Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1619 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:1619 Sexuella övergrepp och ofredanden på festivaler av Christer Nylander L till Statsrådet Anders Ygeman S Trots förra årets rapporter om sexuella övergrepp och ofredanden på festivaler verkar ingen förändring skett. Från sommarens första festivaler kommer rapporter om våldtäkter på festivalområden och

Inlämnad: 2017-06-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1619 av Christer Nylander (L) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:552 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:552 Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet poliser i Sverige fortsätter att sjunka under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är bekymmersamt men tyvärr ingen nyhet. Denna utveckling noterade vi redan i början av förra året, och

Inlämnad: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:552 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1477 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:1477 Säkra id-handlingar av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Anders Ygeman S Efter terrorattentatet i USA 2001 ändrades reglerna för id-foton, och fotobutiker runt om i landet blev av med möjligheten att ta passbilder, en åtgärd som säkerligen var nödvändig men som ledde till att fotobutikerna förlorade

Inlämnad: 2017-05-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1477 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1458 av Kent Härstedt (S)

Fråga 2016/17:1458 SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet av Kent Härstedt S till Statsrådet Anders Ygeman S Sveriges nationella nödnummer, 112, sköts i ett samarbete mellan stat, kommun och landsting genom SOS Alarm. Detta gäller också vid olyckor till sjöss, vilket ofta leder till att Sjöräddningssällskapets SSRS

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1458 av Kent Härstedt (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1426 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1426 Antalet fältveckor inom polisutbildningen av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Polisutbildningen utgör en viktig uppdragsutbildning som i dag bedrivs dels på distans, dels vid tre lärosäten. Dagens upplägg om två års utbildning och sex månaders praktik inom polisen utgör basen i upplägget.

Inlämnad: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1426 av Roger Haddad (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1372 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1372 Säkerheten vid landets polisstationer av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S I medierna får vi ofta ta del av problemen när det gäller säkerhet vid landets domstolar. Några domstolar har nu påbörjat arbetet med att skärpa rutinerna kring säkerheten, och en del i detta är att kontrollera vad

Inlämnad: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1372 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:460 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:460 Hjälp och stöd till civila veteraner av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Riksdagen gav i betänkande 2015/16:FöU8 regeringen till känna att regeringen bör vidta de åtgärder som krävs för att konsolidera veteranpolitiken i linje med Veteranutredningens förslag. Regeringen

Inlämnad: 2017-04-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:460 av Allan Widman (L) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hjälp och stöd till civila veteraner

Interpellation 2016/17:435 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:435 Polisavhopp och rekrytering av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Liberalerna har i riksdagen lagt fram ett antal förslag för att vända utvecklingen inom svensk polis. Det gäller frågan om mer resurser för att anställa fler utredare samt inte minst få fler poliser till myndigheten

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:435 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polisavhopp och rekrytering

Skriftlig fråga 2016/17:962 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:962 Antalet sökande till polisutbildningen av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Polisen har stora utmaningar och behöver permanenta förstärkningar för att öka sin förmåga och kapacitet. Det gäller generellt men inte minst på orter som Malmö där polisen inte klarar sitt uppdrag med nuvarande

Inlämnad: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:962 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:932 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:932 Polisens insats i Rinkeby av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen har återkommande framfört att polisen ska finnas närmare medborgarna, inte minst ska detta vara fallet i de utsatta och främst i de särskilt utsatta områdena. Det är uppenbart att situationen i Rinkeby i Stockholm

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:932 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:717 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:717 Kommuner utan polis av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste två åren har vi på olika sätt ställt frågor om lokala poliser och vikten av områdespoliser men även ställt frågor om funktionen kommunpolis som en viktig del i arbetet att komma nära medborgarna. En kommunpolis i den nya

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:717 av Roger Haddad (L) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:677 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2016/17:677 Hotet från högerextremister av Jamal El-Haj S till Statsrådet Anders Ygeman S Högerextremismen är ett om än inte underskattat så ändå mindre uppmärksammat hot än hotet från våldsbejakande islamister. Högerextremismen och vitmaktrörelser i Sverige har en lång lista av våldsdåd bakom sig som lite skyms

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:677 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin (S)

Fråga 2016/17:651 Polisens förutsättningar i Dalarna av Roza Güclü Hedin S till Statsrådet Anders Ygeman S Vi har under en tid följt utvecklingen inom och lyssnat till polisen i Dalarna utifrån deras upplevda situation beträffande bemanningen, de många fallen av sjukskrivningar, stress och känslan av att inte kunna leva

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:646 av Agneta Gille (S)

Fråga 2016/17:646 Sexualbrott mot barn av Agneta Gille S till Statsrådet Anders Ygeman S Internets framväxt är en informationsrevolution som förändrat samhället och tagit oss framåt i utvecklingen. Det råder ingen tvekan om de övervägande positiva effekterna. Samtidigt har utvecklingen fört med sig stora nya problem med

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:646 av Agneta Gille (S) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:223 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:223 Samhällets beredskap i händelse av kris eller krig av Allan Widman L till Statsrådet Anders Ygeman S Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 9 januari i år yttrade inrikesminister Anders Ygeman att det saknades anledning att lagra livsmedel inför en kris eller ett krig. Ministern menade

Inlämnad: 2017-01-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:223 av Allan Widman (L) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samhällets beredskap i händelse av kris eller krig

Interpellation 2016/17:222 av Marie Granlund (S)

Interpellation 2016/17:222 Fyrverkerier av Marie Granlund S till Statsrådet Anders Ygeman S Under det gångna nyårsfirandet inträffade flera incidenter med raketer på många platser i Sverige, bland annat i Malmö. Det gäller raketer som riktades mot såväl människor och kollektivtrafik som blåljuspersonal. Detta är självklart

Inlämnad: 2017-01-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:222 av Marie Granlund (S) (pdf, 64 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fyrverkerier

Skriftlig fråga 2016/17:624 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:624 Neddragningar inom polisen i Västmanland av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Riksdagen har nu beslutat regeringens budget för polisen 2017. Det framkommer nu alltmer att flera polisregioner och lokalpolisområden tvingas till besparingar, bland annat i Malmö. Nyligen fick vi i Västerås information

Inlämnad: 2017-01-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:624 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:489 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:489 Säkerhetspolisens information om återvändande terrorister av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Liberalerna uppmärksammade redan i våras problemet med att informationen om återvändande terrorister, som stridit eller stöttat terrororganisationer exempelvis IS, från konfliktområden inte alltid

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:489 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:411 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:411 Kommande anslag för polisen av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Det har kommit till vår kännedom inom Liberalerna att polisen nu påbörjar sina instruktioner till polisregionerna inför budget- och verksamhetsåret 2017. Uppgifter från Region Syd hävdar att polisen ska spara 300 miljoner kronor

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:411 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:375 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2016/17:375 Trygghetshundar åt våldsutsatta kvinnor av Catharina Bråkenhielm S till Statsrådet Anders Ygeman S Örebropolisen gjorde försök med att ge våldsutsatta kvinnor trygghetshundar under 2014. Den polisutbildade hunden skulle inte ersätta andra skyddsåtgärder. Tanken var att den ska ge extra trygghet. Om kvinnan

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:375 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 78 kB)
Paginering