Dokument & lagar (1 639 träffar)

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Nuläget för näringslivet Kristdemokraternas syn på näringsfrågor Kristdemokratisk politik för både små och stora företag Innovationssystemet Besök och


Utskottsberedning: 2017/18:CU7 2017/18:FiU34 2017/18:NU1 2017/18:NU11 2017/18:NU12 2017/18:NU4 2017/18:SfU1 2017/18:SkU11 2017/18:SkU8 2017/18:SoU14 2017/18:SoU8 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 121 kB) Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 239 kB)

Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas syn på regional tillväxt Förändra situationen för boende i mindre orter och på landsbygden Utveckling av det lokala


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:FiU22 2017/18:KrU3 2017/18:NU11 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:NU2 2017/18:TU10 2017/18:TU13 2017/18:TU4 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2017/18:UbU15 2017/18:UbU17 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, KD, L Klimat och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Vattnets kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avloppsreningsverk ska utrustas med avancerade reningsmetoder som klarar av att reducera läkemedelsrester och andra föroreningar som inte reningsverken


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:SkU10 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jordbruket modernäringen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Inrätta ett nationellt råd Lönsamhet och konkurrenskraft


Utskottsberedning: 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:MJU24 2017/18:NU11 2017/18:NU19 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 136 kB)

Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. L Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff vid fridskränkningsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU16 2017/18:JuU25 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 115 kB)

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. L Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU17 2017/18:FöU7 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:SkU1 2017/18:TU15 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 105 kB)

Motion 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. L Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt förslaget


Utskottsberedning: 2017/18:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 114 kB)

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU17 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:CU8 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:FiU22 2017/18:FöU8 2017/18:JuU13 2017/18:KrU7 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:SfU3 2017/18:SkU12 2017/18:SoU1 2017/18:SoU15 2017/18:TU6 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): 64 avslag

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 133 kB) Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 302 kB)

Motion 2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns umgängesrätt för andra än vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polygama


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. L En liberal bostadsmarknad med fler bostäder och mer marknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om oberoende utvärdering av de statliga byggsubventionernas effektivitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:CU9 2017/18:FiU25 2017/18:KrU7 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 57 avslag

Motion 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 162 kB)

Motion 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. L Liberal konsumentpolitik och politik mot överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nytt konsumentpolitiskt mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU10 2017/18:CU17 2017/18:CU20 2017/18:JuU14 2017/18:KrU8 2017/18:KU38 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. L Utvärdering av bestämmelsen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av bestämmelsen om sjöfylleri, med bibehållande av de alkoholpolitiska ambitionerna bakom dagens bestämmelse, och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Civilrättsliga ställningstaganden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet att registrera elektroniskt upprättade framtidsfullmakter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU17 2017/18:CU7 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Bostadspolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra från- och tillval i hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 97 kB)

Motion 2017/18:3340 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3340 av Caroline Szyber KD Ökad konsumentnytta och förbättrad konkurrens på gruppförsäkringsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra 17 kap. 14 försäkringsavtalslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försäkringsavtalslagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3340 av Caroline Szyber (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3340 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. S God man Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftningen rörande gode män och förvaltare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att vara god man eller förvaltare kräver


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Eget boende EBO Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:KU1 2017/18:SfU15 2017/18:SfU4 2017/18:SoU13 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 94 kB) Motion 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 184 kB)

Motion 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. KD Jämställdhet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Att förena familjeliv och arbetsliv Uppvärdera papparollen Stärkt pensionsrätt för barnår Automatisk delad premiepension för föräldrar Makt och inflytande Frihet för alla i Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU10 2017/18:FiU1 2017/18:FiU26 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU29 2017/18:KU37 2017/18:SfU1 2017/18:SfU12 2017/18:SfU15 2017/18:SfU3 2017/18:SoU20 2017/18:SoU9 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 91 kB) Motion 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationella kartläggningar av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck ska göras återkommande och med jämna


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU24 2017/18:KrU3 2017/18:SkU19 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16 2017/18:UU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 17 avslag, 5 bifall,

Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 107 kB)