Dokument & lagar (108 träffar)

Motion 2006/07:C8 av Sonia Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C8 av Sonia Karlsson s med anledning av prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag avseende 8 kap. 4 med de ändringar som föreslås i motionen. Riksdagen beslutar de ändringar i 5 kap. 27


Utskottsberedning: 2007/08:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:C8 av Sonia Karlsson (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1 upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag och 2 upphävandet av informationsplikten


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1 upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag och 2 upphävandet av informationsplikten


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:C5 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C5 av Marie Nordén och Berit Andnor s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder vad avser upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag samt upphävandet av informationsplikten


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C5 av Marie Nordén och Berit Andnor (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. s Jämlikhet och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hyresvärdarna måste överlåta delar av sitt bestånd till de kommunala bostadsförmedlingarna. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU6 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:UbU10 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:C350 av Sylvia Lindgren och Agneta Gille (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C350 av Sylvia Lindgren och Agneta Gille s Andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att öka andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser. Motivering Det har nu gått flera år


Utskottsberedning: 2006/07:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C350 av Sylvia Lindgren och Agneta Gille (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:C346 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, m)

Motion till riksdagen 2006/07:C346 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, m Äktenskapslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en bredare översyn i fråga om äktenskapslagstiftningen. Motivering Genom lagutskottets betänkande 2003/04:LU22 Äktenskap,


Utskottsberedning: 2006/07:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C346 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:C316 av Christer Winbäck (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:C316 av Christer Winbäck fp Enskilda elmätare i hyreshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om enskilda elmätare för att skapa incitament till energisparande åtgärder. Motivering I många flerfamiljsfastigheter finns idag


Utskottsberedning: 2006/07:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C316 av Christer Winbäck (fp) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homo-bi- och transpersoners rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:CU7 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:KU14 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8 2006/07:UU2 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T301 av Barbro Westerholm fp Åtgärder mot buller för en bättre hälsa Sammanfattning Senare tids forskning visar att trafikbuller och annat samhällsbuller har en menlig effekt på hälsan. Därför måste arbetet med åtgärder både på emissions- och immissionssidan ges hög prioritet både nationellt


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:C373 av Carin Jämtin och Mona Sahlin (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C373 av Carin Jämtin och Mona Sahlin s Lagen om allmännyttan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att säkerställa bra villkor för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen genom att bibehålla lagen om


Utskottsberedning: 2006/07:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C373 av Carin Jämtin och Mona Sahlin (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:C369 av Marita Ulvskog och Anneli Särnblad (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C369 av Marita Ulvskog och Anneli Särnblad s Konsumentpolitik för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsumentpolitiken för barn och unga. Motivering Ungdomar möter i dagens konsumtionssamhälle ständigt


Utskottsberedning: 2006/07:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C369 av Marita Ulvskog och Anneli Särnblad (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:C363 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C363 av Lars Mejern Larsson m.fl. s Statliga åtgärder för allas möjlighet till bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om statliga åtgärder för att ge alla möjlighet till bostad. Motivering I Karlstad byggs det nu


Utskottsberedning: 2006/07:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C363 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:C362 av Lars Mejern Larsson och Tommy Ternemar (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C362 av Lars Mejern Larsson och Tommy Ternemar s Statliga hissbidrag till flerbostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för att återigen införa statliga bidrag till hissar i flerbostadshus.


Utskottsberedning: 2006/07:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C362 av Lars Mejern Larsson och Tommy Ternemar (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:C357 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C357 av Mona Sahlin m.fl. s Könsneutral äktenskapslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om slopande av partnerskapslagen och införande av en könsneutral äktenskapslag. Motivering Enligt principen om rätten till likabehandling


Utskottsberedning: 2006/07:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C357 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:C356 av Berit Högman och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C356 av Berit Högman och Ann-Kristine Johansson s Rätten att överklaga bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om rätten att överklaga bygglov i annan kommun än där man är folkbokförd. Motivering Besöksnäringen


Utskottsberedning: 2006/07:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C356 av Berit Högman och Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:C352 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C352 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Översyn av texter vid borgerlig vigsel och partnerskapsförrättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av texter som läses vid borgerlig vigsel och partnerskapsförrättning.


Utskottsberedning: 2006/07:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C352 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:C342 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C342 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg s Alternativa värmekällor i nybyggda hus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativa värmekällor i nybyggda hus. Motivering I samband med stormen Gudrun blev det än en gång


Utskottsberedning: 2006/07:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C342 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:C336 av Catherine Persson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C336 av Catherine Persson s Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra en översyn av marknadsföringslagen i syfte att komplettera lagen så att den ger barn och unga konsumenter ett bättre skydd


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:C336 av Catherine Persson (s) (doc, 40 kB)