Dokument & lagar (145 träffar)

Motion 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 201314S21008 med anledning av prop 2013 14 225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:CU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av reglerna för planering och byggande. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder S21005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att personer med omfattande


Utskottsberedning: 2013/14:CU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S32001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:CU19 2013/14:JuU14 2013/14:SfU2 2013/14:SfU20 2013/14:SfU6 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 104 kB)

Motion 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. S Nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken S18207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C449 av Anders Sellström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C449 av Anders Sellström KD Flytträtt för sakförsäkringar KD769 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet av flytträtt för sakförsäkringar. 2 Motivering Den svenska marknaden för sakförsäkringar


Utskottsberedning: 2013/14:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C449 av Anders Sellström (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. S Bostäder S21001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Bostadsmarknaden idag 5 Förslag till bostadspolitiskt mål 5 Skapa en nationell byggpakt 6 Rättvisa skatteregler inom boendesektorn 6 Byggbonus för små lägenheter och studentbostäder 6


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU18 2013/14:CU9 2013/14:SkU17 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 111 kB)

Motion 2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. S Konsumentpolitik S21002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Konsumentpolitiskt mål 2 Sms-lån snabblån 3 Begränsa avtalstiden för mobil- och internetabonnemang 4 Skriftlig underskrift vid handel på distans 4 Okej-register för


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU11 2013/14:CU20 2013/14:CU24
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. S Familjerätt S21003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vårdnadstvister. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om juridiska biträden för barn.


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. S Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik S21004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering,


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:C441 av Johan Linander och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:C441 av Johan Linander och Göran Lindell C Omvänd bevisbörda vid hantverkstjänster C347 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bevisbördan vid köp av hantverkstjänster. Motivering Konsumentverket sammanställer


Utskottsberedning: 2013/14:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C441 av Johan Linander och Göran Lindell (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:C434 av Göran Lindell och Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:C434 av Göran Lindell och Karin Nilsson C Byggande på landsbygd C379 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att underlätta byggande och öka landsbygdens attraktionskraft. Motivering Den allt ojämnare fördelningen


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C434 av Göran Lindell och Karin Nilsson (C) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C423 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C423 av Teres Lindberg S Ordning och reda bland upplåtelseformerna S18205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:C423 av Teres Lindberg (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:C412 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2013/14:C412 av Kerstin Lundgren C Klimatsmarta miljonprogramområden C452 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av insatser för att utveckla klimatsmarta miljonprogramområden. Motivering Stockholmsregionen


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C412 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C405 av Stefan Svanström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C405 av Stefan Svanström KD Standard för finansiell rapportering till myndigheter KD544 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om att standardisera formatet vad gäller företagens elektroniska rapportering av finansiell information till


Utskottsberedning: 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C405 av Stefan Svanström (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Namngemenskap har betydelse KD646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C382 av Annelie Enochson KD Skuldsanering för företagare KD647 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i skuldsaneringslagen och i preskriptionslagen. Motivering Sveriges företagare är oljan i navet och håller


Utskottsberedning: 2013/14:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S13002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:CU8 2013/14:FiU1 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg S34003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Hälso- och sjukvård 7 1.1 Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8 1.2 Mer tid för vård 9 1.3


Utskottsberedning: 2013/14:CU11 2013/14:FiU26 2013/14:KU23 2013/14:NU1 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU11 2013/14:SoU12 2013/14:SoU13 2013/14:SoU14 2013/14:SoU17 2013/14:SoU18 2013/14:SoU22 2013/14:SoU7 2013/14:SoU8 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 57 avslag, 4 bifall,

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 410 kB)