Dokument & lagar (79 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1602 av Wikström, Cecilia (fp)

den 3 september Fråga 2003/04:1602 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Palestinakonferensen i Västra Frölunda Den 711 september 2004 planeras en palestinsk solidaritetskonferens att hållas i Västra Frölunda. På konferensen kommer enligt uppgift flygplanskaparen Leila Khaled att tala. Hon var tidigare

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1591 av Hellquist, Solveig (fp)

den 2 september Fråga 2003/04:1591 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Mona Sahlin om välutbildade invandrare Det är sedan många år ett känt faktum att välutbildade invandrares kompetens inte tas till vara i det svenska samhället. Enligt Integrationsverkets rapport Integration 2003 finns det i dag i Sverige ca

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1580 av Lundström, Nina (fp)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1580 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om slutsatser i Human Development Report FN:s utvecklingsprogram UNDP har presenterat Human Development Report i juli 2004, där huvudbudskapet var att kulturell frihet är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för utveckling i

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1579 av Lundström, Nina (fp)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1579 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om ökning av biståndet för att nå milleniemålet Stats- och regeringschefer från hela världen har förpliktat sig att uppfylla FN:s millenniemål att halvera andelen fattiga människor i världen före utgången av år 2015. FN har ett globalt

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1509 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1509 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om språkförskolor Generellt sett får barn större möjligheter att lära sig läsa och skriva om de får stöd tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk har ofta sämre möjligheter än andra barn att hinna lära sig svenska före skolstarten.

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1506 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1506 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolans mål Förskolans läroplan innehåller endast mål att sträva mot. Dessa mål ska ange inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet och uttrycka en önskad kvalitetsutveckling. I avsaknad av tydliga mål i dagens läroplan

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1505 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1505 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolebarn i behov av särskilt stöd Barngrupperna i förskolan är fortsatt mycket stora. Hela 17 av alla barn finns i grupper med 21 barn eller fler. Var fjärde syskongrupp, där det alltså finns barn från ett till fem år, har

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1504 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1504 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om likvärdighet i förskolan Förutsättningarna från förskola till förskola att nå läroplanens mål är mycket olika. Personaltätheten i kommunerna varierar till exempel mellan tre barn per vuxen och nio barn per vuxen. Skolverket

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1420 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 9 juli Fråga 2003/04:1420 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till Sudan Sedan drygt ett år pågår det etniska rensningar i Darfurprovinsen i Sudan. Över en miljon människor har genom omfattande terrorhandlingar tvingats på flykt, mer än tiotusen har dött och biståndsorganisationer är eniga

Inlämnad: 2004-07-09 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1396 av Nylander, Christer (fp)

den 30 juni Fråga 2003/04:1396 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om utvärdering av maxtaxan i barnomsorgen Juli månad har tidigare oftast varit en avgiftsfri månad inom barnomsorgen. År 1991 var det bara 32 svenska kommuner som tog ut avgift för tolv månader. 1999 hade antalet ökat till 69 kommuner

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1391 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juni Fråga 2003/04:1391 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolläraryrket Det finns ett stort behov av att rekrytera förskollärare, inte minst om man förutom att ersätta vakanser också vill öka andelen av förskolans personal som har högskolekompetens. Särskilt tydlig är bristen på

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1324 av Leijonborg, Lars (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1324 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Mona Sahlin om förslaget att hotade kvinnor ska emigrera Våld mot kvinnor är ett centralt samhällsproblem. Statens kärnuppgift, att värna människors liv och lem, utmanas. Folkpartiets uppfattning är att den som är hotad inte ska behöva fly. Vi vill

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1291 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 2 juni Fråga 2003/04:1291 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om EU:s biståndspolitik Regeringen lade förra året fram en proposition om sin politik för global utveckling 2002/03:122Där står att Sverige ska arbeta för en större samstämmighet och bättre styrning och kvalitet i EU:s biståndspolitik

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:543 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:543 av Karin Pilsäter fp till statsminister Göran Persson om kvinnolöner I samband med den internationella kvinnodagen för tre år sedan gick statsminister Göran Persson ut och lovade krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna. Strax innan hade jämställdhetslagen skärpts och nya regler

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:518 av Franzén, Mia (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:518 av Mia Franzén fp till statsrådet Gunnar Lund om bemötandet i offentlig service Vi har en stor offentlig sektor med social service av olika slag. Det gäller bland annat myndigheter som arbetsförmedling, socialkontor, vägverk, skatteverk, kommunala bostadsföretag och CSN. Myndigheter

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:496 av Wikström, Cecilia (fp)

den 14 maj Interpellation 2003/04:496 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sida och den palestinska myndigheten Efter externa påstötningar släpptes docent Sune Perssons hemligstämplade rapport om den palestinska myndigheten PA i januari i år av Sida. Sedan dess har rapporten gett eko i medierna och

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1167 av Acketoft, Tina (fp)

den 7 maj Fråga 2003/04:1167 av Tina Acketoft fp till statsrådet Lena Hallengren om bristen på förskolepedagoger Våren 2003 kom det larmrapporter om det låga intresset för förskolelärarutbildningen bland Sveriges lärarstuderande. Detta föranledde en fråga från mig till statsrådet Lena Hallengren om vilka åtgärder statsrådet

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1133 av Andreasson, Martin (fp)

den 29 april Fråga 2003/04:1133 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om våld mot kvinnor Jämställdhetsminister Mona Sahlin tillsatte den 20 april en arbetsgrupp inom Regeringskansliet om våld mot kvinnor. Av regeringsbeslutet om gruppens uppgifter framgår tydligt att arbetsgruppens verksamhetsområde

Inlämnad: 2004-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1098 av Hägg, Carina (s)

den 21 april Fråga 2003/04:1098 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om mikrobicider Insatser som förebyggande arbete, tillgång till bromsmediciner och ett vaccin behövs i kampen mot hiv/aids. Både män och kvinnor behöver tillgång till skyddsmedel som de själva har kontroll över. För män finns kondom och i

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Paginering