Dokument & lagar (506 träffar)

Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. S Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åren


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Trygga socialförsäkringar i ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga höjda tak i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli S Registerkontroll även för gymnasieskolepersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registerkontroll av anställda i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om registerkontroll


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. S Underlätta omställning på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta omställning på arbetsmarknaden genom att förbättra tillgången till eftergymnasial utbildning


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. S Alla barns rätt till förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla barns rätt till förskola oavsett föräldrarnas livssituation samt att uppmuntra barn med störst behov att delta i förskoleverksamhet, och


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Marint reservat på Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om marint reservat på Arktis och tillkännager detta för regeringen. Arktis och isen Den arktiska faunan är på många sätt unik.


Utskottsberedning: 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster i ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker och


Utskottsberedning: 2018/19:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Datacenter och big data Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att forma en nationell strategi för att främja investeringar inom datacenter och satsa på forskning inom datacenter och big data


Utskottsberedning: 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. S Likvärdiga villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av likvärdiga villkor för livet i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att alla invånare i vårt land har likvärdig


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. S Statliga bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en bättre geografisk spridning bland ledamöter i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socialdemokratiskt


Utskottsberedning: 2018/19:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Myndigheters regionalpolitiska ansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över statens regionalpolitiska ansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering För alla statliga myndigheter


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att se över möjligheten att de regleringsbrev och instruktioner som riktas till näringslivsfrämjande myndigheter också


Utskottsberedning: 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. S En rättvisare finansiering av fornminnesutgrävningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en mer rättvis och solidarisk finansiering av fornminnesutgrävningar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett kunskapslyft för att stärka barns kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KrU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli båda S Riksdagsledamöternas e-postkorgar översvämmas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skilja på intern och extern e-post och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. S Information om totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationsinsatser kan komma till stånd som syftar till att stärka ungdomars kunskap om värnplikten och totalförsvarets roll i


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Lokala sparbanker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sparbankernas möjligheter att ta in externt kapital och tillkännager detta för regeringen. Motivering Organiserade verksamheter som


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:FiU34 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. S Uttjänta fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka incitamenten att återvinna uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år överges tusentals bilar. Inte sällan ute i naturen,


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 73 kB)