Dokument & lagar (46 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1591 av Hellquist, Solveig (fp)

den 2 september Fråga 2003/04:1591 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Mona Sahlin om välutbildade invandrare Det är sedan många år ett känt faktum att välutbildade invandrares kompetens inte tas till vara i det svenska samhället. Enligt Integrationsverkets rapport Integration 2003 finns det i dag i Sverige ca

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1509 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1509 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om språkförskolor Generellt sett får barn större möjligheter att lära sig läsa och skriva om de får stöd tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk har ofta sämre möjligheter än andra barn att hinna lära sig svenska före skolstarten.

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1506 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1506 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolans mål Förskolans läroplan innehåller endast mål att sträva mot. Dessa mål ska ange inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet och uttrycka en önskad kvalitetsutveckling. I avsaknad av tydliga mål i dagens läroplan

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1505 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1505 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolebarn i behov av särskilt stöd Barngrupperna i förskolan är fortsatt mycket stora. Hela 17 av alla barn finns i grupper med 21 barn eller fler. Var fjärde syskongrupp, där det alltså finns barn från ett till fem år, har

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1504 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1504 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om likvärdighet i förskolan Förutsättningarna från förskola till förskola att nå läroplanens mål är mycket olika. Personaltätheten i kommunerna varierar till exempel mellan tre barn per vuxen och nio barn per vuxen. Skolverket

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1396 av Nylander, Christer (fp)

den 30 juni Fråga 2003/04:1396 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om utvärdering av maxtaxan i barnomsorgen Juli månad har tidigare oftast varit en avgiftsfri månad inom barnomsorgen. År 1991 var det bara 32 svenska kommuner som tog ut avgift för tolv månader. 1999 hade antalet ökat till 69 kommuner

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1391 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juni Fråga 2003/04:1391 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolläraryrket Det finns ett stort behov av att rekrytera förskollärare, inte minst om man förutom att ersätta vakanser också vill öka andelen av förskolans personal som har högskolekompetens. Särskilt tydlig är bristen på

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1324 av Leijonborg, Lars (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1324 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Mona Sahlin om förslaget att hotade kvinnor ska emigrera Våld mot kvinnor är ett centralt samhällsproblem. Statens kärnuppgift, att värna människors liv och lem, utmanas. Folkpartiets uppfattning är att den som är hotad inte ska behöva fly. Vi vill

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:543 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:543 av Karin Pilsäter fp till statsminister Göran Persson om kvinnolöner I samband med den internationella kvinnodagen för tre år sedan gick statsminister Göran Persson ut och lovade krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna. Strax innan hade jämställdhetslagen skärpts och nya regler

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:518 av Franzén, Mia (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:518 av Mia Franzén fp till statsrådet Gunnar Lund om bemötandet i offentlig service Vi har en stor offentlig sektor med social service av olika slag. Det gäller bland annat myndigheter som arbetsförmedling, socialkontor, vägverk, skatteverk, kommunala bostadsföretag och CSN. Myndigheter

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1167 av Acketoft, Tina (fp)

den 7 maj Fråga 2003/04:1167 av Tina Acketoft fp till statsrådet Lena Hallengren om bristen på förskolepedagoger Våren 2003 kom det larmrapporter om det låga intresset för förskolelärarutbildningen bland Sveriges lärarstuderande. Detta föranledde en fråga från mig till statsrådet Lena Hallengren om vilka åtgärder statsrådet

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1133 av Andreasson, Martin (fp)

den 29 april Fråga 2003/04:1133 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om våld mot kvinnor Jämställdhetsminister Mona Sahlin tillsatte den 20 april en arbetsgrupp inom Regeringskansliet om våld mot kvinnor. Av regeringsbeslutet om gruppens uppgifter framgår tydligt att arbetsgruppens verksamhetsområde

Inlämnad: 2004-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:433 av Nilsson, Ulf (fp)

den 16 april Interpellation 2003/04:433 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om kommunernas värdering av förskollärarna Förskolläraryrket har kommit att lida av samma problem som läraryrket drabbats av sedan flera år tillbaka. Få personer vill utbilda sig till förskollärare. Problemen med att det

Inlämnad: 2004-04-16 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:409 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 2 april Interpellation 2003/04:409 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Lena Hallengren om kvalitet inom barnomsorgen De närmaste åren kommer många förskollärare och barnskötare att gå i pension. Det ställer stora krav på nyrekrytering av kompetent personal inom båda yrkesgrupperna för att stärka kvaliteten.

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1017 av Wigström, Cecilia (fp)

den 1 april Fråga 2003/04:1017 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Pär Nuder om Europaparlamentets förändrade roll Europaparlamentet är en viktig beslutande instans. Europaparlamentets makt har successivt stärkts från att vara ett rådgivande organ när vi kom med 1995 till att i dag vara medbestämmande i de flesta

Inlämnad: 2004-04-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:375 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 19 mars Interpellation 2003/04:375 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Lena Hallengren om kvalitet inom barnomsorgen De närmaste åren kommer många förskollärare och barnskötare att gå i pension. Det ställer stora krav på nyrekrytering av kompetent personal inom båda yrkesgrupperna, för att stärka kvaliteten.

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:369 av Bengtsson, Anders (s)

den 18 mars Interpellation 2003/04:369 av Anders Bengtsson s till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhet inom idrottsrörelsen Idrottsrörelsen i Sverige har under de senaste åren skördat flera VM-medaljörer i olika grenar, de flesta utmärkande idrottarna är unga kvinnor som får chansen att representera Sverige i världen

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: jämställdhet inom idrottsrörelsen

Skriftlig fråga 2003/04:939 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 18 mars Fråga 2003/04:939 av Ann-Kristine Johansson s till statsrådet Lena Hallengren om familjedaghem Vi har en bra och varierad barnomsorg i vårt land. Föräldrar har möjlighet att välja vilken form som passar just deras barn bäst. Familjedaghem har länge varit ett bra alternativ till den sedvanliga förskolan

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:327 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 4 mars Interpellation 2003/04:327 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om strukturell diskriminering Häromdagen fick jag ett mail från en kemist, författare till tre böcker utgivna på främmande språk om gummiteknik. Han har även arbetat i elva år i ett annat land på olika chefspositioner. Kemisten

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strukturell diskriminering
Paginering