Dokument & lagar (55 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1358 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 5 september Fråga 2002/03:1358 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av unga kvinnor i patriarkala familjer I veckan har ett nytt exempel uppdagats på hur invandrarflickor i patriarkala familjer diskrimineras och ställs utanför samhället. Göteborgs-Posten har rapporterat om att

Inlämnad: 2003-09-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1241 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1241 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om utredningar om diskriminering Regeringen beslutade den 18 juni att tillsätta två särskilda utredare i vissa diskrimineringspolitiska frågor, dels frågan om att stärka lagskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning och

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1240 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1240 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om utredningar om diskriminering Regeringen beslutade den 18 juni att tillsätta två särskilda utredare i vissa diskrimineringspolitiska frågor, dels frågan om att stärka lagskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning och

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1239 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1239 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om utredningar om diskriminering Regeringen beslutade den 18 juni att tillsätta två särskilda utredare i vissa diskrimineringspolitiska frågor, dels frågan om att stärka lagskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning och

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

den 3 juni Fråga 2002/03:1043 av Inger Lundberg s till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen Lätt svenska på Internet

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1016 av Johansson, Anita (s)

den 26 maj Fråga 2002/03:1016 av Anita Johansson s till statsrådet Gunnar Lund om bankavgifter i Norden Vid Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2002 behandlades ett ministerrådsförslag om nordbornas rättigheter. Rådet antog med anledning av förslaget ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådet,

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:991 av Romanus, Gabriel (fp)

den 23 maj Fråga 2002/03:991 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Gunnar Lund om gränsöverskridande betalningar i Norden I den svenska regeringens program för ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet, Integration Norden, understryks det angelägna i att främja fortsatt integration mellan de nordiska länderna, inte

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2002/03:359 av Narti, Ana Maria (fp)

den 9 maj Interpellation 2002/03:359 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Mona Sahlin om integrationspolitiska maktutredningen En infekterad konflikt har uppstått kring den integrationspolitiska maktutredningen. Den ansvarige forskaren Anders Westholm ställer sig helt avvisande till den kritik som två etablerade forskare

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:887 av Bargholtz, Helena (fp)

den 8 maj Fråga 2002/03:887 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Mona Sahlin om folkinitiativ om kommunala omröstningar Våren 1999 beslutade riksdagen med anledning av betänkandet 1998/99:KU21, Kommunala demokratifrågor ett tillkännagivande om att en förstärkning av medborgarnas inflytande beträffande folkinitiativ

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:326 av Krantz, Tobias (fp)

den 6 maj Interpellation 2002/03:326 av Tobias Krantz fp till statsrådet Lena Hallengren om förtroendeklyftan mellan ungdomar och politiker Mer än varannan 55 av 1629-åringarna i Sverige anser att ingen varken de själva eller några andra har särskilt stora möjligheter att göra sig hörda hos dem som bestämmer i samhället.

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: förtroendeklyftan mellan ungdomar och politiker

Skriftlig fråga 2002/03:866 av Eberstein, Susanne (s)

den 5 maj Fråga 2002/03:866 av Susanne Eberstein s till statsrådet Mona Sahlin om Storstadssatsningen Invandrartäta förorter i våra storstäder har under några år kunnat få del av pengar för särskilda satsningar. Stöden har ingått i den så kallade Storstadssatsningen. Landskrona kommun har liknande befolkningssammansättning

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:295 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 16 april Interpellation 2002/03:295 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om rätten att bära slöja Vid ett flertal tillfällen har muslimska kvinnor som valt att bära slöja utsatts för kränkande behandling och diskriminering. Ofta sker det vid ansökningstillfällen eller på arbetsplatsen. Soha fick

Inlämnad: 2003-04-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: rätten att bära slöja

Skriftlig fråga 2002/03:820 av Zakrisson, Kristina (s)

den 16 april Fråga 2002/03:820 av Kristina Zakrisson s till statsrådet Mona Sahlin om förutsättningar för idrottssföreningar i Malmfälten Idrottsföreningarna i Malmfälten, liksom på alla andra ställen i landet, bedriver en värdefull verksamhet. I föreningarna görs omfattande ideellt arbete i syfte att ge ungdomar bättre

Inlämnad: 2003-04-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:812 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 15 april Fråga 2002/03:812 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om maktutredning utan invandrare Den 6 april offentliggjorde Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, samt Masoud Kamali, professor i socialt arbete, att de avgått från den integrationspolitiska maktutredningen. Maktutredningen

Inlämnad: 2003-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:783 av Nylander, Christer (fp)

den 10 april Fråga 2002/03:783 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om bullernivån i barnomsorgen Bullernivåerna på våra daghem är alltför höga. Enligt en undersökning på 30 förskolor i Lund hade en fjärdedel av de anställda en av läkare konstaterad hörselnedsättning och ytterligare 20 anser sig

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:734 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 28 mars Fråga 2002/03:734 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Mona Sahlin om ungdomar och det parlamentariska arbetet Det är viktigt att intressera ungdomar för demokratin så att fler röstar. Regeringen borde försöka få fler ungdomar att ta del av det offentliga livets arbete så att ungdomar får se den levande

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:711 av Nilsson, Martin (s)

den 21 mars Fråga 2002/03:711 av Martin Nilsson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om medborgarkontor Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län har i veckan presenterat hur en framtida organisation skulle kunna komma att se ut. Bakgrunden är minskade ekonomiska resurser som gör det svårt att upprätthålla service i mindre

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:697 av Astudillo, Luciano (s)

den 19 mars Fråga 2002/03:697 av Luciano Astudillo s till statsrådet Mona Sahlin om professionell boxning Den 18 mars överlämnade regeringens utredare Britt Solberg sin utredning till regeringen. Utredaren anser att professionell boxning bör bli tillåten igen i Sverige om arrangörerna kan trygga en för boxarna godtagbar

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:212 av Nilsson, Ulf (fp)

den 28 februari Interpellation 2002/03:212 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Lena Hallengren om vuxenutbildningen Gymnasieutbildning får i dag betraktas som en grundläggande utbildning, som de allra flesta behöver, oavsett om de ska läsa vidare på högskolan eller gå ut i yrkeslivet. Därför är, enligt Folkpartiet, möjligheten

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Paginering