Dokument & lagar (86 träffar)

Motion 2003/04:So425 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (s)

Motion till riksdagen 2003/04:So425 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin s Symboler med koppling till narkotiska preparat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i lagen likställa spridning och användning av symboler som föreställer narkotiska


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för ett hälsosamt Sverige folkhälsa, hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Centerpartiets politik för ett hälsosamt Sverige tar sin utgångspunkt i individens egen kraft och förmåga till ansvarstagande samt i de sociala gemenskapernas betydelse för människors


Utskottsberedning: 2003/04:FiU3 2003/04:SoU1 2003/04:SoU4 2003/04:SoU7 2004/05:FiU9 2004/05:SoU1 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:SoU4 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU8
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 49 avslag

Motion 2003/04:So333 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:So333 av Carina Hägg s Sprutbytesprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett sprutbytesprogram. Motivering För att kunna verka mot målet Ett Narkotikafritt Samhälle krävs att alla olika funktioner i samhället har


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So495 av Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So495 av Marie Granlund s Sprutbytesverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av sprutbytesverksamhet. Motivering Sprutbytesprogram för narkotikamissbrukare har sedan andra hälften av 1980-talet funnits


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. c Hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd ska vara vägledande


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1 2002/03:SoU11 2002/03:SoU17 2002/03:SoU3 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:SoU7 2003/04:SoU7 2004/05:FiU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. s Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sprutbytesprogrammen i Lund och Malmö. Motivering Sedan år 1987 har narkotikamissbrukare kunnat komma till sjukhusen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag