Dokument & lagar (7 241 träffar)

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3372 av Sten Bergheden M Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3364 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3364 av Cecilia Widegren M Ridsport och integrationsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta fram en nationell strategi för ridsport och integration och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3364 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3364 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3336 av Niklas Karlsson S Bevara minnet av varvsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges varvsindustri är av ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. M Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1

Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. C Kultur, idrott och civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella kulturformer


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU TU UbU 2019/20:KrU3

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3125 av Sten Bergheden M Sänk kostnaderna för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning för public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3113 av Per Åsling C Vinter-OS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åre arrangerade alpina


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU NU SkU

Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett starkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager


Utskottsberedning: KrU MJU

Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2958 av Edward Riedl M SVT:s närvaro på facebook Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över public services möjlighet att använda licenspengar till att konkurrera ut traditionella medier på plattformar som inte omfattas av sändningstillståndet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2954 av Edward Riedl M SVT:s sändningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en granskning av och förtydliga regelverket kring SVT:s sändningstillstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering SVT:s ökade användning


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2953 av Edward Riedl M Nationellt skogsmuseum i Lycksele Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att Sverige ska få ett nationellt skogsmuseum i Lycksele och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2952 av Edward Riedl M Nationell strategi mot nätmobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för att motverka nätmobbning av unga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mobbning sker bl.a. i


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2950 av Edward Riedl M Kyrkobyggnadernas förvaltande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att hitta en långsiktig finansieringslösning för kyrkobyggnadernas förvaltande och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2949 av Edward Riedl M Lotteriförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort undantaget från kreditförbudet vid lotteriförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det inte tillåtet att sälja lotter


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2948 av Edward Riedl M Centralisering av journalister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja en rikstäckande public service och motverka centralisering av public service-företagen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2874 av Boriana Åberg M Stoppa bidrag till religiösa förbund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska bidrag från staten till religiösa förbund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett sekulärt land där stat


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2845 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2845 av Boriana Åberg M Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en nedläggning av Myndigheten för stöd till trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Huvuduppdraget


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2845 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2845 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning vår kultursyn 2 Bildning 3 Folkhögskola 4 Studieförbund 5 Bibliotek och läsning 6 Kulturarvsfrågor 7 Regional kulturpolitik 8 Det civila


Utskottsberedning: SkU UbU 2019/20:KrU1 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 113 kB) Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)