Dokument & lagar (1 354 träffar)

Motion 2017/18:2664 av Sara Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2664 av Sara Karlsson S Ökad konkurrens för högre byggnadstakt och lägre priser på bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att starta ett statligt byggbolag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2664 av Sara Karlsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2664 av Sara Karlsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. S Boendeformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad står inför


Utskottsberedning: 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor del av jobben i


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2661 av Hans Hoff S Läkarintyg för modeller i modebranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett läkarintyg för modeller i modebranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kroppsfixering är ett växande samhällsproblem för


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2660 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2660 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Reklam som riktar sig till studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen gällande reklam som riktar sig till studenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2660 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2660 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2658 av Johan Andersson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2658 av Johan Andersson S Ersättning till borgerliga vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av ersättningsnivån för vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att få gifta sig


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2658 av Johan Andersson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2658 av Johan Andersson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2657 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2657 av Elin Lundgren S Män ska också kunna begära faderskapstest Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pappor också ska ha möjlighet att begära faderskapstest, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Regler om faderskap


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2657 av Elin Lundgren (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2657 av Elin Lundgren (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2656 av Hanna Westerén S Förbud mot sexistisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att förändra lagstiftningen för att motverka de negativa könsstereotypa rollerna inom marknadsföringsområdet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson båda S Ökad regional fysisk planering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad regional fysisk planering och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det idag endast Stockholmsregionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:2620 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2620 av Yilmaz Kerimo S Stärk hyresgästernas ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka ställningen för hyresgäster vid bestämmandet av högsta hyror och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2620 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2620 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2601 av Mattias Ottosson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2601 av Mattias Ottosson S Idrottsanläggningar behövs i planprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hänsyn bör tas till idrottsanläggningar i planprocessen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det går bra för Sverige.


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2601 av Mattias Ottosson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2601 av Mattias Ottosson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2600 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2600 av Gustaf Lantz S En beloppsbegränsning av hyresdepositioner på bostadsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka närmare hur beloppet för depositioner vid hyra av bostad kan begränsas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2600 av Gustaf Lantz (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2600 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs mer


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. S Bostaden, en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allas rätt till en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering I 2016 års bostadsmarknadsenkät bedömer 240 av landets 290 kommuner


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:2580 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2580 av Elin Lundgren S Snabba på bodelningsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förkorta bodelningsprocesserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Visst är tanken med ett äktenskap att


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2580 av Elin Lundgren (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:2580 av Elin Lundgren (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Med anledning av prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att obetald påminnelseavgift inte ska orsaka avregistrering


Utskottsberedning: 2017/18:CU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell KD Åtgärder mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra skyddet för enskilda personer och företag mot bedrägeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:CU10 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå båda S Dags att förnya föräldrabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över föräldrabalken i syfte att modernisera lagstiftningen för dagens och framtidens utmaningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:NU19 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 132 kB)

Motion 2017/18:1878 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1878 av Mathias Tegnér S Om fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av fastställande av faderskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ibland är det lätt att tro att tiden står stilla. Rutinerna


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1878 av Mathias Tegnér (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1878 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 69 kB)