Dokument & lagar (121 träffar)

Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S19152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att få retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:CU19 2013/14:KU23 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. S En modern bostadspolitik S18175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en modern social bostadspolitik som särskilt beaktar vikten av god tillgång på bra bostäder för hushåll


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C453 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C453 av Kerstin Nilsson m.fl. S Jämställdhetsredovisning i årsredovisningen S18138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsredovisningar i årsredovisningar. Motivering Idag finns krav på målinriktat arbete


Utskottsberedning: 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C453 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C445 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C445 av Carina Hägg S Skönhetstävlingar S19210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda konsekvenserna av skönhetstävlingar för barn och att regeringen ska ta fram och återkomma till riksdagen med förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C445 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Hbt-personer och idrott S6093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en demokrati


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:C456 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C456 av Monica Green m.fl. S Om barnets rättigheter till vårdnad, boende och umgänge utan våld S18176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagstiftning som ökar barns trygghet i förhållande till en våldsbenägen


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C456 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. S Diskriminering gällande möjligheten att teckna personförsäkring S18135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontraheringsplikten och möjligheten att teckna personförsäkring. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. S Miljömärkning av kläder S18137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljömärkning av kläder. Motivering När vi hade omfattande textilindustri i Sverige kunde vi se hur våra vattendrag


Utskottsberedning: 2013/14:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C421 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Överskuldsättning S4104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överskuldsättning. Motivering I dag finns det enligt Insolvens Riksförbundet för överskuldsatta över 100 000


Utskottsberedning: 2013/14:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:C455 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C455 av Johan Andersson m.fl. S Vigselförrättare S6043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättningen för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad sedan 1988 i


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C455 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. S Öka tillgången till kollektivhus S18103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kollektivhus. Motivering Informationen om kollektivboende är bristfällig. Trots det finns ett stort intresse


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S32206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:Kr312 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr312 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Hbtq-personer och idrott S3082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbtq-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en


Utskottsberedning: 2012/13:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr312 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. S Vigselförrättare S9032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättningen för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad sedan 1988 i


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:C209 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C209 av Carina Hägg S Larmnummer 116 000 S9008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om larmnumret 116 000. Motivering FN:s barnrättskommitté har åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Sverige


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C209 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Hbtq-personer och idrott S2196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbtq-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:So593 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So593 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S2183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en moderniserad lagstiftning om ändrad könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2011/12:CU16 2011/12:SoU23 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:So593 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:C365 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C365 av Åsa Lindestam m.fl. S Social bostadspolitik S21154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på kommunala bostadsförmedlingar, motverka marknadshyror och verka för en social bostadspolitik. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C365 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:C319 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C319 av Johan Andersson m.fl. S Ersättningen till vigselförrättare S21058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättning för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad


Utskottsberedning: 2011/12:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C319 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. S Höjd ersättning för vigselförrättare s34026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättning för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 48 kB)