Dokument & lagar (40 träffar)

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:1711 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1711 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå båda S Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rutinerna för fastställande av faderskap bör förenklas och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1711 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1711 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. S Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn. Motivering Reklam påverkar barn och ungdomar. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå S Faderskap via e-legitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rutinerna för fastställande av faderskap bör förenklas. Motivering Det tillhör ett barns


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S9074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige.


Utskottsberedning: 2012/13:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. S Främja utvecklingen av boende i bostadsrättsföreningar S7131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att respektera och främja utvecklingen av boende i bostadsrättsföreningar. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:CU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:C397 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C397 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Barn ska inte vara mottagare av reklam S9157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam som riktas till barn. Motivering Nyligen kunde vi ta del av nyheten att barn får


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C397 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:C392 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C392 av Åsa Lindestam m.fl. S Bostäder och hemlöshet S9076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på en offensiv bostadspolitik för fler hyresrätter och för att förebygga hemlöshet. Motivering Sverige är


Utskottsberedning: 2012/13:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C392 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:A356 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A356 av Hannah Bergstedt m.fl. S Unga och arbete S35151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:AU6 2012/13:AU8 2012/13:CU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:A356 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S32206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:C408 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C408 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Avskaffa fideikommiss S9107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fideikommiss utan undantag. Motivering Det svenska systemet med fideikommiss hör inte hemma i


Utskottsberedning: 2012/13:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C408 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C306 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C306 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå S Faderskap via e-legitimation S9093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rutinerna för fastställande av faderskap bör förenklas. Motivering Det tillhör


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C306 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C233 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C233 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli S Diskriminerande faktureringsavgifter S9114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om faktureringsavgifter. Motivering Faktureringsavgiften


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C233 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. S Vigselförrättare S9032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättningen för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad sedan 1988 i


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:C395 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C395 av Hillevi Larsson m.fl. S Miljömärkning av kläder S32173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljömärkning av kläder. Motivering När vi hade omfattande textilindustri i Sverige kunde vi se hur våra vattendrag


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C395 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S21126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:


Utskottsberedning: 2011/12:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. S Byggande av bostäder särskilt hyresrätter S21123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på en offensiv bostadspolitik för att bygga fler hyresrätter. Motivering Ett modernt välfärdssamhälle


Utskottsberedning: 2011/12:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Reklam riktad mot barn S21102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam som riktas mot barn. Motivering Det finns mycket dold reklam som riktar sig direkt till barn. Ett


Utskottsberedning: 2011/12:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:C371 av Maria Stenberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C371 av Maria Stenberg m.fl. S En bostadspolitik för tillväxtregionen Norrbotten S21136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitiken i Norrbotten. Motivering Expansionen inom bland annat näringar som gruv-


Utskottsberedning: 2011/12:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C371 av Maria Stenberg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå S Förenklat faderskapserkännande och gemensam vårdnad S21171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rutinerna för fastställande av faderskap när föräldrarna


Utskottsberedning: 2011/12:CU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 48 kB)
Paginering