Dokument & lagar (5 029 träffar)

Motion 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander båda C Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förenklat förfarande för att ändra andelstal i samfällighetsföreningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU TU

Motion 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren C Förenkla PBL gällande detaljplaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära en översyn för att förenkla och förtydliga PBL och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt PBL får en kommun reglera


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Inlösen av mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska förändra regelverket som styr inlösen av mark i samband med infrastrukturbyggen, så att jordägare kan kapitalisera marken


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1724 av Hampus Hagman KD Informationstext på retuscherad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram lagstiftning för en informationstext på retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1615 av Ulrika Heie C Tidsgräns för domstolars handläggning av överklagande av detaljplaner m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en överklagan av en detaljplan inte bör ta längre än 10 veckor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1604 av Alireza Akhondi C Förbättrad lagstiftning för cykelvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättring av lagstiftning för cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid byggande av cykelvägar, både nationella


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi båda C Brister inom överförmyndarverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en central myndighet med ansvar för överförmyndarverksamheten och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. S Dricksvattenintag som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ändra kriterierna för riksintressen så att hela dricksvattentäkter ska kunna omfattas och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Bostadsköpares pengar i krisbolag saknar skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över garantisystemet för att minska risken att bostadsköpare drabbas av förluster, och detta tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund båda S Hyresrätter på Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket kan ändras för att förenkla byggandet av hyresrätter på landsbygden och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. S Rätt till försäkring för barn som fötts för tidigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begreppet särskilda skäl i kontraheringsprincipen vad gäller riktlinjerna för prematura barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson båda S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En mycket


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson båda S Stödet till ungdomsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1246 av Magnus Manhammar S Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att lagstifta om stöd till konstnärlig utsmyckning vid byggnation i regi av staten, landstingen/regionerna,


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1245 av Magnus Manhammar S Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1237 av Carina Ödebrink S Ökad kulturell jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att se över statens bidrag till den regionala samverkansmodellen, för ökad kulturell jämlikhet och likvärdighet, och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1229 av Daniel Andersson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1229 av Daniel Andersson S Bevara fornfynd ur vår historia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bevarandet av fornfynd som inte är begärliga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt land är rikt på fynd från svunna tider. Genom


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1229 av Daniel Andersson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1229 av Daniel Andersson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1228 av Magnus Manhammar S Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att genomföra en riksomfattande informationskampanj om romernas utsatta


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. S Inför lex Knuters Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen om spelreklam bör ses över och om att ha i åtanke att skärpningar av spelreklamslagen bör döpas till lex Knuters och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1213 av Anders Österberg S Förbättra villkoren för ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra villkoren för ungas organisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S) (pdf, 76 kB)