt stöd, inklusive skuldavskrivning,

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1965 av Lundström, Nina (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1965 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens hantering av Boverkets bullerrapport Boverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta fördjupat underlag för tillämpning av riktvärdena avseende buller. Boverket redovisade uppdraget i november 2004 och rekommenderar

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1930 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1930 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om fryst bistånd till Etiopien Efterspelet till parlaments- och lokalvalen i Etiopien i mitten på maj har visat sig bli mycket våldsamt. Protester från demonstranter med anledning av det dröjande valresultatet har besvarats med kraftigt

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1915 av Eneroth, Tomas (s)

den 20 juni Fråga 2004/05:1915 av Tomas Eneroth s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om försäljning av bostäder Allmännyttan har en central roll för att vi ska klara målet om allas rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad och för att vi ska kunna tillgodose kravet på ett varierat utbud av bostäder. Men

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1871 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1871 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om avbrottssäkra elnät Det är ett viktigt uppdrag som givits Energimarknadsinspektionen att framlägga lagförslag på hur man ska tvinga elnätbolagen åstadkomma elnät som är helt avbrottssäkra. De konsekvenser orkanen Gudrun

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1867 av Nordlund, Harald (fp)

den 13 juni Fråga 2004/05:1867 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens möjligheter Energipolitiken handlar i första hand om att formulera krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö och, lika viktigt, att kontrollera att kraven uppfylls. Sådana krav som innebär en tydlig styrning

Inlämnad: 2005-06-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1843 av Persson, Göran (s)

den 10 juni Fråga 2004/05:1843 av Göran Persson i Simrishamn s till utrikesminister Laila Freivalds om preventivmedel i Filippinerna I Manila i Filippinerna, en stad med stor fattigdom och hög befolkningstillväxt, pågår just nu en offentlig kampanj mot preventivmedel. Aborter är förbjudna och nu jämställer borgmästaren

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1839 av Örnfjäder, Krister (s)

den 9 juni Fråga 2004/05:1839 av Krister Örnfjäder s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kärnkraften Det finns en politisk majoritet för att på sikt avveckla kärnkraften. Men vi har samtidigt slagit fast att omställningen av energisystemet är en genomgripande process som måste genomföras på ett ansvarsfullt

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1831 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1831 av Gunnar Nordmark fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lagen om allmännyttiga bostäder År 2004 stoppades i enlighet med lagen om allmännyttiga bostadsföretag en försäljning av en del av det allmännyttiga bostadsbeståndet i Älmhults kommun. I samband med detta framfördes kritik

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1778 av Nordlund, Harald (fp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1778 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energibesparing I de kommuner där särskilda satsningar på energibesparing har gjorts har det visat sig att besparingsmöjligheterna är mycket stora. I vissa kommuner har besparingar på 20 åstadkommits, men det finns också

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1763 av Petersson, Helene (s)

den 1 juni Fråga 2004/05:1763 av Helene Petersson s till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningen Regeringen har upprepade gånger, i tidigare folkbildningspropositioner, tydligt angivit att folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl stat som kommuner och landstingFrämst kommuner, men på senare år även landstingen,

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1753 av Strandberg, Torkild (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1753 av Torkild Strandberg fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck I dag stängs den andra reaktorn vid kärnkraftverket i Barsebäck. Detta sker trots stora kostnader, trots ökade utsläpp av koldioxid och trots försämrad konkurrenskraft för svensk

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1752 av Nordlund, Harald (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1752 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om information om bra miljöval Konsumenternas val är avgörande för vilka produkter som produceras. Ett fritt val förutsätter information om vilka produkter som finns att tillgå. Det är på en fri marknad som samspelet mellan

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1715 av Högman, Berit (s)

den 25 maj Fråga 2004/05:1715 av Berit Högman s till statsrådet Lena Hallengren om rörelsen UKM Runtom i Sverige finns en levande rörelse benämnd UKM, Ung kultur möts. Unga människor får möjlighet att utöva alla former av kultur: konst, musik, dans, sång, poesi och så vidare. Det handlar om 5 500 unga mellan 13 och

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1714 av Öberg, Maria (s)

den 25 maj Fråga 2004/05:1714 av Maria Öberg s till statsrådet Lena Hallengren om inackorderingstillägg Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för de gymnasieelever som på grund av lång restid tillfälligt måste bosätta sig på skolorten. För att kunna bli beviljad tillägget krävs det att det program som eleven

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:653 av Darvik, Axel (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:653 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren om arbete åt ungdomar Arbetslösheten bland ungdomar är den högsta under 2000-talet enligt statistik från Ams. Denna statistik har flera brister eftersom det är den siffra som blir kvar när regeringen på flera olika sätt försöker

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:630 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:630 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om demokratimålet i svensk biståndspolitik Mänskliga rättigheter är universella. Det enda politiska system som tillförsäkrar människor dessa grundläggande rättigheter är demokrati. Demokrati medför positiva effekter som gynnar

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)