Dokument & lagar (3 363 träffar)

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2 Kvalitetssäkra skolans metoder 2.1 Inför evidensbaserade antimobbningsprogram 2.2 Vidga


Utskottsberedning: AU FiU KrU SfU SoU 2019/20:KU1 2019/20:UbU1

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 277 kB) Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 407 kB)

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:KU1 2019/20:UU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 148 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska Unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU SoU 2019/20:FiU22 2019/20:KU1 2019/20:UU1 2019/20:UU4 2019/20:UU6

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. C Hälsa, sjukvård och omsorg Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kortade köer genom stärkt patientinflytande Förbättrad information om väntetider inför behandling En nationell informationsportal för stärkt patientmakt Digitala


Utskottsberedning: JuU SoU 2019/20:KU1

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1 Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 Asylprocessen och mottagandet 2.1 Permanent lag om tillfälliga, treåriga uppehållstillstånd 2.2 Återinför en humanitär


Utskottsberedning: CU SfU SkU SoU 2019/20:JuU1 2019/20:KU1 2019/20:SfU11

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 98 kB) Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 183 kB)

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3330 av Jakob Forssmed KD Riksdagen som modern arbetsplats ersättning för tjänsteresor med cykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ersättning för tjänsteresor med cykel inom ramen för uppdraget som riksdagsledamot


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)

Motion till riksdagen 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, S Låt Skaraborg bli namnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. S Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU SkU

Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. S Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra den 28 juni till en allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. C Demokrati, friheter och rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd av demokratin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka domstolarnas


Utskottsberedning: KrU KU MJU

Motion 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (pdf, 136 kB)

Motion 2019/20:3032 av Pyry Niemi (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3032 av Pyry Niemi S Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen noggrant bör följa upp den reviderade minoritetslagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2019 och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3032 av Pyry Niemi (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3032 av Pyry Niemi (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2816 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2816 av Lars Adaktusson KD En nationell värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsättande av en nationell värdekommission för att stimulera en bred offentlig debatt om samhällsgemenskapens grund, det unika och okränkbara människovärdet


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2816 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2816 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2785 av Roland Utbult KD Stärk Sveriges kontakter med Israel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid lämplig tidpunkt flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU 2019/20:KU1

Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2784 av Roland Utbult KD Tillsätt en ensamhetsminister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ensamhetsminister och tillkännager detta för regeringen. Motivering På sociala medier har många svenskar i dag hundratals vänner.


Utskottsberedning: 2019/20:KU1

Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2552 av Per Åsling C Etablera en sanningskommission om relationen mellan den svenska staten och det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över den diskriminering som samer utsatts för och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2550 av Per Åsling C Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek båda C Rösträtt under året man fyller 18 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtten vid allmänna val ska gälla alla som fyller 18 år under det kalenderår ett val inträffar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2538 av Kristina Yngwe C Äganderätt och proportionalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av hur äganderätten och brukanderätten beaktas i politiska beslut och hur hänsyn till äganderätten och tillämpningen av


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2345 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2345 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson båda S Skåne län som en riksdagsvalkrets Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skåne län ska utgöra en valkrets i valet till Sveriges riksdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2345 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2345 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S) (pdf, 72 kB)