Dokument & lagar (1 720 träffar)

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Samlad strategi för åtgärder mot stranderosionen vid Skånes och Hallands kuster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på länsnivå för att motverka


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. S Utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad står


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:715 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:715 av Hillevi Larsson S Avveckling av fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avveckling av fideikommiss och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fideikommiss innebär följande: En laglig möjlighet att förbigå arvsrättslagstiftningen


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:715 av Hillevi Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:715 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:713 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:713 av Anders Österberg S Hemförsäkring för allmännyttan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en hemförsäkring för den som bor i allmännyttan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:713 av Anders Österberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:713 av Anders Österberg (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:701 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:701 av Peter Persson S Vättern och dess vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassificera Vättern som ett riksintresse och om att ge sjön ett starkare skydd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:701 av Peter Persson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:701 av Peter Persson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund båda S Fler hyresrätter på Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket kan ändras för att förenkla byggandet av hyresrätter på Sveriges landsbygd och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:674 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:674 av Per-Arne Håkansson S Motverka oseriösa hyresvärdar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till skärpta krav för att motverka oseriösa hyresvärdar för en god bostadspolitik och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:674 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:674 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson båda S Friköpsrätt för historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en friköpsrätt för historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I över 100


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. S Landsbygdslån för egnahem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett landsbygdslån bör inrättas för byggande av egnahem på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människor ska kunna bo


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:614 av Magnus Jacobsson KD En bostadspolitik som gynnar integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för fastighetsägare att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter och bostadsrätter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:612 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:612 av Magnus Oscarsson KD Buller från vindkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att sänka gränsvärdet för buller från vindkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har antalet vindkraftverk


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:612 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:612 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:238 av Camilla Brodin (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:238 av Camilla Brodin KD Öppna geodata Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finansieringsmodellen för Lantmäteriets geodataförsörjning bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:238 av Camilla Brodin (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:238 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:57 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:57 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en särskild myndighet bör upprättas för att hantera prövningen av ärenden om erkännande


Utskottsberedning: 2018/19:CU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:57 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:57 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om muntlig handläggning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Centerpartiet välkomnar


Utskottsberedning: 2018/19:CU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M)

Motion till riksdagen 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. C, KD, M med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidareutveckla reformen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med växande


Utskottsberedning: 2018/19:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:4160 av Mats Green m.fl. (M, KD, C)

Motion till riksdagen 2017/18:4160 av Mats Green m.fl. M, KD, C med anledning av prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verkställbarhet av beslut om lov och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4160 av Mats Green m.fl. (M, KD, C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4160 av Mats Green m.fl. (M, KD, C) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:4024 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:4024 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L med anledning av prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skriftlighetskravet vid telefonförsäljning ska gälla vid samtliga telefonavtal där


Utskottsberedning: 2017/18:CU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:4024 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4024 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. M, C med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnets rätt att yttra sig i adoptionsutredningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:CU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att sambor ska kunna adoptera. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor hos vilka barnet har varit eller är


Utskottsberedning: 2017/18:CU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsanpassningsbidrag även ska kunna lämnas för åtgärder som förbättrar brandsäkerheten i bostaden


Utskottsberedning: 2017/18:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)