Dokument & lagar (358 träffar)

Interpellation 2004/05:611 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:611 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om barns inomhusmiljö Inomhusmiljöerna där barn vistas är ofta alltför undermåliga, framför allt i skolor och förskolor. Problemen spänner över radon, mögel och andra allergener, buller och trängsel. Per Kling på arbetsmiljöinspektionen

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1624 av Lundström, Nina (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1624 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om bostadsbyggande på statlig mark Statsrådet har i ett svar på fråga 2004/05:1559 om stimulans till bostadsbyggande på statlig mark angett att regeringen tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska lämna förslag till hur man

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1598 av Wegendal, Lars (s)

den 11 maj Fråga 2004/05:1598 av Lars Wegendal s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggnadsdeklarationer av fastigheter Den 1 juli 2004 presenterade utredningen om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister med mera SOU 2004:78 sitt första delbetänkande. I betänkandet föreslås bland annat att en obligatorisk

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1597 av Wegendal, Lars (s)

den 11 maj Fråga 2004/05:1597 av Lars Wegendal s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om radon i flerbostadshus Inför år 2005 avsatte regeringen 5 miljoner kronor för informationsinsatser om radon i egnahem. Boverket planerar nu en informationskampanj om radon vilken endast kommer att vända sig till de som bor

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1596 av Löfstrand, Johan (s)

den 11 maj Fråga 2004/05:1596 av Johan Löfstrand s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om förenklad tillståndsprocess vid byggande Det byggs för lite i Sverige. Trots stora ansträngningar och ett framgångsrikt arbete i många kommuner påbörjades endast 30 000 lägenheter under 2004. Ett stort problem är att det

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1559 av Andrén, Gunnar (fp)

den 2 maj Fråga 2004/05:1559 av Gunnar Andrén fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stimulans till bostadsbyggande på statlig mark Under flera år har företrädare för regeringen inte minst statsrådets företrädare som ansvarig för bostadspolitiken manat kommunerna att ställa kommunalt ägd mark till förfogande

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1511 av Nordlund, Harald (fp)

den 27 april Fråga 2004/05:1511 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stöd till biogasproduktion Biogas från svenska jordbruk skulle kunna ersätta flera kärnkraftverk. Råvarorna till den biogasproduktion av biogas som skulle kunna produceras finns nästan helt inom jordbruket. Uppgifterna

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:540 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 april Interpellation 2004/05:540 av Luciano Astudillo s till statsrådet Lena Hallengren om statsbidrag till studieförbunden Studieförbunden uppvisar en bredd som ingen annan studieverksamhet. Verksamheten kan nå alla samhällsgrupper och alla åldrar. Alla, oavsett tidigare utbildning, kan delta och växa tillsammans

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:537 av Granbom, Karin (fp)

den 19 april Interpellation 2004/05:537 av Karin Granbom fp till statsrådet Lena Hallengren om kvalificerad yrkesutbildning Mellan 1985 och 2002 minskade antalet jobb inom tillverkningsindustrin i Sverige med ungefär 180 000. De senaste två åren har 3 000 industrijobb lämnat Sverige varje månad, trots att industrikonjunkturen

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1432 av Krantz, Tobias (fp)

den 18 april Fråga 2004/05:1432 av Tobias Krantz fp till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningens roll i demokratin Folkhögskolorna är ingen statlig verksamhet och kan därför inte räkna med några större höjningar av bidragen, utöver den årliga uppräkningen.Statsrådet Lena Hallengrens uttalande i tidningen Sändaren

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:517 av Backman, Hans (fp)

den 15 april Interpellation 2004/05:517 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros om avvecklingen av kärnkraften Det är 25 år sedan svenskarna röstade om kärnkraften. Regeringens energipolitik bygger på folkomröstningsresultatet från 1980. Men sedan dess har flera helt avgörande faktorer förändrats. Det

Inlämnad: 2005-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1418 av Johansson, Lars (s)

den 14 april Fråga 2004/05:1418 av Lars Johansson s till statsrådet Lena Hallengren om validering i relation till utbildning av obehöriga lärare I vårpropositionen föreslås en särskild satsning av vidareutbildning av obehöriga yrkeslärare. Den ska genomföras i samarbete med kommunsektorn och planeras att starta redan

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1417 av Krantz, Tobias (fp)

den 14 april Fråga 2004/05:1417 av Tobias Krantz fp till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningens roll i demokratin Folkhögskolorna är ingen statlig verksamhet och kan därför inte räkna med några större höjningar av bidragen, utöver den årliga uppräkningen.Statsrådet Lena Hallengrens uttalande i tidningen Sändaren

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1408 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 13 april Fråga 2004/05:1408 av Ann-Marie Fagerström s till statsrådet Lena Hallengren om barnskötarnas roll i förskolan I det pågående arbetet att stärka förskolan och ytterligare höja kvaliteten ingår statliga bidrag till kommunerna för att anställa 6 000 nya förskollärare och barnskötare. Statsrådet har uttalat

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1334 av Nylander, Christer (fp)

den 29 mars Fråga 2004/05:1334 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om köer till förskolan I skollagen slås fast att när vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmålUtan oskäligt dröjsmål innebär i

Inlämnad: 2005-03-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1306 av Bernhardsson, Bo (s)

den 23 mars Fråga 2004/05:1306 av Bo Bernhardsson s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om elnätbolagens ekonomi I spåren efter orkanen Gudrun har säkerheten i elledningsnätet debatterats. Nätbolagen är naturliga monopol. Sådana bör enligt mig i princip inte vara privata utan samhällsägda, det vill säga privat

Inlämnad: 2005-03-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:485 av Tysklind, Lars (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:485 av Lars Tysklind fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om prövning av vindkraftverk Folkpartiet liberalerna har i ett flertal sammanhang lyft fram krav på förenklingar av regelverket i plan- och bygglagen PBL och miljöbalken i syfte att effektivisera tillståndsprocesser.

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:484 av Lundström, Nina (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:484 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet En bostadslägenhet i flerbostadshus kan enligt nuvarande regler innehas med nyttjanderätt i form av hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. I de flesta länder

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)