Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1160 av Nylander, Christer (fp)

den 9 mars Fråga 2005/06:1160 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Barngrupperna i förskolan Stora barngrupper i förskolan är ett allvarligt kvalitetsproblem. Tidigare utvärderingar har visat att stora grupper exempelvis innebär ett ökat behov av särskilt stöd, att många barn blir stressade

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1093 av Nylander, Christer (fp)

den 24 februari Fråga 2005/06:1093 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Tillgången till förskollärare I ett frågesvar den 23 augusti 2004 skrev statsrådet att regeringen fortsätter att aktivt bevaka utvecklingen men kan också vidta ytterligare åtgärder för att målen för examinationer inom området

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:994 av Nylander, Christer (fp)

den 9 februari Fråga 2005/06:994 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Hässleholm som centrum för kvalificerade yrkesutbildningar I en delrapport till utredningen av en ny myndighet för vuxnas lärande U2005:04 föreslås att den nya myndigheten lokaliseras till tre orter, Norrköping, Härnösand

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:868 av Nylander, Christer (fp)

den 26 januari Fråga 2005/06:868 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Studiestöd för gymnasiestudier utomlands Att unga människor studerar i utlandet är bra. Det stärker deras kunskap och förmåga och det stärker Sverige. Därför är det viktigt att på olika sätt stödja och stimulera ungdomar

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:559 av Nylander, Christer (fp)

den 7 december Fråga 2005/06:559 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Litteraturförskolor Det finns flera undersökningar som tyder på att barns och ungdomars läsintresse, läsförmåga och läsförståelse försämrats de senaste åren. Det måste vara en högt prioriterad uppgift att vända denna trend.

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:65 av Nylander, Christer (fp)

den 25 oktober Interpellation 2005/06:65 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Utveckling av barnomsorgsgarantin Trots löften om förbättringar kvarstår problem med långa barnomsorgsköer i många kommuner. Värst drabbade är familjer i storstadsområdena. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:222 av Nylander, Christer (fp)

den 25 oktober Fråga 2005/06:222 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Bidrag till föräldraorganisationer Barnverket är ett nationellt föräldranätverk som arbetar för ökad kvalitet i förskola och skola. Nätverket har en omfattande verksamhet. Man är en kontinuerlig samtalspartner till regering,

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2090 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2090 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om om bristen på förskolelärare I svaret på en skriftlig fråga 2003/04:1391 som jag ställde för ett år sedan anförde statsrådet Hallengren att hon avser att verka för att regeringen aktivt bevakar utvecklingen samt vidtar ytterligare

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1334 av Nylander, Christer (fp)

den 29 mars Fråga 2004/05:1334 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om köer till förskolan I skollagen slås fast att när vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmålUtan oskäligt dröjsmål innebär i

Inlämnad: 2005-03-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1083 av Nylander, Christer (fp)

den 28 februari Fråga 2004/05:1083 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om barngrupper i förskolan De stora barngrupperna i förskolan har inneburit att många barn far illa. Andelen barn som är i behov av särskilt stöd har, enligt Skolverkets rapport Förskola i brytningstid ökat i sex av tio kommuner.

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:686 av Nylander, Christer (fp)

den 4 januari Fråga 2004/05:686 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om likabehandling av kommunala och enskilda förskolor Enskilda förskolor är ett viktigt inslag i förskoleverksamheten. Det är viktigt att varje familj får chans att hitta en lösning som passar det enskilda barnet. Det är därför

Inlämnad: 2005-01-04 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:508 av Nylander, Christer (fp)

den 3 december Fråga 2004/05:508 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om bullernivån i förskolan Stora barngrupper i förskolan har många negativa effekter. Barnens språkutveckling och identitetsutveckling störs, många barn känner sig stressade och alltfler barn i förskolan är i behov av särskilt

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:425 av Nylander, Christer (fp)

den 24 november Fråga 2004/05:425 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskola för barn till sjukskrivna I takt med att sjukskrivningarna ökat har också antalet barn i förskoleåldern med sjukskriven förälder ökat. Enligt skollagen har barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga rätt

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:16 av Nylander, Christer (fp)

den 20 september Interpellation 2004/05:16 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om likvärdighet i förskolan I skollagen 2 slås fast att utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landetKommunerna äger förvisso rätt att avgöra vilka förutsättningar och resurser

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1509 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1509 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om språkförskolor Generellt sett får barn större möjligheter att lära sig läsa och skriva om de får stöd tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk har ofta sämre möjligheter än andra barn att hinna lära sig svenska före skolstarten.

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1506 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1506 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolans mål Förskolans läroplan innehåller endast mål att sträva mot. Dessa mål ska ange inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet och uttrycka en önskad kvalitetsutveckling. I avsaknad av tydliga mål i dagens läroplan

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1505 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1505 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolebarn i behov av särskilt stöd Barngrupperna i förskolan är fortsatt mycket stora. Hela 17 av alla barn finns i grupper med 21 barn eller fler. Var fjärde syskongrupp, där det alltså finns barn från ett till fem år, har

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1504 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1504 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om likvärdighet i förskolan Förutsättningarna från förskola till förskola att nå läroplanens mål är mycket olika. Personaltätheten i kommunerna varierar till exempel mellan tre barn per vuxen och nio barn per vuxen. Skolverket

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1396 av Nylander, Christer (fp)

den 30 juni Fråga 2003/04:1396 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om utvärdering av maxtaxan i barnomsorgen Juli månad har tidigare oftast varit en avgiftsfri månad inom barnomsorgen. År 1991 var det bara 32 svenska kommuner som tog ut avgift för tolv månader. 1999 hade antalet ökat till 69 kommuner

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1391 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juni Fråga 2003/04:1391 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolläraryrket Det finns ett stort behov av att rekrytera förskollärare, inte minst om man förutom att ersätta vakanser också vill öka andelen av förskolans personal som har högskolekompetens. Särskilt tydlig är bristen på

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Paginering