Dokument & lagar (39 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1682 av Beiming, Cinnika (s)

den 12 september Fråga 2000/01:1682 av Cinnika Beiming s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevdemokrati och sfi-studerande Elevernas inflytande över den egna skolan samt möjlighet att delta i själva utformningen av utbildningen börjar bli en självklarhet i det svenska samhället. Detta gäller även vuxna elever

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1634 av Nilsson, Ulf (fp)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1634 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rörelsehindrades tillgång till gymnasieutbildning Ett antal rörelsehindrade elever har ingen skola att komma till i höst. Just de elever som behöver mest stöd i skolan lämnas utan möjlighet till gymnasieutbildning. Inför höstterminens

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1597 av Fransson, Sonja (s)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1597 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om funktionshindrades möjligheter att antas till riksgymnasiet I en interpellationsdebatt i riksdagen den 29 maj i år, frågade jag statsrådet om hon var beredd att verka för en förändring av de nuvarande skärpta reglerna vad gäller

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1579 av Hägg, Carina (s)

den 15 augusti Fråga 2000/01:1579 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om ofrivilliga kusinäktenskap I nuvarande äktenskapsbalk finns inga hinder för kusingifte. Detta är inte heller önskvärt trots en förmodad ökad risk för missbildade barn. Kusinäktenskap har en historisk bakgrund och förekommer i flera länder

Inlämnad: 2001-08-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1337 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni Fråga 2000/01:1337 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Enligt skollagen 1985:1100 ska en fristående skola vara öppen för alla. I motsats till vad som gäller för en kommunal grundskola är dock en fristående skola inte skyldig att ta emot en elev, om mottagandet medför

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1335 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni Fråga 2000/01:1335 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Mona Sahlin om strategi mot farligt ensamarbete Många arbetstagare finns på arbetsplatser där våld och hot är vanliga. Psykiskt och fysiskt våld som efter en hotfull eller våldsam situation kan vara en tragedi för den enskilde. Rädsla och risk för

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1251 av Pehrson, Johan (fp)

den 18 maj Fråga 2000/01:1251 av Johan Pehrson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betyg i judiska studier Sedan 1988 organiserar Stockholms stad judiska klasser på högstadienivå. Till klasserna söker sig elever som vill bevara sitt judiska kulturarv och dessutom lära sig tala ett språk som talas i Israel och

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1187 av Persson, Catherine (s)

den 9 maj Fråga 2000/01:1187 av Catherine Persson s till statsrådet Mona Sahlin om lokalt utvecklingsavtal för integrationsbefrämjande åtgärder Hittills har regeringen tilldelat särskilda medel för s.k. storstadsatsningar bl.a. för att motverka sociala klyftor. Trelleborg är inte att betrakta som storstad, däremot

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1186 av Karlsson, Anders (s)

den 9 maj Fråga 2000/01:1186 av Anders Karlsson s till statsrådet Mona Sahlin om medel för lokalt utvecklingsarbete i Landskrona I Regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet redovisas planerna vad avser stöd till lokalt utvecklingsarbete i utsatta bostadsområden

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1163 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 7 maj Fråga 2000/01:1163 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om medlingsverksamheten i skolan Skolan ska ges förutsättningar, verktyg och metoder för att främja barns och ungdomars demokratiska kompetens. En del av lärandet handlar om att lära sig hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1152 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 4 maj Fråga 2000/01:1152 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Antalet friskolor har fördubblats på fem år, men tar de sitt ansvar Frågan ställdes i TV-programmet Uppdrag granskning Skola för alla den 2 maj. Programmet gav ett mycket tydligt svar. Många friskolor lever långt

Inlämnad: 2001-05-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1168 av Fransson, Sonja (s)

den 3 maj Fråga 2000/01:1168 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barns rätt att välja skola Rätten att välja skola regleras i skollagen 1985:1100Som förälder och vårdnadshavare har man rätt att välja skola för sitt barn. Man kan antingen välja en kommunal skola eller en fristående skola. Så är

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:448 av Nilsson, Ulf (fp)

den 27 april Interpellation 2000/01:448 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betyg och kunskapsmål En elev blir inte hjälpt av att slussas vidare till en utbildning hon eller han inte klarar av. Därför måste kraven på de kunskaper som krävs för att gå vidare till högre nivå vara tydliga. För att

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:429 av Fransson, Sonja (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:429 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieungdomar med funktionshinder Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn och ungdomar ska erbjudas en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha samma möjligheter som andra elever till en god

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:428 av Narti, Ana Maria (fp)

den 26 april Interpellation 2000/01:428 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Ulrica Messing om rättssäkerhet för skuldsatta arbetslösa I vardagliga kontakter med arbetslösa och då ofta långvarigt arbetslösa invandrare har jag upprepade gånger mött ett svårt problem. Det gäller personer som i samband med en konkurs

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:415 av Nilsson, Ulf (fp)

den 26 april Interpellation 2000/01:415 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning Eleven K började på Munkhätteskolan i Malmö 1996, eftersom hon var mobbad på sin tidigare skola. Efter ett par år möts hon av glåpord och hot om våld även på sin nya skola. Värst är det på idrottslektionerna. En

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1117 av Nordlund, Harald (fp)

den 25 april Fråga 2000/01:1117 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om prövningsrätt för elever En höjning av läraryrkets status är angelägen för att säkra undervisningens kvalitet i skolan. Lönen spelar härvid stor roll liksom lärarnas utvecklingsmöjligheter. Men även andra faktorer är viktiga

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1101 av Nilsson, Ulf (fp)

den 24 april Fråga 2000/01:1101 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om andelen män i barnomsorgen Antalet män som arbetar i förskolor har minskat från 2 100 stycken år 1990 till 1 300 år 1999. Det innebär att andelen män gått ned från 3,1 till 2,0 Minskningen kan tyckas liten men är oroande, eftersom

Inlämnad: 2001-04-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1049 av Bargholtz, Helena (fp)

den 10 april Fråga 2000/01:1049 av Helena Bargholtz fp till socialminister Lars Engqvist om utredningar om de homosexuellas situation Folkhälsoinstitutet har ett särskilt regeringsuppdrag att ansvara för en övergripande samordning av insatser för homosexuella och följa utvecklingen av homosexuellas situation. Det s.k.

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Paginering