Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:861 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2018/19:861 Omförhandling av priset på ubåten A26 av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 17 mars 2015 beställde regeringen två A26-ubåtar av Saab Kockums, till en maximal kostnad av 8,2 miljarder kronor. Denna prislapp har dock ett krav, nämligen att minst ett annat land köper en eller

Inlämnad: 2019-07-31 Svarsdatum: 2019-08-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2018/19:861 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2018/19:109 av Allan Widman (L)

Interpellation 2018/19:109 Återställande av ammunition som överlåtits till Frankrike av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Efter terrordåden i Frankrike den 13 november 2015 begärdes stöd från övriga EU-länder i kampen mot terrororganisationen Daish. Frankrike efterfrågade med hänvisning till artikel

Inlämnad: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2018/19:109 av Allan Widman (L) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Återställande av ammunition som överlåtits till Frankrike

Interpellation 2018/19:46 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2018/19:46 Samordningen av totalförsvaret av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 20212025 Ds 2017:66 står: Beredningen anser att en sammanhållen hantering och ledning

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2018/19:46 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samordningen av totalförsvaret

Interpellation 2018/19:1 av Allan Widman (L)

Interpellation 2018/19:1 Försvarsgarantier mellan Sverige och USA av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S I mitten av maj förra året besökte försvarsministern Washington för att tillsammans med sin finländske kollega underteckna ett trilateralt avtal om försvarssamarbete med USA. Inte minst Dagens Nyheter

Inlämnad: 2019-01-23 Svarsdatum: 2019-02-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2018/19:1 av Allan Widman (L) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsgarantier mellan Sverige och USA

Skriftlig fråga 2004/05:2165 av Axelsson, Lennart (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2165 av Lennart Axelsson s till statsrådet Ylva Johansson om ekonomiska hinder för ungdomspsykiatrisk behandling På universitetssjukhuset i Örebro finns en avdelning, under barn- och ungdomspsykiatrin, som erbjuder behandling till ungdomar upp till 18 år och deras familjer i fall där öppenvård

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2111 av Darell, Linnéa (fp)

den 16 augusti Fråga 2004/05:2111 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor om bilstödet Den 6 april i år överlämnades utredningen Mobil med bil ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst till regeringen. En utredning som alla berörda parter väntat på. Men det räcker inte med en utredning för att avhjälpa

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1966 av Nordlund, Harald (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1966 av Harald Nordlund fp till socialminister Berit Andnor om efterlevnaden av barnkonventionen Det har gått nästan femton år sedan Sverige ställde sig bakom FN:s barnkonvention. Detta innebär att man åtagit sig att se till att barnets bästa tillgodoses i alla beslut i offentlig verksamhet.

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1951 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1951 av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Laila Freivalds om homosexuella adoptivföräldrar i internationella adoptioner Året 2002 röstade Sveriges riksdag för att homosexuella par på lika villkor som heterosexuella ska kunna prövas som adoptionsföräldrar. Flera homosexuella par har

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1917 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 juni Fråga 2004/05:1917 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Berit Andnor om assistansersättning för barn och unga RBU är en handikapporganisation med ca 16 000 medlemmar i föreningar runtom i landet. RBU arbetar aktivt för att förändra attityder i samhället och förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1378 av Wigström, Cecilia (fp)

den 7 april Fråga 2004/05:1378 av Cecilia Wigström fp till socialminister Berit Andnor om ersättning i föräldraförsäkringen Under 2004 var pappornas andel av uttagna föräldrapenningdagar 18,7 Det är den högsta andel som uppmätts sedan tillkomsten av föräldraförsäkringen 1974. Utvecklingen mot en mera jämställd fördelning

Inlämnad: 2005-04-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1377 av Acketoft, Tina (fp)

den 7 april Fråga 2004/05:1377 av Tina Acketoft fp till socialminister Berit Andnor om föräldraförsäkringen i Öresundsregionen Ett av alla de problem som drabbar pendlare i Öresundsregionen uppstår vid föräldraledigheten. Om den ena föräldern bor i Sverige men jobbar i Danmark får han eller hon sin ersättning från

Inlämnad: 2005-04-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1305 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 23 mars Fråga 2004/05:1305 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor om bilstödet År efter år har det statliga bilstödet för de bidragsberättigade varit som ett lotteri det har varit omöjligt att förutse om bilstöd beviljas, trots att kriterierna varit uppfyllda. Det årliga statliga anslaget har tagit

Inlämnad: 2005-03-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1285 av Nordlund, Harald (fp)

den 21 mars Fråga 2004/05:1285 av Harald Nordlund fp till socialminister Berit Andnor om FN:s icke-våldsårtionde för barn i Sverige FN:s generalförsamling har fattat beslut om det internationella årtiondet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn, 20012010. Målsättningen är att fredens och ickevåldets praktik

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1274 av Darell, Linnéa (fp)

den 18 mars Fråga 2004/05:1274 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor om handikappomsorgen Årets upplaga av Socialstyrelsens lägesrapport rörande handikappomsorgen i Sverige visar på ett flertal brister, bland annat vad avser handläggning och bemötande. Många brukare uttrycker svårighet att få information

Inlämnad: 2005-03-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:461 av Darell, Linnéa (fp)

den 14 mars Interpellation 2004/05:461 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor om handläggningen och bemötandet i handikappomsorgen Årets upplaga av Socialstyrelsens lägesrapport rörande handikappomsorgen i Sverige visar på ett flertal brister. Bland annat påtalas återigen brister i handläggning och bemötande.

Inlämnad: 2005-03-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1132 av Juholt, Håkan (s)

den 3 mars Fråga 2004/05:1132 av Håkan Juholt s till socialminister Berit Andnor om funktionshindrades rätt till daglig verksamhet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en mycket viktig social reform som har fått stor betydelse för många människor. Det är dock nödvändigt att utvärdera reformen

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1019 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 18 februari Fråga 2004/05:1019 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor om våldsutsatta barn Socialstyrelsen lämnar i dag rapporten När mamma blir slagen till regeringen. Rapporten visar att vart tionde barn i Sverige har upplevt våld i hemmet, men får inte den uppmärksamhet och det skydd de behöver,

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:380 av Skånberg, Tuve (kd)

den 15 februari Interpellation 2004/05:380 av Tuve Skånberg kd till socialminister Berit Andnor om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Dohadeklarationen A/59/592 som antogs av FN:s generalförsamling den 8 december 2004 lyder: Inledning Regeringsföreträdare och vanliga samhällsmedborgare möttes i Doha, Qatar

Inlämnad: 2005-02-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:370 av Brodén, Anita (fp)

den 9 februari Interpellation 2004/05:370 av Anita Brodén fp till socialminister Berit Andnor om barnkonventionen Riksrevisionen har helt nyligen presenterat sin rapport Barnkonventionen i praktiken RIR 2004:30 där man konstaterar att mycket arbete återstår för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:712 av Palm, Veronica (s)

den 13 januari Fråga 2004/05:712 av Veronica Palm s till socialminister Berit Andnor om ökade resurser till sämre ställda barn I årets budget höjer vi barnbidraget. Det är bra. Pengar som är riktade till att utjämna de ekonomiska villkoren för barn och barnfamiljer. Vi har dessutom fattat beslut om att införa flerbarnstillägg

Inlämnad: 2005-01-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Paginering