Dokument & lagar (115 träffar)

Motion 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. kd En civilrättslig samlevnadsbalk kd856 Sammanfattning Våren 2009 beslutade riksdagen att införa en könsneutral äktenskapsbalk. Detta är ett beslut som mött stark kritik från flera håll och som även många av förespråkare för den nya lagen inte anser vara


Utskottsberedning: 2009/10:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Sammanfattning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Äktenskapets historik 4 Familje- och barnperspektivet 5 Begreppet äktenskap och dess


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 105 kB)

Motion 2008/09:C414 av Dan Kihlström (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C414 av Dan Kihlström kd Vattennivåförändringar i Vänern Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omprövningar av vattendomar. Motivering Vänern är Sveriges största sjö och en viktig vattentäkt


Utskottsberedning: 2008/09:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C414 av Dan Kihlström (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bevara folkbildningens särart. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten skall stödja folkbildningen på ett övergripande plan. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för saklighet, allsidighet, spegling och relevans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler sändningar på teckenspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:FiU25 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsportens sociala betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om attityder kring kampsport. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 17 som reglerar principerna


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Kr17 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast klargöra innebörden av regeringsformens bestämmelser om åsiktsfrihet och föreningsfrihet när det gäller möjligheterna att kontrollera organisationernas medlemsantal. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr17 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser sprututbytesverksamhet för dem som missbrukar narkotika intravenöst. Motivering I föreliggande proposition redovisar den socialdemokratiska regeringen en samlad strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:So6 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Utgångspunkter för en alkoholhandlingsplan 3 4.1 Nya mål för alkoholpolitiken 3 4.2 Sänk införselkvoterna 3 4.3 Föräldraansvarets betydelse 4 4.4 Alkohol och trafik 5 4.5 Försäljningen av folköl till barn och ungdomar 5


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So6 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 94 kB)

Motion 2005/06:Kr14 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till de politiska kvinnoorganisationerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den delegation som skall fatta beslut i enlighet med den nya förordningen för stöd till


Utskottsberedning: 2005/06:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr14 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagskydd för svenska språket som majoritetsspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av statens läsfrämjande insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Hästen i dagens Sverige 3 5 Hästnäringen 4 6 Svensk hästsport 4 6.1 Ridsporten en stor folkrörelse 4 6.1.1 Säkerheten inom ridsporten 7 6.2 Trav- och galoppsporten 7 6.2.1 Veterinärmedverkan vid ryttartävlingar 8 6.3 Säkrare


Utskottsberedning: 2005/06:KrU15 2005/06:MJU13 2005/06:MJU18 2005/06:MJU2 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19 2005/06:SoU18 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 106 kB)

Motion 2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Barn och ungdom 4 4.1 170 miljoner kronor årligen i en satsning på kultur för barn och unga 4 4.2 En kultur- och musikskola i varje kommun 5 4.3 Se över utbildningen av dramapedagoger 5 5 Dans, musik och teater 5 5.1 Pris-


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU20 2005/06:KrU21 2005/06:KrU27 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU5 2005/06:KrU7 2005/06:SkU16 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Kr413 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mediernas snabba förändring 3 4 Medierna och det demokratiska samhället 3 5 Press 4 5.1 Idéburen organisationspress 4 6 Radio 6 6.1 Närradio 6 6.2 Digitalradio 7 7 tv 7 7.1 Lokal-tv 7 7.2 Digital-tv 8 8 Public service med tanke


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:KrU4 2005/06:KU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Kr413 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5 4.1 Bakgrund 5 4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5 4.3 Självständighet och gemenskap 6 4.4 Ideella sektorn 6 5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7 6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:KU9 2005/06:SoU12 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Inledning 3 3 Det materiella kulturarvet 3 3.1 Flytta inte Riksantikvariämbetet 3 3.2 Ökade kulturmiljösatsningar 4 3.3 Kyrkoantikvarisk ersättning 4 3.4 Stärkt skydd av kyrkstäderna 5 4 Det immateriella kulturarvet 5 5 Arkiv 6 5.1 Arkiven i informationssamhället 6


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU13 2005/06:KrU17 2005/06:KrU20 2005/06:KrU26
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 108 kB)

Motion 2005/06:Kr383 av Dan Kihlström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt skogsmuseum i Värmland. Motivering Den svenska skogen och det svenska skogsbruket har under hela vår historia varit basen för överlevnad, utveckling


Utskottsberedning: 2005/06:KrU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr383 av Dan Kihlström (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Kr416 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Bibliotek 3 4.1 Biblioteken och det livslånga lärandet 3 4.2 Utvärdera bibliotekslagen 4 4.3 Sammanhållet ansvar på nationell nivå 4 4.4 Skapa en nationell biblioteksvision 4 4.5 Utveckla folkbiblioteken 5 4.6 Skolbibliotek


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr416 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 89 kB)

Motion 2005/06:Kr414 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Den svenska folkrörelsetraditionen 3 5 Ett gemensamt ansvar för välfärden 4 6 Förbättra villkoren för den ideella sektorn 4 6.1 Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer 4 6.2 Tydliga spelregler för statens förhållande


Utskottsberedning: 2005/06:KrU22 2005/06:KrU24 2005/06:SkU16 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:Kr414 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 94 kB)

Motion 2005/06:Kr411 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Folkbildningen 3 4.1 Folkbildningens ekonomi 4 4.2 Förändra resursfördelningen 4 5 Folkhögskolorna 5 6 Amatörkultur 5 6.1 Amatörkulturen inom folkbildningen 6 6.2 Likvärdiga villkor 6 7 Föreningslivets mötesplatser 6


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU14 2005/06:SfU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr411 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 74 kB)