Dokument & lagar (9 133 träffar)

Motion 2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på näringsfrågor Kristdemokratisk politik för både små och stora företag Goda villkor för företagande Enklare uppgiftslämnande Vässat regelarbete Regelrådet Motverka


Utskottsberedning: CU FiU NU SkU SoU UbU 2019/20:NU1

Motion 2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 117 kB) Motion 2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utbildningar inom


Utskottsberedning: TU UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU22 2019/20:NU2

Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planeringen för ökad elanvändning bör


Utskottsberedning: MJU TU 2019/20:NU3

Motion 2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 168 kB)

Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kooperativa företag som lokala fristående aktörer inom jobbskapande och integration och tillkännager


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. C Ledarskap för klimat och grön omställning Sammanfattning Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Effekterna av klimatförändringarna drabbar hela mänskligheten med fler extrema väderhändelser och naturkatastrofer. Torka, översvämningar och hunger tvingar människor


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU 2019/20:FiU

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 142 kB)

Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. C Den svenska basindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga och möta de hinder som finns i vägen för Sveriges basindustrier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU NU TU UbU

Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3112 av Per Åsling C Utveckling av Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för människor och företag att växa och utvecklas i Jämtlands län och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3041 av Serkan Köse S Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska statliga och privata företag


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Norrbotten en testregion i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att göra Norrbotten till en testregion för energiomställning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. S Kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att verka för att de regleringsbrev och instruktioner som riktas till näringslivsfrämjande myndigheter också omfattar kooperativt


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson båda C Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka markägarperspektivet i minerallagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. S Vindregleringsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att införa vindregleringsmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vindkraft är en viktig energikälla som


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. S Stödet till lanthandlare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stötta serviceutvecklingen hos lanthandlare i gles- och landsbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. S Landsbygdsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för arbetstillfällen på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har olika regioner olika konkurrensfördelar


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. S Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och analysera den geografiska representationen i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. S Elförsörjningen i Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att säkra energiförsörjningen och om samordningsbehovet samt tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2016 finns en överenskommelse


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur elnätsinfrastrukturen ska säkras genom Södermanland och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehåll Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Lika villkor för svenska och europeiska


Utskottsberedning: CU FöU KU NU SkU UbU 2019/20:MJU2 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 125 kB) Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 255 kB)

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3336 av Niklas Karlsson S Bevara minnet av varvsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges varvsindustri är av ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. C Kultur, idrott och civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella kulturformer


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU TU UbU 2019/20:KrU3

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 113 kB)