Dokument & lagar (178 träffar)

Motion 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpningar av energikraven vid nybyggnad samt renoveringar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga förslaget till att omfatta all hälso- och sjukvård inklusive somatisk


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller något


Utskottsberedning: 2011/12:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So629 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So629 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Försäkringsbolagens medicinska rådgivare S36046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försäkringsbolagens medicinska rådgivare och behovet av en översyn av deras roll och


Utskottsberedning: 2011/12:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So629 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU16 2011/12:JuU15 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU12 2011/12:SfU2 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 85 kB)

Motion 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler S Jämlika och rättvisa bonusar i idrotten S36018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt Riksidrottsförbundet att se över systemen med bonusvillkor vid idrottsmästerskap. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr308 av Per Åsling och Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr308 av Per Åsling och Emil Källström C Vinter-OS i Sverige C433 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige år 2022. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr308 av Per Åsling och Emil Källström (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Kr301 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr301 av Penilla Gunther KD Statistik över idéburna organisationer och företag KD800 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av statistik över idéburna organisationer och företag den sociala ekonomins företagandeMotivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr301 av Penilla Gunther (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden S25002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om verksamhetsområden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet C407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:C382 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:C382 av Andreas Norlén m.fl. M, C, FP, KD Riktvärden för flygbuller M905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flygbuller som inte hindrar angelägen stadsutveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C382 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:C381 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:C381 av Anders Åkesson C Snabbare planprocesser C442 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden för ärendehantering på länsstyrelser och i Regeringsrätten ska omfattas av motsvarande krav på uppstramning som i


Utskottsberedning: 2011/12:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C381 av Anders Åkesson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C376 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C376 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist S Beräkning av inkomstförlust i personskaderegleringar S36022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regleringar av personskador. Motivering Vi har kunnat se att tingsrätten


Utskottsberedning: 2011/12:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C376 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:C375 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C375 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist S Personskadereglering S36026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om personskadereglering. Motivering Varje år skadas cirka 35 000 personer i trafiken och cirka 11 000 personer


Utskottsberedning: 2011/12:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C375 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm S Försäkringsskydd för alla barn S21048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna för hur fler barn kan få tillgång till en barnförsäkring. Motivering Idag har cirka


Utskottsberedning: 2011/12:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C356 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:C356 av Annika Eclund KD Ombud för barn vid rättsliga tvister KD783 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om juridiskt ombud för barn vid tvister. Motivering Den förra regeringen gjorde en utredning vad gäller barns


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C356 av Annika Eclund (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C317 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:C317 av Caroline Szyber KD Bostäder KD697 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om hyresrättens ställning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla


Utskottsberedning: 2011/12:CU13 2011/12:CU14 2011/12:SkU13 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:C317 av Caroline Szyber (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S95001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Hälso- och sjukvård 8 Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och


Utskottsberedning: 2011/12:CU19 2011/12:FiU3 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26 2011/12:SoU7 2011/12:SoU8 2011/12:SoU9 2011/12:TU12 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU4 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 51 avslag, 4 bifall,

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 319 kB)

Motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård S27002 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Värdeburen hållbar tillväxt 6 Samstämmighet för effektivare politik och ekonomi 7 Klimatomställning för starkare konkurrenskraft


Utskottsberedning: 2011/12:CU5 2011/12:MJU1 2011/12:MJU10 2011/12:MJU11 2011/12:MJU14 2011/12:MJU16 2011/12:MJU18 2011/12:MJU25 2011/12:MJU9 2011/12:SoU14
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 167 kB)

Motion 2011/12:Kr314 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr314 av Ibrahim Baylan m.fl. S Museum över den svenska demokratins framväxt S2199 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett museum över den svenska demokratins framväxt i riksdagens


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr314 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 47 kB)