Dokument & lagar (33 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1556 av Nina Lundström (L)

Fråga 2017/18:1556 Tillfälliga bygglov för förskolor och skolor av Nina Lundström L till Statsrådet Peter Eriksson MP I Stockholms län finns exempel på kommuner som har behövt använda plan- och bygglagens möjligheter för tillfälliga bygglov för att kunna inrätta förskolor och skolor. Enligt 9 kap. 33 PBL går det att ge

Inlämnad: 2018-06-25 Svarsdatum: 2018-07-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1556 av Nina Lundström (L) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1135 av Nina Lundström (L)

Fråga 2017/18:1135 Statens ansvar för fungerande internetuppkoppling i kollektivtrafik av Nina Lundström L till Statsrådet Tomas Eneroth S Digitaliseringen skapar nya möjligheter för resenärerna. Förhoppningsvis kan nya applikationer göra biljetter och reseplanering än smidigare. Det är viktigt att göra resandet i kollektivtrafiken

Inlämnad: 2018-04-03 Svarsdatum: 2018-04-11 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1135 av Nina Lundström (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:689 av Nina Lundström (L)

Fråga 2017/18:689 Avsaknad av telefoni och internet på grund av fel i kopparnätet av Nina Lundström L till Statsrådet Peter Eriksson MP Det finns i dag många konsumenter som är beroende av fungerande tjänster över kopparnätet. Tjänster som telefoni och internet är viktiga delar av samhällets basservice. När fel uppstår

Inlämnad: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-07 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:689 av Nina Lundström (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1845 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1845 Trafikverket och digitalisering av Nina Lundström L till Statsrådet Peter Eriksson MP Att ge människor bättre möjligheter att arbeta under resa kan leda till att fler väljer att pendla med tåget i stället för bilen. Bra uppkoppling kan locka fler att välja kollektivtrafik och spårbunden trafik i stället

Inlämnad: 2017-08-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1845 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1822 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1822 Problem med posthanteringen av Nina Lundström L till Statsrådet Peter Eriksson MP Vissa samhällstjänster klassas som basal infrastruktur. Posten sorteras under denna kategori och är avgörande för företagare och de flesta enskilda runt om i hela landet. Oavsett om någon väntar på ett sjukintyg från läkaren,

Inlämnad: 2017-08-17 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1822 av Nina Lundström (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2005/06:1895 av Lundström, Nina (fp)

den 29 juni Fråga 2005/06:1895 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Hyressättning och jämförelseprövning Hyrorna sätts genom kollektiva förhandlingar där hyresgästen representeras av Hyresgästföreningen som förhandlande part. Tvister om hyran hanteras av hyresnämnder. Enligt utredningen

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:477 av Lundström, Nina (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:477 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens roll som markägare Regeringen har nyligen utsett en statlig marksamordnare. Hans uppgift är att verka för överenskommelser om bostadsproduktion på mark som förvaltas av statliga myndigheter eller ägs av

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens roll som markägare

Interpellation 2005/06:454 av Lundström, Nina (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:454 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Byggbranschen och boendeutveckling En stor fråga är hur det ska bli möjligt att utveckla boendeformer som ger hög kvalitet för konsumenten samtidigt som priset pressas. Den svenska byggmarknaden domineras av ett

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Byggbranschen och boendeutveckling

Interpellation 2005/06:451 av Lundström, Nina (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:451 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Hyressättning och kommunala bostadsföretag Bostadspolitiken i Sverige fungerar annorlunda på hyresrättens område sett till länder runtomkring oss. Vi har ett kollektivt förhandlingssystem för hyror i stället för

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hyressättning och kommunala bostadsföretag

Skriftlig fråga 2005/06:1459 av Lundström, Nina (fp)

den 21 april Fråga 2005/06:1459 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kommunala bostadsförmedlingar I departementspromemorian Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden sammanfattning av Ds 2006:9 presenteras förslag på tvingande lagstiftning där varje kommun ska ha kommunal bostadsservice

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:316 av Lundström, Nina (fp)

den 21 mars Interpellation 2005/06:316 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens roll som markägare Regeringen har nyligen utsett en statlig marksamordnare. Hans uppgift är att verka för överenskommelser om bostadsproduktion på mark som förvaltas av statliga myndigheter eller ägs av

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1181 av Lundström, Nina (fp)

den 10 mars Fråga 2005/06:1181 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsrättsföreningar som förhindras nyttja hembud Det finns exempel på hur bostadsrättsföreningar med önskan att överta ägandet av en fastighet, som inte ägs av allmännyttan, nekas nyttja möjlighet till köp trots hembudsklausul.

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1180 av Lundström, Nina (fp)

den 10 mars Fråga 2005/06:1180 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Rätten för kvarlevande att bo kvar i sin hyresrätt Det finns flera exempel på hur personer som bott ihop med en sambo i hyresrätt kan tvingas flytta om kontraktsinnehavaren plötsligt går bort. För att kunna ta över hyreskontraktet

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:230 av Lundström, Nina (fp)

den 31 januari Interpellation 2005/06:230 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsmarknaden och hemlösheten Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa belyser en specifik form av hemlöshet som ofta förknippas med personer som sover på härbärgen, i trappuppgångar och på parkbänkar personer

Inlämnad: 2006-01-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsmarknaden och hemlösheten

Skriftlig fråga 2005/06:717 av Lundström, Nina (fp)

den 22 december Fråga 2005/06:717 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Vräkning på grund av parabolantenn Efter beslut i Svea hovrätt kommer tre hyresgäster i Rinkeby i norra Stockholm att bli vräkta då de vägrat att ta ned sina parabolantenner. Hyresgästerna sägs upp för att de mot fastighetsägarens

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:93 av Lundström, Nina (fp)

den 7 november Interpellation 2005/06:93 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Planprocessen och byggandet Det är av stort värde att en planprocess sker så öppet som möjligt så att alla som känner sig berörda får delta med sina synpunkter. Vissa positiva förändringar har gjorts för att

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:277 av Lundström, Nina (fp)

den 31 oktober Fråga 2005/06:277 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kommunala bostadsföretags hyresnormerande roll Dagens lagstiftning sätter ett ramverk för hyresförhandlingarna. Genom lagstiftning har det fastställts att det är allmännyttan, eller rättare sagt endast de kommunala

Inlämnad: 2005-10-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:64 av Lundström, Nina (fp)

den 25 oktober Interpellation 2005/06:64 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Diskriminering av bostadssökande Enligt en undersökning som i dag presenteras i en av kvällstidningarna visar TV 4:s undersökning att det sker en sortering på bostadsmarknaden av bostadssökande, något som forskare

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:247 av Lundström, Nina (fp)

den 25 oktober Fråga 2005/06:247 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Utlovad proposition om hyressättning Utredningen om reformerad hyressättning blev klar hösten 2004 och remissbehandlingen slutfördes den 20 december 2004. I flertalet debatter har samhällsbyggnadsministern gett uttryck

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:24 av Lundström, Nina (fp)

den 29 september Interpellation 2005/06:24 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter är en laddad politisk fråga där bostadskonsumentens önskemål har hamnat i skugga. Regeringens politiska ambition att

Inlämnad: 2005-09-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering