Dokument & lagar (2 239 träffar)

Motion 2018/19:1125 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1125 av Sten Bergheden M Branddammar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka vår brandberedskap och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1125 av Sten Bergheden (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1125 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1102 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1102 av Betty Malmberg M Modernisera ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ärvdabalken bör ändras så att testatorns yttersta vilja ska gälla i det fall ett testamente finns upprättat, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1102 av Betty Malmberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1102 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. S Rättssäkerhet och bra vård vid trafikskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiativ för en mer rättssäker trafikförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:FiU22 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1097 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1097 av Lawen Redar S Avveckla fideikommissen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra fideikommissens avvecklingslag till en verklig avvecklingslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som enda stat i Europa har Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1097 av Lawen Redar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1097 av Lawen Redar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1091 av Magnus Manhammar S Garantera studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att vidta åtgärder för att stävja den rådande bostadsbristen för studenterna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser måste bli en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1079 av Gustaf Lantz S Avskaffa fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. S Rätt till försäkring för för tidigt födda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begreppet särskilda skäl i kontraheringsprincipen vad gäller riktlinjerna för prematura barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1040 av Helena Bouveng (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1040 av Helena Bouveng M En effektivare och snabbare bodelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabbare och effektivare bodelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omkring hälften av alla äktenskap i Sverige slutar


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1040 av Helena Bouveng (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1040 av Helena Bouveng (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1039 av Helena Bouveng (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1039 av Helena Bouveng M Trähusbyggande Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att underlätta ett ökat trähusbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har gått från en situation med bostadsbrist till bostadskris.


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1039 av Helena Bouveng (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1039 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson båda S Underlätta för kooperativt och socialt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en lagstiftning för en förenklad övergång från aktiebolag/enskild firma till medarbetarägt bolag


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1012 av Cecilia Widegren M Förenkla för vägsamfällighetsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att införa den s.k. Finlandsmodellen i stället gällande förändring av andelstal i samfällighetsföreningar,


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:945 av Hans Hoff S Vård och särskilt boende för demenssjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rättspraxis kring omfattningen av framtidsfullmakter och behovet av att utöka användningsområdet för dessa till att omfatta även vård


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:928 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:928 av Sten Bergheden M Svensk turistnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:NU7 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:928 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:928 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:954 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:954 av Lawen Redar S Bekämpa kommersialiseringen av kvinnokroppen för ett samhälle utan sexköp, sexistisk pornografi och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en översyn


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:954 av Lawen Redar (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:954 av Lawen Redar (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. S Idrottsanläggningar behövs i planprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hänsyn bör tas till idrottsanläggningar i planprocessen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det går bra för


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:949 av Hans Hoff S Lagstiftning i samband med målvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen när det gäller s.k. målvakter och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2014 infördes en ny lag för att komma


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:948 av Anna Wallentheim (S)

Motion till riksdagen 2018/19:948 av Anna Wallentheim S Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning till kommunerna som ska säkerställa att idrottsanläggningar och


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:948 av Anna Wallentheim (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:948 av Anna Wallentheim (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:946 av Markus Selin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:946 av Markus Selin S Se över, ordna och begränsa möjligheten till korttidsuthyrning av bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över, ordna och begränsa möjligheten till korttidsuthyrning av bostadsrätter och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:946 av Markus Selin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:946 av Markus Selin (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:938 av Hans Rothenberg M Äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förbättra synsättet på äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering På många håll i vårt land finns olika typer av verksamheter


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 73 kB)