Dokument & lagar (5 029 träffar)

Motion 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg båda C Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Glasriket är en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur och industrihistoria måste synliggöras i hela


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:436 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:436 av Rickard Nordin C Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa e-sport med övrig sport och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: KrU SfU UbU

Motion 2019/20:436 av Rickard Nordin (C) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:436 av Rickard Nordin (C) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius båda C Satsa på parasport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör tillsätta en utredning vars syfte ska vara att undanröja praktiska hinder för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:409 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:409 av Solveig Zander C Ta våra frivilligas insatser på allvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ekonomiskt bidrag till civilsamhället och volontärarbete i Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:409 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:409 av Solveig Zander (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:401 av Per Lodenius C Konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ansvar för konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:534 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:534 av Magnus Jacobsson KD Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vad som i motionen anförs om att proportionalitetsprincipen måste stärkas och att det måste införas ett skaderekvisit där staten


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:534 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:534 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:518 av Camilla Brodin (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:518 av Camilla Brodin KD Trä ett byggmaterial med klimatmässiga fördelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna att trä är ett klimatsmart alternativ och ett utmärkt substitut till andra byggmaterial i byggandet av våra framtida


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:518 av Camilla Brodin (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:518 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson båda C En ny egnahemsrörelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om byggnormer och lagstiftning för att med inriktade reformer ge ökat inflytande till den enskilda individen att förbättra sin boendesituation


Utskottsberedning: CU SkU

Motion 2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:507 av Daniel Bäckström och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:507 av Daniel Bäckström och Per Lodenius båda C Förutsättningarna för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett skäligt ersättningssystem för vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:507 av Daniel Bäckström och Per Lodenius (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:507 av Daniel Bäckström och Per Lodenius (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:503 av Jonny Cato (C)

Motion till riksdagen 2019/20:503 av Jonny Cato C Utökad kontroll vid ansökan om personlig konkurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på utökad kontroll av identitetshandlingar vid begäran om personlig konkurs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:503 av Jonny Cato (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:503 av Jonny Cato (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. C Marksnål teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning för intrång på mark för ianspråktagande till ledningsutbyggnad, master, vägar, järnvägar och annan samhällsinfrastruktur och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:476 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:476 av Magnus Manhammar S Garantera studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att vidta åtgärder för att stävja den rådande bostadsbristen för studenterna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:476 av Magnus Manhammar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:476 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:462 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:462 av Ingemar Nilsson S Registrering av testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast komma med förslag till lagstiftning om obligatorisk registrering av testamenten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:462 av Ingemar Nilsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:462 av Ingemar Nilsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:417 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2019/20:417 av Niels Paarup-Petersen C Skapa enhetlig myndighetssyn på risker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en nationell riskutredning av hur riskanalyser vid utveckling och byggande kan utföras på annat och bättre sätt än i dag


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:417 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:417 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:413 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:413 av Solveig Zander C Skydda lantbruksföretag från konflikter med grannar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i svensk lagstiftning tydliggöra att jordbruk och landsbygdsföretag har företräde framför privatboende och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:413 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:413 av Solveig Zander (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:403 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:403 av Solveig Zander C Förändra domen som reglerar vattenståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklingar av gamla förlegade vattendomsregler och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom vattendomar har man


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:403 av Solveig Zander (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:403 av Solveig Zander (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:365 av Ingemar Kihlström KD Samordna regelverk för bevattningsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nationsövergripande regelverk för bevattningsförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:324 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:324 av Per-Arne Håkansson S Stärk svensk litteratur ur exportperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utifrån en stark upphovsrätt se över översättningsmöjligheter för att utveckla svensk litteratur för utrikeshandel och export


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:324 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:324 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:329 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:329 av Hillevi Larsson S Kapade och plundrade bostadsrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av översyn av lagstiftningen mot kapning och plundring av bostadsrättsföreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:329 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:329 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg båda S Tillgängliga bostäder för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt studera hur seniorers boende i blandade miljöer kan möjliggöras och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S) (pdf, 80 kB)