Dokument & lagar (74 träffar)

Motion 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. S Upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. S Ungas rätt till egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ungas rätt till egen bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag råder bostadsbrist i stora delar av Sverige. Nästan hälften av


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:2799 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2799 av Anders Österberg m.fl. S Rätt till ombud för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att verka för att barn som är inblandade i en vårdnadstvist får rätt till ett målsägandebiträde som vid olika typer av


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2799 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2799 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 129 kB)

Motion 2015/16:1440 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1440 av Börje Vestlund S Koloniträdgårdar och stadsodling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stadsodling och koloniträdgårdar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser hur intresset för fritidsodling har tilltagit allt mer,


Utskottsberedning: 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1440 av Börje Vestlund (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1440 av Börje Vestlund (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:1383 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1383 av Börje Vestlund S Franchising Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för franchisetagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering En av de snabbast växande företagsformerna i dagens Sverige är franchising som


Utskottsberedning: 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1383 av Börje Vestlund (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:1383 av Börje Vestlund (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:1382 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1382 av Börje Vestlund S Arrendeavtal för koloniträdgårdsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arrendenivåer för koloniträdgårdsföreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering På senare år har det förts ett flertal


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1382 av Börje Vestlund (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1382 av Börje Vestlund (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson S Franchising Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om franchising. Motivering Rubriker i pressen som Franchiseavtal blev en fälla och Nära nog


Utskottsberedning: 2014/15:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1168 av Börje Vestlund och Jonas Gunnarsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. S Nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken S18207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S11005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En socialdemokratisk energipolitik för hållbarhet och konkurrenskraft 5 Energieffektivisering 5 Industrin 5 Bostäder 6 Transport 6 Förnybar energi 7 Elcertifikatssystemet 7 Solkraft 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU14 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU1 2013/14:NU10 2013/14:NU14 2013/14:NU3 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. S Näringsliv S11004 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Fler jobb i nya och växande företag 5 Sjuklöneansvaret 5 Trygghet för företagare 6 Generationsväxling i företag 6 Korta betalningstiderna 6 Nyföretagargaranti 6 Ökat skydd för företagare 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU20 2013/14:MJU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:NU14 2013/14:NU15 2013/14:NU7 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 35 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 124 kB)

Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. S Jobb och framtidstro i Stockholmsregionen S4238 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 94 kB)

Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S19152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att få retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:CU19 2013/14:KU23 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:C402 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C402 av Börje Vestlund S Rättssäkerhet vid bostadsrättsombildning S18208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättssäkerhet vid bostadsrättsombildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:CU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C402 av Börje Vestlund (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:C401 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C401 av Börje Vestlund S Franchising S18203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om franchising. Motivering Franchising har under senare år växt lavinartat i Sverige och är därmed en viktig näringspolitisk


Utskottsberedning: 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C401 av Börje Vestlund (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Ju401 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju401 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg S Ett tryggare Stockholm S6107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler synliga poliser och lokala poliskontor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:JuU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ju401 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So643 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So643 av Börje Vestlund m.fl. S Samkönade kvinnliga par och barnlöshet S19135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen 1984:1140 om insemination, lagen 1988:711 om befruktning utanför kroppen och lagen


Utskottsberedning: 2013/14:CU19 2013/14:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So643 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 61 kB)
Paginering