Dokument & lagar (54 träffar)

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga fram en lagstiftning som innebär en förenkling och dessutom att kostnaderna sänks vid hantering av ändring av andelstal


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hanteringen av ändring av andelstal för enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. S Motverka osunda kroppsideal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Modebranschen tampas med en rad bekymmer. Miljö, hållbarhet och


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. S Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den stereotypa skildringen


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Våldsutövande förälder bör ej vara vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen när det gäller våldsutövande föräldrars rätt till vårdnad och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. S Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den stereotypa skildringen


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green båda S Könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning mot könsdiskriminerande och sexistisk reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi omgärdas


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. S Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn. Motivering Reklam påverkar barn och ungdomar. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1456 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1456 av Carina Ohlsson S Könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning mot könsdiskriminerande och sexistisk reklam. Motivering Vi omgärdas av reklam fylld av stereotypa


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1456 av Carina Ohlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1456 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 201314S21008 med anledning av prop 2013 14 225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:CU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av reglerna för planering och byggande. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder S21005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att personer med omfattande


Utskottsberedning: 2013/14:CU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. S Bostäder S21001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Bostadsmarknaden idag 5 Förslag till bostadspolitiskt mål 5 Skapa en nationell byggpakt 6 Rättvisa skatteregler inom boendesektorn 6 Byggbonus för små lägenheter och studentbostäder 6


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU18 2013/14:CU9 2013/14:SkU17 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 111 kB)

Motion 2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. S Konsumentpolitik S21002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Konsumentpolitiskt mål 2 Sms-lån snabblån 3 Begränsa avtalstiden för mobil- och internetabonnemang 4 Skriftlig underskrift vid handel på distans 4 Okej-register för


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU11 2013/14:CU20 2013/14:CU24
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. S Familjerätt S21003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vårdnadstvister. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om juridiska biträden för barn.


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. S Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik S21004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering,


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:C444 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar S37000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:C391 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C391 av Veronica Palm m.fl. S Uthyrning av egen bostad S13005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om uthyrning av egen bostad. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i de delar det avser 12 kap. 1 och antar lagförslaget


Utskottsberedning: 2012/13:CU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:C391 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 59 kB)
Paginering