Dokument & lagar (5 030 träffar)

Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg båda S Tillgängliga bostäder för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt studera hur seniorers boende i blandade miljöer kan möjliggöras och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:292 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:292 av Robert Halef KD Dolda bud på bostäder som förmedlas av mäklare bör förbjudas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att förbjuda dolda bud på bostäder som förmedlas av mäklare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:292 av Robert Halef (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:292 av Robert Halef (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:267 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:267 av Anders Åkesson och Lars Thomsson båda C Markavvattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt anpassa regelverket, bl.a. avseende inriktningen på markavvattning, så att den akuta problematiken med torka och vattenbrist kan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:267 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:267 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:257 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:257 av Mikael Larsson C Kostnad för överklagandeprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kostnaden för överklagandeprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Överklagandeprocesser kan vara något som tar


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:257 av Mikael Larsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:257 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:255 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:255 av Mikael Larsson C Enklare metod för att ombilda gamla stiftelser Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en enklare metod för att ombilda gamla stiftelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt om i Sveriges kommuner finns


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:255 av Mikael Larsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:255 av Mikael Larsson (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:250 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:250 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Bättre kreditgarantier för bostadsbyggande på marknadsmässigt svaga marknader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till Boverket att förenkla regelverket kring kreditgarantier, förbättra


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:250 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:250 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:235 av Gunilla Svantorp (S)

Motion till riksdagen 2019/20:235 av Gunilla Svantorp S Översyn av den juridiska vigselrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur man kan likställa uppdraget som juridisk vigselförrättare i syfte att motverka diskriminering och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:235 av Gunilla Svantorp (S) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:235 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:232 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:232 av Johan Andersson m.fl. S Ersättning för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av ersättningsnivån för vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att få gifta sig måste


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:232 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:232 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:169 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:169 av Martina Johansson C Bidrag till riksföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur medel till riksföreningar kan omfördelas till att bli mer årsbaserade föreningsstöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:169 av Martina Johansson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:169 av Martina Johansson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:161 av Ola Johansson C Fler språk än svenska vid myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar och villkor för att tillåta andra språk än svenska vid myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:196 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:196 av Rickard Nordin C En modern föräldraskapslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att faderskap ska berättiga till vårdnad om inte annat beslutats i domstol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:196 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:196 av Rickard Nordin (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:187 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:187 av Rickard Nordin C Främja plusenergihus och hållbar vattenanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för fler pilotprojekt med fokus på omställningen till plusenergihus och minskad vattenanvändning och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:187 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:187 av Rickard Nordin (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:181 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:181 av Ola Johansson C Rent vatten i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över va-lagstiftningen i syfte att kunna medge extern finansiering av va-infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:181 av Ola Johansson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:181 av Ola Johansson (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:162 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:162 av Ola Johansson C Utbyte av braskaminer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliga, enkla regler för kaminer bör införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Boverket


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:162 av Ola Johansson (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:162 av Ola Johansson (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:145 av Kerstin Lundgren C Stärkt stöd för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera en utredning angående vigselförrättare och Skatteverkets registrering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vigselförrättarna


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:103 av Mikael Larsson C Stöd till samlingslokalshållarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för bättre stöd till samlingslokalshållarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering De tre stora samlingslokalshållarna


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:104 av Mikael Larsson C Arvodet för borgerliga vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arvodering för borgerliga vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Borgerliga vigselförrättare utses av landets


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:71 av Tuve Skånberg KD Vårdnaden om barn som mist sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårdnaden om barn som mist sina föräldrar normalt ska ges till någon i barnets familje- och släktkrets, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:68 av Hampus Hagman KD Utökade möjligheter till distansutmätning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket för distansutmätning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har Kronofogden en jourverksamhet,


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:66 av Magnus Oscarsson KD Ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Historien om heliga


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 74 kB)