Dokument & lagar (112 träffar)

Motion 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en utredning för att belysa det statligt stödda kulturstödet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2002/03:KrU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2001/02:Kr390 av Marianne Andersson (c) och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr390 av Marianne Andersson c och Elver Jonsson fp Nordiskt centrum för konstpedagogisk utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till Nordiska Akvarellmuseet för ett treårigt pilotprojekt som nordiskt centrum


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr361 av Marianne Andersson m.fl. (c, kd, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr361 av Marianne Andersson m.fl. c, kd, fp Anslagen till hemslöjden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omfördelning inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till anslagen 28:18 Främjande av hemslöjden


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Stiftelsen Svensk-Isländska samarbetsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur kapitalbehovet till Svensk-isländska samarbetsfonden skall tillgodoses


Utskottsberedning: 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr343 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr343 av Birgitta Sellén m.fl. c Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr305 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr305 av Marianne Andersson c Textilmuseet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås. Motivering Det är ingen tvekan om att landets textila centrum finns koncentrerat


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Kr524 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr524 av Sellén, Birgitta c Idrottspolitik för gemenskap, hälsa och livskvalitet Sammanfattning Idrottsrörelsen är landets största folkrörelse med sina tre miljoner medlemmar. Idrotten är viktig för gemenskap mellan människor och utvecklingen av trygga individer. Idrotten bygger broar


Utskottsberedning: -----2000/01:KrU4 2000/01:SkU14 2000/01:UbU10 2000/01:UbU6 2001/02:KrU3 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr343 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr343 av Torstensson, Åsa c Mediepolitik Sammanfattning Fria och oberoende medier är en hörnsten i den svenska demokratin. Fria medier fyller flera funktioner: De garanterar en allsidig bevakning av makthavare och ökar mångfalden av röster som hörs och bildar opinion. Centerpartiet anser


Utskottsberedning: -----------------2000/01:KrU1 2000/01:KrU8 2000/01:KU1 2000/01:KU18 2000/01:KU22 2001/02:KrU2
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr319 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr319 av Andersson, Marianne c Hemslöjden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hemslöjdens betydelse för dagens form och design. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr315 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr315 av Andersson, Marianne c Form och design i Västra Götaland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett regionalt form- och designråd i Västra Götaland. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: -------2000/01:KrU1 2000/01:KrU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr294 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr294 av Sellén, Birgitta c Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Tabell 1: Anslag


Utskottsberedning: ----------2000/01:KrU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr289 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr289 av Sellén, Birgitta c Kulturpolitiken Sammanfattning Kultur för regional balans en kulturell allemansrätt Centerpartiet vill skapa en kulturell allemansrätt för människor i hela landet. Kulturen är viktig för människors livskvalitet. Den betyder också mycket för gemensamma angelägenheter


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU22 2000/01:KrU1 2000/01:KrU7 2000/01:SfU5 2000/01:SkU16 2001/02:KrU2
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr258 av Marianne Andersson m.fl. (c, kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr258 av Andersson, Marianne c Folkrörelsernas Konstfrämjande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ekonomiskt stöd till Folkrörelsernas Konstfrämjande. Motivering Riksorganisationen Folkrörelsernas Konstfrämjande arbetar


Utskottsberedning: -2000/01:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr254 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr254 av Carlsson, Birgitta c Regional musikteater i Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till anslaget 28:2 Statens kulturråd för budgetåret 2001 15 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit eller således 239,5 miljoner kronor. Motivering Musikteatern


Utskottsberedning: -2000/01:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr248 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, fp, c, mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr248 av Sidén, Anita m Statsbidrag till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidrag till Göteborgsoperan. Motiv för vårt förslag Musikteater och dans med kombinationen av musik, rörelse och bild


Utskottsberedning: -2000/01:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr220 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr220 av Andersson, Marianne c Nordiska Akvarellmuseet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett statligt stöd till Nordiska Akvarellmuseet. Motivering Det är ingen överdrift att påstå att projektet Nordiska Akvarellmuseet


Utskottsberedning: -2000/01:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr312 av Birgitta Sellén och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr312 av Sellén, Birgitta c Amatörkulturell verksamhet Centerpartiet har i kultur- och skolmotion lyft fram frågan om kulturens betydelse för barn och ungdom. För att utveckla de ungas kreativa förmåga vill vi göra satsningar på dramapedagoger och bildkonstnärer som ska arbeta med eleverna


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU10

Motion 1999/2000:Kr306 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr306 av Andersson, Marianne c Röhsska museet Intresset för designfrågor har efter en viss stagnation ökat starkt under senare år. Insikten om betydelsen av design och form finns nu inte bara i kultur-konst- och hantverksvärlden utan även hos alla typer av företag. Västra Götalands region


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr272 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr272 av Sellén, Birgitta c Kultur 1 Riksteatern Riksteatern har under 1998 genomfört en rad rationaliseringar och effektiviseringar i syfte att utveckla främjande- och scenkonstproduktion, enligt de uppdrag som riksdag och regering gett teatern. Som framgår av resultatredovisningen,


Utskottsberedning: ---------1999/2000:KrU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation