Dokument & lagar (137 träffar)

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar S37000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S34001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 103 kB)

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 1144 kB)

Motion 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson KD Bortrövade barn KD767 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betrakta olovligt bortrövande av barn som kidnappning och rubricera förövandet som grovt brott.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2013/14:JuU24
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:C414 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C414 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Snabba lån S9185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snabblån utan riktig kreditprövning förbjuds. Motivering Snabba lån med hög ränta, så kallade SMS-lån, är ett stort och


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C414 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:AU7 2012/13:AU8 2012/13:CU5 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf267 av Anders Andersson KD Föräldraskap på lika villkor KD647 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för föräldrar att dela föräldraledigheten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:CU4 2012/13:CU8 2012/13:SfU1 2012/13:SfU3 2012/13:SkU20
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Kunskap och arbete bygger Stockholmsregionen S5128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU7 2012/13:CU1 2012/13:NU2 2012/13:TU2 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (doc, 88 kB)

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius C Elöverkänslighet C425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten och förutsättningarna att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner, liksom


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fi263 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi263 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Skärpt lagstiftning mot sms-lån och ockerräntor S5140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en skärpt lagstiftning mot sms-lån och ockerräntor. Motivering Sms-lån leder


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi263 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S9074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige.


Utskottsberedning: 2012/13:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:C427 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C427 av Sara Karlsson m.fl. S Jordbruksmark som riksintresse S9139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att jordbruksmark ska kunna riksintressemärkas. Motivering Områden där det finns särskilda nationella intressen


Utskottsberedning: 2012/13:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C427 av Sara Karlsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C426 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C426 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson S Stödet till vigselförrättare S9141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Sedan den nya äktenskapslagen trädde i kraft för några


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C426 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C425 av Marie Granlund och Leif Jakobsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C425 av Marie Granlund och Leif Jakobsson S Tvångsåtgärder mot oseriösa fastighetsägare S9154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över befintliga tvångsåtgärder mot oseriösa fastighetsägare


Utskottsberedning: 2012/13:CU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C425 av Marie Granlund och Leif Jakobsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:C424 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C424 av Börje Vestlund S Franchising S9159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om franchising. Motivering Franchising har under senare år växt lavinartat i Sverige och är därmed en viktig näringspolitisk


Utskottsberedning: 2012/13:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C424 av Börje Vestlund (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. S Främja utvecklingen av boende i bostadsrättsföreningar S7131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att respektera och främja utvecklingen av boende i bostadsrättsföreningar. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:CU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:C418 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2012/13:C418 av Johan Hedin C Företagarnas problem med bluffakturor C418 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska företagarnas problem med bluffakturor. Motivering Förekomsten av bluffakturor är ett växande problem


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C418 av Johan Hedin (C) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:C415 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C415 av Ann-Christin Ahlberg S Samarbetssamtal vid skilsmässa S9161 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tvingande samarbetssamtal vid skilsmässa. Motivering En del skilsmässor är jobbigare än andra, vilket kan medföra


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C415 av Ann-Christin Ahlberg (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C412 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C412 av Christer Adelsbo m.fl. S Laglig rätt till friköp av historiska arrenden S9155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en laglig rätt till friköp av historiska arrenden. Motivering Denna motion handlar om historiska


Utskottsberedning: 2012/13:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C412 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:C410 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C410 av Hans Hoff S Ockerräntor S5066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ockerräntor. Motivering Det är olagligt att ta ut ockerränta i Sverige, men företag tillåts göra det. Effektiv årsränta på snabba krediter,


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C410 av Hans Hoff (S) (doc, 53 kB)