Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet s42031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Motivering I


Utskottsberedning: 2007/08:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C1 av Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s42027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:C420 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:C420 av Johan Pehrson fp Unga människor och sms-lån fp1559 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka att unga människor hamnar i sms-lånefällan. Motivering Sms-lån har blivit mycket populära det senaste året,


Utskottsberedning: 2007/08:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C420 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C412 av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C412 av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg s Informationsplikt vid försäljning av bostadsrätt s13109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om informationsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Motivering Bostaden är


Utskottsberedning: 2007/08:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C412 av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:C398 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C398 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp Könsneutral äktenskapsbalk s68013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen senast den 18 mars 2008 lägger fram förslag om en könsneutral äktenskapsbalk i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Socialdemokraterna, Vänsterpartiet


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C398 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström kd Barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagändring för att stoppa barnäktenskap. Motivering Den 1 juni 2004 trädde en förändring av äktenskapsbalken


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. kd Energimärkning av produkter kd689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på lämpligt sätt verka för att energimärkning av produkter utvecklas. Motivering Hotet från den globala


Utskottsberedning: 2007/08:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:Fi240 av Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi240 av Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster fp Betalningsanmärkningar fp1286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja gränsen för skulders storlek innan betalningsanmärkning och registrering hos kreditupplysningsföretagen


Utskottsberedning: 2007/08:CU10 2007/08:FiU18 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi240 av Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:C416 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C416 av Börje Vestlund m.fl. s Könsneutralt äktenskap s12066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en könsneutral äktenskapslagstiftning i enlighet med vad som i huvudsak har föreslagits i betänkandet Äktenskap för par av samma kön Vigselfrågor


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C416 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:C407 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C407 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s 18-års gräns vid tatuering s49009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tatuering av minderåriga. Motivering De senaste åren har det blivet allt vanligare att tatuera sig,


Utskottsberedning: 2007/08:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C407 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:C396 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C396 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Bostadspolitiken s80166 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En osund bostadsmarknad 2 Bostadsbrist och nyproduktion 3 Hinder för byggandet 4 Bygg för tillväxt och utveckling 4 En bostadsmarknad i balans 5 Långsiktig finansiering ger


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:CU18 2007/08:CU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:C396 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (doc, 69 kB)

Motion 2007/08:C392 av Cecilia Wikström i Uppsala och Gunilla Wahlén (fp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:C392 av Cecilia Wikström i Uppsala och Gunilla Wahlén fp, v Civilrättslig registrering fp1515 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om civil registrering. Motivering Den statliga äktenskaps- och partnerskapsutredningen


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C392 av Cecilia Wikström i Uppsala och Gunilla Wahlén (fp, v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:C378 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C378 av Marie Nordén och Berit Andnor s Ersättning till unga vid trafikolyckor s99004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i skadeståndslagen. Motivering När barn drabbas av trafikolyckor så ersätts


Utskottsberedning: 2007/08:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C378 av Marie Nordén och Berit Andnor (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:C375 av Marie Nordén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C375 av Marie Nordén m.fl. s Utbetalning av medel till barn enligt brottsskadelagen s32014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbetalning av medel till barn enligt brottsskadelagen. Motivering Idag när ett barn


Utskottsberedning: 2008/09:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C375 av Marie Nordén m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C370 av Emma Henriksson och Peter Althin (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C370 av Emma Henriksson och Peter Althin kd Översyn av konsumentkreditlagen kd679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av konsumentkreditlagen. Motivering Mikrolån, snabblån och sms-lån har det senaste


Utskottsberedning: 2007/08:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C370 av Emma Henriksson och Peter Althin (kd) (doc, 38 kB)

EU

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. s EU s64013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU-samarbetets innehåll och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:JuU10 2007/08:MJU15 2007/08:MJU7 2007/08:NU9 2007/08:SfU6 2007/08:SkU21 2007/08:SkU25 2007/08:SoU17 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. s Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg s68030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell likvärdighet i sjukvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:CU10 2007/08:FiU7 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:SoU17 2007/08:SoU4 2008/09:SoU12 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:K298 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K298 av Cecilia Wigström i Göteborg fp Statens åtskillnad från Svenska kyrkan fp1413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statens ansvar för att säkra en fri religionsutövning ska fortsätta och att de juridiska


Utskottsberedning: 2007/08:CU15 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K298 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp) (doc, 43 kB)