Dokument & lagar (111 träffar)

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala


Utskottsberedning: 2011/12:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering S83023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra överskuldsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:CU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:So501 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:So501 av Barbro Westerholm FP Lagstiftningsfrågor om barn födda efter värdmödraskap fp1294 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en anpassning av lagstiftningen om adoptioner så att den tar hänsyn till förhållandena


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So501 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund KD Asylsökande barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga kommuner ska vara skyldiga att ta emot ensamkommande barn och ungdomar.


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson KD Bostadsbyråkratin och tillgången på bostäder kd713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för uthyrning av bostäder och avskaffa taxeringsvärdessystemet.


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C356 av Maria Stenberg S Bostadsbyggande i glesbygd s13003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett statligt investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder. Motivering I Norrbottens inland och glesbygd


Utskottsberedning: 2010/11:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C332 av Carina Moberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C332 av Carina Moberg m.fl. S Tomträttslagstiftningen s14083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skyndsamt se över tomträttslagstiftningen. Motivering Det finns nästan 70 000 småhustomträtter i 55


Utskottsberedning: 2010/11:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C332 av Carina Moberg m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C330 av Tommy Waidelich och Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C330 av Tommy Waidelich och Börje Vestlund S Bostäder i Stockholmsregionen s14066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett statligt investeringsstöd för klimatsmarta hyresrätter. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU13 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:C330 av Tommy Waidelich och Börje Vestlund (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson KD Juridiskt ombud för barn vid tvister kd824 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om juridiskt ombud med särskild barnkompetens för barn vid tvister. Motivering Den socialdemokratiska


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. KD Umgängesrätt för pappan och mamman kd779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att båda föräldrarna, liksom andra närstående, ska ha rätt till kontakt med ett barn trots att föräldrarna


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:C324 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C324 av Caroline Szyber KD Förenkling av regelverket för byggande kd738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket kring bostadsbyggandet. Motivering Människors rätt att själva bestämma över sitt


Utskottsberedning: 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C324 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C321 av Bo Bernhardsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C321 av Bo Bernhardsson S Stadsodling i hållbara städer s28098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bevara och utveckla förutsättningarna för trädgårdsodling i städerna. Motivering Städerna måste


Utskottsberedning: 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C321 av Bo Bernhardsson (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:C320 av Bo Bernhardsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C320 av Bo Bernhardsson S Kolonilotter s28097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bostadsnära kolonilotter ska bli tillgängliga för många fler i framtidens hållbara städer. Motivering Koloniträdgårdar


Utskottsberedning: 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C320 av Bo Bernhardsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. S En utvecklad kust- och skärgårdspolitik s13021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av blandad bebyggelse.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MJ327 av Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ327 av Christina Zedell S Enhetlig märkning inom EU s14077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt satsa på Svanen som miljömärke i Sverige och Norden. Motivering Den nordiska miljömärkningen Svanen firar


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ327 av Christina Zedell (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju307 av Börje Vestlund och Carina Moberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju307 av Börje Vestlund och Carina Moberg S Tryggare Stockholm s78056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler synliga poliser och lokala poliskontor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:JuU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ju307 av Börje Vestlund och Carina Moberg (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Ju287 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju287 av Désirée Pethrus Engström KD Våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en nollvision för att helt avskaffa mäns våld mot kvinnor.


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU11 2010/11:SfU6 2010/11:SoU10 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:Ju287 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. S Höjd ersättning för vigselförrättare s34026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättning för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C368 av Gunnar Sandberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C368 av Gunnar Sandberg m.fl. S Byggande av bostäder och lokaler i glesbygd s34041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av bostäder och lokaler i glesbygd. Motivering Idag är bostadsbristen stor i hela landet.


Utskottsberedning: 2010/11:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C368 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:C359 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C359 av Louise Malmström och Johan Löfstrand S Vidareförsäljning av biljetter s71039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att begränsa vidareförsäljning med pristillägg på evenemangsbiljetter.


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C359 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (S) (doc, 47 kB)